Tři unikátní betlémy jsou k vidění v charitním kostele sv. Kajetána

19. 12. 2023

Tři unikátní betlémy jsou k vidění v charitním kostele sv. Kajetána

Srdečně vás zveme do kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v pražské Nerudově ulici. Na jednom místě tu můžete během Vánoc zhlédnout hned tři vzácné betlémy.

První z betlémů pochází z konce 19. století a pro kostel sv. Kajetána jej zhotovili italští řezbářští mistři z jižních Tyrol. Další betlémy mají původ v zemích, kam směřuje rozvojová pomoc Arcidiecézní charity Praha: v Ugandě a Bělorusku.

Betlém z Ugandy byl vyroben ze dřeva vzácného stromu musambya. Jeho přírodní světlá barva vyniká na figurách Svaté rodiny, andělů, třech králů, pastýřů a zvířat. Současnou lidovou tradici zastupuje betlém z Běloruska. Pražské Charitě ho daroval biskup Aleh Butkevich z diecéze Vitebsk. Figurky ze slámy jsou oblečeny do prostého plátěného oděvu.

Betlémy budou ke zhlédnutí až do konce ledna.

Charitní kostel v Nerudově ulici na Malé Straně je během celého roku otevřen veřejnosti. Otevírací dobu najdete na www.svatykajetan.cz. Nejen v době vánoční můžete přijít za ztišením a modlitbou či za krásou významné vrcholně barokní stavby, na jejímž návrhu se podílel Jan Blažej Santini-Aichel, vynikající český architekt, jehož 300. výročí si právě letos připomínáme.

Běloruský betlém

Historický betlém z konce 19. st.

Betlém z Ugandy

Související články

Tříkrálová sbírka

13. 2. 2024

Arcibiskup Jan Graubner poděkoval koledníkům Tříkrálové sbírky

Chudí potřebují naše srdce Charita a Církev

7. 2. 2024

32. světový den nemocných: Není dobré, aby byl člověk sám

Charita a Církev

30. 1. 2024

Postní almužna: Pomáhejte půstem!

Charita a Církev

24. 12. 2023

Vánoční poselství