Zůstáváme nablízku potřebným

Zůstáváme nablízku potřebným

Naši pracovníci jsou v těchto dnech vystaveni enormnímu tlaku – vždyť právě naši klienti patří k těm nejohroženějším skupinám koronavirovou epidemií.

„Nejsložitější situace je logicky v pobytových zařízeních, kde pečujeme o osoby, které jsou virem covid-19 nejzranitelnější. Hlavním ochranným opatřením jsou tak podrobeny Domov seniorů kardinála Berana v Mukařově, Domov sv. Václava pro kněze ve Staré Boleslavi, Domovy svaté Rodiny v  Praze 6 a Domov se zvláštním režimem v Praze 5. Zde, pokud někdo onemocní, půjde celé zařízení do karantény a asi bychom hledali další zaměstnance, kteří by tam byli po celou dobu karantény uzavřeni spolu s klienty,“ popisuje situaci v ohrožených zařízeních ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec.

V  domovech a azylových domech se Charita v pražské arcidiecézi stará o stovky osob. „Tito lidé se o sebe kvůli pokročilému věku nebo zdravotnímu postižení nedokáží sami postarat, anebo nemají kam jít. Na našich službách jsou závislí,“ dodává ředitel Němec.

Charita pomáhá v terénu

Nepostradatelné jsou i charitní terénní služby pro seniory, postižené a nemocné. Přes 200 pečovatelek a 50 zdravotních sester každý den vyráží do jejich domácností. Zdravotní sestry podávají medikaci, aplikují injekce a infuze, cévkují, převazují rány. Pečovatelky rozváží obědy a nákupy, pomáhají nemohoucím osobám s hygienou.

Velmi složitá je situace ve službách, které pomáhají lidem bez domova. Azylové domy, noclehárny, denní centra ani terénní služba nepřerušily provoz. „V tuto chvíli se to zcela jistě děje s nasazením vlastního zdraví zaměstnanců Charit,“ upozorňuje ředitel Jaroslav Němec.

Síť pomoci inspirovaná evangeliem

V celé pražské arcidiecézi jsou v pohotovosti profesionální místní Charity i dobrovolné Charity ve farnostech. „Charita je obrovskou sítí pomoci těm nejpotřebnějším, jejímž základem je poselství evangelia a Ježíšova slova o lásce. Je to svědectví naší společnosti, která může v praxi vidět, že církev má zájem o chudé a potřebné. Že konkrétními činy slouží všude tam, kde to je třeba,“ připomíná ředitel a dodává: „Chtěl bych pracovníkům a dobrovolníkům Charity zvláště v této těžké době poděkovat za jejich mimořádné nasazení.“

Pomáhejte nám pomáhat během epidemie koronaviru

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • zakoupíme ochranné pomůcky
  • zajistíme personální posily do našich sociálních služeb
  • zajistíme provoz krizové linky sociální pomoci

Potřebujeme vaši pomoc!

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně. Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu v této nelehké době potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Ukrajina Naše pomoc uprchlíkům

1. 3. 2024

Více než jen střecha nad hlavou. Ubytovny pro uprchlíky již dva roky aktivně napomáhají integraci

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 2. 2024

Pečovatelská služba se zapojila do pomoci lidem bez domova

Naše pomoc uprchlíkům

26. 2. 2024

Setkání v Budapešti: Evropské Charity koordinují pomoc Ukrajině

Novinky z ostatních Charit

24. 2. 2024

Dva roky je Charita Česká republika s Ukrajinou – naše pomoc neustává