V charitním kostele jsme si připomněli 300. výročí Jana Blažeje Santiniho-Aichela

12. 12. 2023

V charitním kostele jsme si připomněli 300. výročí Jana Blažeje Santiniho-Aichela

Ve čtvrtek 7. prosince sloužil kardinál Dominik Duka v charitním kostele sv. Kajetána mši svatou u příležitosti 300 let úmrtí významného architekta Jana Blažeje Santini-Aichela. Společně jsme vzpomínali, děkovali za jeho dílo a službu a nakonec byl průvodem z kostela položen věnec k místu hrobu spolu s krátkou modlitbou.

V roce 2023 si připomínáme 300 let od úmrtí Jana Blažeje Santiniho‑⁠Aichela (1677–1723), který působil v první čtvrtině 18. století v Čechách a na Moravě. Santini byl geniálním architektem díky své schopnosti propojit barokní architekturu s inovativními koncepty a výrazovými prostředky gotiky.

Vynikající český architekt italského původu se počátkem 18. století podílel i na stavbě kostela Panna Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána. Změnil tvar hlavního portálu, ale především výrazně upravil řadu detailů v interiéru kostela. Nezaměnitelným santiniovským příspěvkem ke stavbě je také unikátní samonosné točité schodiště vedoucí ze sakristie kostela do kláštera.


Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána provozuje Arcidiecézní charita Praha. Je jediným kostelem v naší zemi, který provozuje profesionální poskytovatel sociálních služeb. Tímto unikátním propojením se stal kostel centrem modlitby za pomoc lidem v nouzi.

Související články

Tříkrálová sbírka

13. 2. 2024

Arcibiskup Jan Graubner poděkoval koledníkům Tříkrálové sbírky

Chudí potřebují naše srdce Charita a Církev

7. 2. 2024

32. světový den nemocných: Není dobré, aby byl člověk sám

Charita a Církev

30. 1. 2024

Postní almužna: Pomáhejte půstem!

Charita a Církev

24. 12. 2023

Vánoční poselství