Zůstáváme nablízku potřebným

20. 3. 2020 Koronavirus

Zůstáváme nablízku potřebným

Naši pracovníci jsou v těchto dnech vystaveni enormnímu tlaku – vždyť právě naši klienti patří k těm nejohroženějším skupinám koronavirovou epidemií.

„Nejsložitější situace je logicky v pobytových zařízeních, kde pečujeme o osoby, které jsou virem covid-19 nejzranitelnější. Hlavním ochranným opatřením jsou tak podrobeny Domov seniorů kardinála Berana v Mukařově, Domov sv. Václava pro kněze ve Staré Boleslavi, Domovy svaté Rodiny v  Praze 6 a Domov se zvláštním režimem v Praze 5. Zde, pokud někdo onemocní, půjde celé zařízení do karantény a asi bychom hledali další zaměstnance, kteří by tam byli po celou dobu karantény uzavřeni spolu s klienty,“ popisuje situaci v ohrožených zařízeních ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec.

V  domovech a azylových domech se Charita v pražské arcidiecézi stará o stovky osob. „Tito lidé se o sebe kvůli pokročilému věku nebo zdravotnímu postižení nedokáží sami postarat, anebo nemají kam jít. Na našich službách jsou závislí,“ dodává ředitel Němec.

Charita pomáhá v terénu

Nepostradatelné jsou i charitní terénní služby pro seniory, postižené a nemocné. Přes 200 pečovatelek a 50 zdravotních sester každý den vyráží do jejich domácností. Zdravotní sestry podávají medikaci, aplikují injekce a infuze, cévkují, převazují rány. Pečovatelky rozváží obědy a nákupy, pomáhají nemohoucím osobám s hygienou.

Velmi složitá je situace ve službách, které pomáhají lidem bez domova. Azylové domy, noclehárny, denní centra ani terénní služba nepřerušily provoz. „V tuto chvíli se to zcela jistě děje s nasazením vlastního zdraví zaměstnanců Charit,“ upozorňuje ředitel Jaroslav Němec.

Síť pomoci inspirovaná evangeliem

V celé pražské arcidiecézi jsou v pohotovosti profesionální místní Charity i dobrovolné Charity ve farnostech. „Charita je obrovskou sítí pomoci těm nejpotřebnějším, jejímž základem je poselství evangelia a Ježíšova slova o lásce. Je to svědectví naší společnosti, která může v praxi vidět, že církev má zájem o chudé a potřebné. Že konkrétními činy slouží všude tam, kde to je třeba,“ připomíná ředitel a dodává: „Chtěl bych pracovníkům a dobrovolníkům Charity zvláště v této těžké době poděkovat za jejich mimořádné nasazení.“

Pomáhejte nám pomáhat během epidemie koronaviru

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • zakoupíme ochranné pomůcky
  • zajistíme personální posily do našich sociálních služeb
  • zajistíme provoz krizové linky sociální pomoci

Potřebujeme vaši pomoc!

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně. Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu v této nelehké době potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Přesídlení krajanů

20. 1. 2023

Ohlédnutí za osmým rokem programu přesídlení krajanů ze zahraničí

Aktuálně ze sociálních služeb

30. 12. 2022

Dárci byli o Vánocích štědří k lidem v nouzi

Naše pomoc uprchlíkům

23. 12. 2022

Ani válka Denyse nezastavila! Mladý karatista stál hrdě na stupních vítězů

Ve škole v Milevsku prezentujeme program přesídlení i ukrajinskou kulturu. Přesídlení krajanů

15. 12. 2022

Co je kuťa a uzvar? Přiblížili jsme ukrajinskou kulturu i program přesídlení krajanů