V Ugandě jsme pořádali soutěž o nejlepší divadlo na téma „nebezpeční šamani“

20. 6. 2017

V Ugandě jsme pořádali soutěž o nejlepší divadlo na téma „nebezpeční šamani“

Tradice nás obohacují. Přinášejí stabilitu, jistotu, jsou zdrojem naší identity. Některé tradice však ubližují a jsou překážkou v rozvoji a zlepšování životních podmínek. Jedna z takových tradic v Ugandě je důvěra v čarodějnictví a využívání služeb šamanů. Abychom přispěli k osvětě, uspořádali jsme soutěž o nejlepší divadelní scénku na téma „šamanství a jeho negativní dopady na společnost“.

Akce vzbudila velký zájem. Do soutěže se přihlásilo 14 vesnic. Shlédnout je přišlo více než dvě stovky diváků, mezi nimi i žáci Základní školy sv. Jana Nepomuckého. Jednotlivé scénky a písničky ukazovaly, jak šamani používají lži a triky, aby připravili své klienty o peníze, kozy, krávy, kuřata a někdy dokonce o půdu se slibem, že mají moc léčit, žehnat a přinášet bohatství. Dokonce se stále stává, že šamani žádají vesničany o lidské oběti včetně dětí.

Porota byla složena ze dvou profesionálních herců a místního kněze. Scénky byly mnohdy srdceryvné, hlavně když došlo na scény ukazující, jak šamani obětují děti. V jedné ze scének držel šaman mladou nemocnou dívku ve své svatyni tak dlouho, dokud nezemřela. Jeden z protagonistů se pak obrátil na publikum s poselstvím, aby v případě nemoci vyhledali včas lékařskou péči ve zdravotním středisku nebo nemocnici.

Scénkami se prolínala myšlenka, že vlastní rozvoj vyžaduje namísto magie tvrdou práci a vzdělání.

Na závěr jsme odměnili nejlepší divadelní scénky i výjimečné herecké talenty. Tancem a výskotem trvajícím několik minut ocenil vítězný soubor hlavní cenu – tři urostlé kozy.

Bernadeta Pavlíková
vedoucí ugandské mise Arcidiecézní charity Praha

 V Ugandě jsme pořádali soutěž o nejlepší divadlo na téma ‚nebezpeční šamani‘V Ugandě jsme pořádali soutěž o nejlepší divadlo na téma ‚nebezpeční šamani‘V Ugandě jsme pořádali soutěž o nejlepší divadlo na téma ‚nebezpeční šamani‘V Ugandě jsme pořádali soutěž o nejlepší divadlo na téma ‚nebezpeční šamani‘

Související články

Česká nemocnice v Ugandě

12. 2. 2024

Josef: „Málem jsem zemřel, ale Česká nemocnice v Buikwe mi zachránila život.“

Aktuálně z Ugandy

1. 2. 2024

Mimořádný dar změnil budoucnost 10 chudých rodin v Ugandě

Aktuálně z Ugandy

11. 1. 2024

„Adoptovaný“ Gordon z Ugandy se stal učitelem. Cílevědomý muž pomáhá druhým

Česká nemocnice v Ugandě

1. 12. 2023

Příběh z České nemocnice v Ugandě: Včasná léčba zachránila dítěti život