Voda nad zlato. Vrtáme další studny v Africe

17. 5. 2021

Voda nad zlato. Vrtáme další studny v Africe

Pitná voda je pro ně vzácností. Africké ženy a děti pro ni putují pěšky v průměru 6 kilometrů. Stejně jako v ostatních rozvojových zemích je v Ugandě téma dostupnosti pitné vody stále aktuální: Polovina ugandské populace nemá přístup k nezávadné vodě – to je více než 21 milionů lidí, kteří jsou ohroženi chorobami přenášenými vodou.

Chronický nedostatek čisté pitné vody je zodpovědný za řadu nemocí nejen u malých dětí. Přitom řešení existuje. Na mnoha místech Ugandy je naštěstí dostatek podzemní vody, kterou je možné využít právě díky novým vrtům studní.

Arcidiecézní charita Praha jich letos plánuje vyvrtat patnáct. Jako nejpotřebnější se ukázala severní oblast Ugandy – diecéze Gulu. Ta se dodnes potýká s následky jedné z nejbrutálnějších válek současnosti. Dalšími vybranými venkovskými oblastmi pak jsou Lugazi a Nebbi.

Vodní vrty zajistí stavební společnost, která je v Ugandě lídrem na poli vodního hospodářství a geotechniky. Poté, co provede geologické průzkumy, vyvrtá studny a osadí je ručním čerpadlem. Provoz a údržba nových studní už budou na místních komunitách.

„Přístup k nezávadné vodě zásadně zlepší kvalitu života těchto lidí ve vesnických oblastech. Zdraví dětí i dospělých již nebude ohroženo nemocemi, děti nezameškají ze zdravotních důvodů školní docházku, rodiny budou moci zavlažovat svá políčka,“ vypočítává přínos nových studní David Flak z Centra zahraniční spolupráce.

Podpořte pomoc chudým lidem v Ugandě

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Zpřístupníme nejchudším lidem lékařskou péči.
  • Zorganizujeme rekvalifikační kurzy pro dospělé.
  • Zajistíme lidem přístup k pitné vodě.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Česká nemocnice v Ugandě

12. 2. 2024

Josef: „Málem jsem zemřel, ale Česká nemocnice v Buikwe mi zachránila život.“

Aktuálně z Ugandy

1. 2. 2024

Mimořádný dar změnil budoucnost 10 chudých rodin v Ugandě

Aktuálně z Ugandy

11. 1. 2024

„Adoptovaný“ Gordon z Ugandy se stal učitelem. Cílevědomý muž pomáhá druhým

Česká nemocnice v Ugandě

1. 12. 2023

Příběh z České nemocnice v Ugandě: Včasná léčba zachránila dítěti život