Vánoční poselství

24. 12. 2023 Videoreportáže

Přejeme vám klidné, požehnané a láskyplné vánoční svátky. Děkujeme, že jste s námi na naší cestě pomoci lidem v nouzi.

Vánoční poselství Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa pražského

Adventem jsme připutovali až k Štědrému dni. Největším darem je sám Kristus. Bůh sám sebe nám dává ve svém Synu a to je pro nás ten největší poklad a největší důvod k radosti. Boží láska se projevila takto, že dává sebe. Všechny vánoční dárky, které si dáváme, souvisí právě s tímto Božím darem. Byli jsme Bohem obdarováni, a to je důvod k tomu, abychom dávali i my.

Rád při této příležitosti děkuji všem, kteří, ať už teď v období Vánoc, anebo kdykoli přes rok, otevírají svá srdce a jsou vnímaví na Boží lásku a mají odvahu se o ni dělit.

Antonín Cyril Stojan, svaté paměti, říkával: „Mám, co jsem rozdal z lásky k druhým.“

Děkuji všem, kteří, i prostřednictvím Charity a lásky, se podílejí na šíření dobra a lidské odpovědi na Boží lásku. Příchod Boha naplňuje radostí. Tu pravou vánoční radost přeji každému z vás. A to nejen dnes, ale vždycky, když otevřete srdce Boží lásce.

Související články

Tříkrálová sbírka

13. 2. 2024

Arcibiskup Jan Graubner poděkoval koledníkům Tříkrálové sbírky

Chudí potřebují naše srdce Charita a Církev

7. 2. 2024

32. světový den nemocných: Není dobré, aby byl člověk sám

Charita a Církev

30. 1. 2024

Postní almužna: Pomáhejte půstem!

Charita a Církev

22. 12. 2023

Arcibiskup Jan Graubner k tragédii na Filosofické fakultě UK