Zdravotní sestra, porodní asistentka či politoložka. Albánské dívky si plní svůj sen díky českým dárcům

1. 8. 2022 Adopce na dálku®

Zdravotní sestra, porodní asistentka či politoložka. Albánské dívky si plní svůj sen díky českým dárcům

Třetím rokem podporují čeští dárci vysokoškolské studium albánských dívek, které pocházejí ze sociálně slabých rodin. Podporu zaštítili biskup Zdenek Wasserbauer a místní biskup Giovanni Peragine.

Dívky se připravují na povolání zdravotní sestry, porodní asistentky, studují ekonomii a politologii. Jedna studentka by měla letos na podzim ukončit svoje studium a složit závěrečné zkoušky, ostatní čtyři studentky nastoupí do posledního ročníku.

Díky programu Adopce na dálku® mohou uhradit náklady na studium, zejména poplatky za zápis, školní pomůcky, dopravu a bydlení v univerzitních městech Tirana a Valona. Na náklady ve výši cca 1 000 EUR na rok pro každou ze studentek se skládá několik desítek dárců. Pokud můžete, pomozte Marii, Paole, Xhulje, Manushaqe a Gertě ke splnění jejich snu. Podporu můžete zaslat na bankovní účet 749011/0100, variabilní symbol 20300 (společný fond na všechny studentky).

Třetím rokem mohly dívky studovat díky programu Adopce na dálku®

Maria studuje politologii v Tiraně. Ráda se účastní mezinárodních programů, kde poznává vrstevníky ze zahraničí. Zážitkem pro ni bylo nedávné setkání s anglickým velvyslancem. Maria je aktivní ve své farnosti. Mottem pomáhajícím překonávat překážky je pro ni citát: „Být nejen Kristova, ale být jako Kristus,“ aby dokázala čelit problémům jako On, s trpělivostí, láskou a pokorou.

Manushaqe studuje na porodní asistentku. Studium je samo o sobě náročné a komplikací jsou navíc nekvalitní praktická cvičení, během kterých si studenti nemohou dostatečně procvičit teoretickou látku. Na výsledky zkoušek čeká Manusgaqe se strachem. Povzbuzením je pro ni setkání s rodinou a farností. Během slavnosti Seslání Ducha svatého byla přítomna křtu několika věřících ve své komunitě.

Paola touží po povolání zdravotní sestry. Veškerou píli vkládá do náročného studia: „Chápu vzácnost času, který mi je dán, a proto se snažím ho neztrácet a cením si všeho, dokonce i obtíží, s jistotou, že vše potřebuji k růstu a k přípravě na budoucnost.“

Gerta studuje ekonomii a na podzim jí čekají závěrečné zkoušky. Při škole si přivydělává, aby pomohla tátovi, který před třemi lety ovdověl a v uplynulých měsících podstoupil chirurgický zákrok. Studium je podle Gerty náročné, ale věří, že se jí splní její sen a že jednou bude moci pomáhat lidem, stejně jako dárci z Česka nyní pomáhají jí.

Přečtěte si dopisy od dívek adresované českým „adoptivním rodičům“

od Gerty

od Marie

od Manushaqe

od Paoly

Prosíme, pomozte studentkám i v dalším školním roce

Studium dívek v Albánii můžete podpořit jakoukoli částkou na bankovní účet 749011/0100, variabilní symbol 20300 (společný fond na všechny studentky). Děkujeme!

Chci pomoci

Podpořte Adopce na dálku v Albánii

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

Zaplatíme vysokoškolákům ze sociálně slabých rodin náklady spojené se studiem (zápis ke studiu, učebnice a učební pomůcky, část nákladů na bydlení a dopravu).

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Albánie

8. 3. 2022

Studentky z Albánie mají za sebou další náročné zkouškové období

Albánie Aktuálně z Albánie

18. 9. 2021

První rok Adopce na dálku v Albánii očima studentek

Aktuálně z Albánie

20. 3. 2021

Do Albánie jsme odeslali první finanční podporu

Aktuálně z Albánie

15. 12. 2020

Patronát nad projektem v Albánii převzal biskup Zdenek Wasserbauer