Z bývalé továrny je Zahrada. Charita Vlašim otevřela nové komunitní centrum

29. 9. 2021

Z bývalé továrny je Zahrada. Charita Vlašim otevřela nové komunitní centrum

V pátek 24. září 2021 bylo slavnostně požehnáno nové Komunitní centrum Zahrada, které v centru Vlašimi vybudovala Charita Vlašim.

Charita Vlašim, která je v regionu přední profesionální organizací, která pomáhá seniorům, nemocným i lidem v nouzi, oslaví příští rok 30. výročí od svého založení. Dosud neměla vlastní zázemí. Prostory pro své služby si pronajímala na několika různých místech po celém městě.

To už je ale minulost! Od září 2021 je totiž vše pod jednou střechou. Sociální služby a další projekty na pomoc potřebným lidem se tak stávají přehlednějšími a dostupnějšími pro ty, kteří se na ně obracejí.

Nové Komunitní centrum současně umožní rozšíření služeb do budoucna. Už první drobná vlaštovka – centrum je vybaveno bezbariérovou sprchou, kterou budou moci využívat lidé ohrožení sociálním vyloučením.

Komunitní centrum Zahrada s užitnou plochou 900 m2 stojí na strategickém místě, v samém centru města. Je v blízkosti vlakového a autobusového nádraží, městského úřadu a městské polikliniky. Je místem, kam se může kdokoliv obrátit o pomoc. Místem, kde lidé naváží vzájemná přátelství a dozvědí se něco nového. Komunitní Zahradu mohou využívat senioři z nedalekého domu s pečovatelskou službou i maminky z blízkého sídliště. Stejně tak zde naleznou pomoc lidé, kteří se dostanou do tíživé situace.

Chrám pro Boha mezi námi

Cesta k vlastnímu zázemí začala v roce 2018, kdy Charita Vlašim koupila objekt bývalé výrobny obuvi v Tovární ulici. Rekonstrukce byla zahájena v roce 2020 a její náklady se vyšplhaly na 18 milionů korun. Část pokryla evropská dotace z programu IROP, část prostředků zapůjčila Arcidiecézní charita Praha. Přispěli i soukromí a firemní dárci, kteří podpořili veřejnou sbírku ve prospěch komunitního centra.

Dnem D byl pro Komunitní centrum Zahrada pátek 24. září 2021. Na začátku slavnosti proběhla mše svatá, kterou celebroval generální vikář pražské arcidiecéze Jan Balík. Ten poté centrum požehnal:

„Po staletí budují křesťané chrámy pro Boha mezi námi – kostely. Vedle toho staví také místa, kde pomáhají lidem opuštěným, nemocným, starým a potřebným. Tato charitativní zařízení jsou také chrámem pro Boha mezi námi – pro Ježíše Krista, pro Ježíše trpícího, který v evangeliu říká: „Cokoli jste udělali pro toho nejmenšího, pro mě jste udělali.“ Ve Vlašimi je postaven další důležitý chrám. Vyprošuji Boží požehnání pro všechny, kteří zde budou působit, i pro ty, kteří sem budou přicházet pro pomoc.“

Tajné dveře do zahrady

Slavnostního shromáždění se v hlavním sále zúčastnilo na 100 hostů. Ředitelka Charity Vlašim Daniela Laloučková poděkovala za podporu všem dárcům, partnerům, dobrovolníkům, zhotovitelům, městům, obcím i místním farnostem. Vyzdvihla také vstřícné jednání s bývalými majiteli objektu a městem Vlašim.

Po děkovném projevu následovalo vysvětlení, proč se centrum jmenuje právě Zahrada. Ráj, Eden… i to byla podle Laloučkové zamýšlená jména pro nový komunitní projekt. „Ráj neprošel, protože si tato tři písmena lidé stále spojují s podnikem Restaurace a Jídelny. Eden by zase nemusel najít oblibu mezi fanoušky fotbalové Sparty,“ vysvětlila s úsměvem Laloučková. „O tom, že je za centrem zahrada, kromě zaměstnanců mnoho lidí neví. Představovali jsme si, že to bude pro veřejnost stejné překvapení jako objev tajných dveří do zahrady pro kluky z knihy Jiřího Trnky. A že až otevřou dveře k nám do Zahrady, dostane se jim nových zážitků, vědomostí, přátel, ale také dobrá rada a odborná pomoc.“ 

O tom, že je Komunitní centrum Zahrada v těch nejlepších rukou, svědčí dlouholetá obětavá práce paní ředitelky. O její lidskosti a profesionalitě mluví tisíce spokojených klientů a také získaná ocenění. Připomeňme, že ředitelku Charity Vlašim Danielu Laloučkovou před nedávnem ocenil kardinál Dominik Duka šperkem sv. Ludmily za mimořádný přínos charitnímu dílu.

Důležitá událost pro všechny občany

S projevem vystoupil starosta Vlašimi Luděk Jeništa: „Pro nás jako pro vedení města i pro jeho občany je otevření Komunitního centra Zahrada opravdu obrovská, důležitá událost. Charita Vlašim ve své historii prokázala, že umí pomoci, že je důležitým hráčem na poli sociálních a zdravotních služeb v našem městě. Její služby jsou kvalitní, rychlé a vstřícné. S otevřením tohoto centra neskromně doufáme, že se služby ještě zkvalitní a pojmou ještě více našich potřebných občanů. Přál bych si, aby Charita Vlašim fungovala neméně kvalitně jako dosud, abychom měli neméně dobré vztahy jako dosud. Moc děkuji všem za to dílo, které tu bylo vytvořeno.“

O Charitě Vlašim

Charita Vlašim vznikla v roce 1992 a od té doby pomáhá potřebným bez rozdílu. Poskytuje profesionální sociální služby (odborná sociální poradna, pečovatelská služba, osobní asistence, aktivizační služba pro seniory a lidi s postižením), dále domácí zdravotní péči a řadu dalších projektů a akcí na pomoc seniorům i rodinám (půjčovna kompenzačních pomůcek, obchůdek vzájemné materiální pomoci). Její služby pomohou ročně více než 1400 osobám.

Charita Vlašim pravidelně pořádá akce pro (zejména seniorskou) veřejnost: přednášky, rukodělné aktivity, trénování paměti, koncerty, promítání, výlety, poutní zájezdy, Posvícenský běh, univerzitu 3. věku a mnoho dalších. Do své práce zapojuje stovky dobrovolníků nejen v lednové Tříkrálové sbírce, ale i během celého roku.

Fotografie: Vít Švajcr

Související články

Novinky z ostatních Charit

7. 6. 2024

Čtyři zdravotní sestry převzaly ocenění Charitní sestra roku – Cenu QUALITAS OPTIMA

Novinky z ostatních Charit

3. 6. 2024

Nové prostory pro příbramský stacionář. Senioři si oblíbili i sousedící charitní kavárnu

Novinky z ostatních Charit

20. 5. 2024

Do stacionáře bez bariér: Charita Vlašim prosí o pomoc s pořízením dodávky

Novinky z ostatních Charit

10. 5. 2024

Vyslechnout, poradit, nesoudit. Roudnická Charita rozjela preventivní program ve školách