Zdravotní sestra, porodní asistentka či politoložka. Albánské dívky si plní svůj sen díky českým dárcům

1. 8. 2022 Adopce na dálku®

Zdravotní sestra, porodní asistentka či politoložka. Albánské dívky si plní svůj sen díky českým dárcům

Třetím rokem podporují čeští dárci vysokoškolské studium albánských dívek, které pocházejí ze sociálně slabých rodin. Podporu zaštítili biskup Zdenek Wasserbauer a místní biskup Giovanni Peragine.

Dívky se připravují na povolání zdravotní sestry, porodní asistentky, studují ekonomii a politologii. Jedna studentka by měla letos na podzim ukončit svoje studium a složit závěrečné zkoušky, ostatní čtyři studentky nastoupí do posledního ročníku.

Díky programu Adopce na dálku® mohou uhradit náklady na studium, zejména poplatky za zápis, školní pomůcky, dopravu a bydlení v univerzitních městech Tirana a Valona. Na náklady ve výši cca 1 000 EUR na rok pro každou ze studentek se skládá několik desítek dárců. Pokud můžete, pomozte Marii, Paole, Xhulje, Manushaqe a Gertě ke splnění jejich snu. Podporu můžete zaslat na bankovní účet 749011/0100, variabilní symbol 20300 (společný fond na všechny studentky).

Třetím rokem mohly dívky studovat díky programu Adopce na dálku®

Maria studuje politologii v Tiraně. Ráda se účastní mezinárodních programů, kde poznává vrstevníky ze zahraničí. Zážitkem pro ni bylo nedávné setkání s anglickým velvyslancem. Maria je aktivní ve své farnosti. Mottem pomáhajícím překonávat překážky je pro ni citát: „Být nejen Kristova, ale být jako Kristus,“ aby dokázala čelit problémům jako On, s trpělivostí, láskou a pokorou.

Manushaqe studuje na porodní asistentku. Studium je samo o sobě náročné a komplikací jsou navíc nekvalitní praktická cvičení, během kterých si studenti nemohou dostatečně procvičit teoretickou látku. Na výsledky zkoušek čeká Manusgaqe se strachem. Povzbuzením je pro ni setkání s rodinou a farností. Během slavnosti Seslání Ducha svatého byla přítomna křtu několika věřících ve své komunitě.

Paola touží po povolání zdravotní sestry. Veškerou píli vkládá do náročného studia: „Chápu vzácnost času, který mi je dán, a proto se snažím ho neztrácet a cením si všeho, dokonce i obtíží, s jistotou, že vše potřebuji k růstu a k přípravě na budoucnost.“

Gerta studuje ekonomii a na podzim jí čekají závěrečné zkoušky. Při škole si přivydělává, aby pomohla tátovi, který před třemi lety ovdověl a v uplynulých měsících podstoupil chirurgický zákrok. Studium je podle Gerty náročné, ale věří, že se jí splní její sen a že jednou bude moci pomáhat lidem, stejně jako dárci z Česka nyní pomáhají jí.

Přečtěte si dopisy od dívek adresované českým „adoptivním rodičům“

od Gerty

od Marie

od Manushaqe

od Paoly

Související články

Aktuálně o pomoci v zahraničí

29. 2. 2024

Adopce na dálku® mění sny v realitu. Příběh indické dívky Joyline

Česká nemocnice v Ugandě

12. 2. 2024

Josef: „Málem jsem zemřel, ale Česká nemocnice v Buikwe mi zachránila život.“

Aktuálně o pomoci v zahraničí

9. 2. 2024

Zdravotníci – absolventi programu Adopce na dálku® bojují s cholerou v Zambii

Aktuálně z Ugandy

1. 2. 2024

Mimořádný dar změnil budoucnost 10 chudých rodin v Ugandě