Voda nad zlato. Vrtáme další studny v Africe

17. 5. 2021

Voda nad zlato. Vrtáme další studny v Africe

Pitná voda je pro ně vzácností. Africké ženy a děti pro ni putují pěšky v průměru 6 kilometrů. Stejně jako v ostatních rozvojových zemích je v Ugandě téma dostupnosti pitné vody stále aktuální: Polovina ugandské populace nemá přístup k nezávadné vodě – to je více než 21 milionů lidí, kteří jsou ohroženi chorobami přenášenými vodou.

Chronický nedostatek čisté pitné vody je zodpovědný za řadu nemocí nejen u malých dětí. Přitom řešení existuje. Na mnoha místech Ugandy je naštěstí dostatek podzemní vody, kterou je možné využít právě díky novým vrtům studní.

Arcidiecézní charita Praha jich letos plánuje vyvrtat patnáct. Jako nejpotřebnější se ukázala severní oblast Ugandy – diecéze Gulu. Ta se dodnes potýká s následky jedné z nejbrutálnějších válek současnosti. Dalšími vybranými venkovskými oblastmi pak jsou Lugazi a Nebbi.

Vodní vrty zajistí stavební společnost, která je v Ugandě lídrem na poli vodního hospodářství a geotechniky. Poté, co provede geologické průzkumy, vyvrtá studny a osadí je ručním čerpadlem. Provoz a údržba nových studní už budou na místních komunitách.

„Přístup k nezávadné vodě zásadně zlepší kvalitu života těchto lidí ve vesnických oblastech. Zdraví dětí i dospělých již nebude ohroženo nemocemi, děti nezameškají ze zdravotních důvodů školní docházku, rodiny budou moci zavlažovat svá políčka,“ vypočítává přínos nových studní David Flak z Centra zahraniční spolupráce.

Podpořte pomoc chudým lidem v Ugandě

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Zpřístupníme nejchudším lidem lékařskou péči.
  • Zorganizujeme rekvalifikační kurzy pro dospělé.
  • Postavíme studny a dáme lidem pitnou vodu.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Ugandy

21. 11. 2022

Dárkyně změnila život chudé ugandské rodiny. Založili díky ní drůbeží farmu

Česká nemocnice v Ugandě

5. 11. 2022

Operace kýly. Luxus, který si v Ugandě nemůže dovolit každý

Aktuálně z Ugandy

8. 10. 2022

Ve dvanácti letech je „adoptovaný“ chlapec z Ugandy nadějným svářečem

Uganda nemocnice Česká nemocnice v Ugandě

6. 8. 2022

V České nemocnici se narodila trojčata. Nejslabší zachránil přístroj zakoupený českými dárci