V Ugandě jsme pořádali soutěž o nejlepší divadlo na téma „nebezpeční šamani“

20. 6. 2017

V Ugandě jsme pořádali soutěž o nejlepší divadlo na téma „nebezpeční šamani“

Tradice nás obohacují. Přinášejí stabilitu, jistotu, jsou zdrojem naší identity. Některé tradice však ubližují a jsou překážkou v rozvoji a zlepšování životních podmínek. Jedna z takových tradic v Ugandě je důvěra v čarodějnictví a využívání služeb šamanů. Abychom přispěli k osvětě, uspořádali jsme soutěž o nejlepší divadelní scénku na téma „šamanství a jeho negativní dopady na společnost“.

Akce vzbudila velký zájem. Do soutěže se přihlásilo 14 vesnic. Shlédnout je přišlo více než dvě stovky diváků, mezi nimi i žáci Základní školy sv. Jana Nepomuckého. Jednotlivé scénky a písničky ukazovaly, jak šamani používají lži a triky, aby připravili své klienty o peníze, kozy, krávy, kuřata a někdy dokonce o půdu se slibem, že mají moc léčit, žehnat a přinášet bohatství. Dokonce se stále stává, že šamani žádají vesničany o lidské oběti včetně dětí.

Porota byla složena ze dvou profesionálních herců a místního kněze. Scénky byly mnohdy srdceryvné, hlavně když došlo na scény ukazující, jak šamani obětují děti. V jedné ze scének držel šaman mladou nemocnou dívku ve své svatyni tak dlouho, dokud nezemřela. Jeden z protagonistů se pak obrátil na publikum s poselstvím, aby v případě nemoci vyhledali včas lékařskou péči ve zdravotním středisku nebo nemocnici.

Scénkami se prolínala myšlenka, že vlastní rozvoj vyžaduje namísto magie tvrdou práci a vzdělání.

Na závěr jsme odměnili nejlepší divadelní scénky i výjimečné herecké talenty. Tancem a výskotem trvajícím několik minut ocenil vítězný soubor hlavní cenu – tři urostlé kozy.

Bernadeta Pavlíková
vedoucí ugandské mise Arcidiecézní charity Praha

 V Ugandě jsme pořádali soutěž o nejlepší divadlo na téma ‚nebezpeční šamani‘V Ugandě jsme pořádali soutěž o nejlepší divadlo na téma ‚nebezpeční šamani‘V Ugandě jsme pořádali soutěž o nejlepší divadlo na téma ‚nebezpeční šamani‘V Ugandě jsme pořádali soutěž o nejlepší divadlo na téma ‚nebezpeční šamani‘

Související články

Uganda nemocnice Česká nemocnice v Ugandě

6. 8. 2022

V České nemocnici se narodila trojčata. Nejslabší zachránil přístroj zakoupený českými dárci

uganda nemocnice Česká nemocnice v Ugandě

29. 6. 2022

Jmenován nový ředitel České nemocnice v Ugandě

Uganda Aktuálně z Ugandy

21. 6. 2022

Založili rodinnou firmu na mýdlo, aby vydělali na školné

Uganda Česká nemocnice v Ugandě

21. 5. 2022

Těhotná žena se přestěhovala z ostrovů blíž k České nemocnici. To zachránilo miminku život