29. benefiční koncert: Bůh se skrze hudbu dotkl našich srdcí

1. 11. 2021

29. benefiční koncert: Bůh se skrze hudbu dotkl našich srdcí

V neděli 31. října 2021 se v pražském Obecním domě uskutečnil 29. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK zahrál pod vedením Roberta Kružíka Smetanův cyklus symfonických básní Má vlast.

Slavnostní benefiční koncert uvedl moderátor Vladimír Kořen poděkováním: „Jsem plný obdivu ke všem, kteří pomáhají, pracovníkům Charity a všem jejím podporovatelům.“ Ocenil jejich nasazení v době zvýšeného výskytu koronaviru: „Kde bychom byli, nebýt vás, vašeho srdce, obětavosti, odpovědnosti a hlavně naděje a víry.“

Koncert je tradicí, která se koná již od roku 1991. V loňském roce se koncert poprvé v historii vinou pandemie covid-19 neuskutečnil. Večerem se nesla radost a také vděčnost za to, že se posluchači, z nichž se mnozí účastní pravidelně, mohou při slavnostní benefici opět potkat.

Letošní, již 29. ročník se uskutečnil pod záštitou Mons. Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského, a za účasti Mons. Charlese Daniela Balva, apoštolského nuncia v ČR, Mons. Josefa Nuzíka, světícího biskupa olomouckého, a Mons. Zdenka Wasserbauera, světícího biskupa pražského, zástupců významných dárců a partnerů Arcidiecézní charity Praha a stovek podporovatelů a pracovníků.

Evangelium znělo Smetanovou síní

Plná Smetanova síň Obecního domu vyslechla inspirativní slova Mons. Wasserbauera, který připomněl biblický text z nedělní liturgie. Ježíš odpovídá na otázku, které přikázání je největší ze všech: „První je toto: `Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.‘ Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“

„Evangelista Marek začíná úžasným slůvkem: Slyš! Naslouchej!“ podtrhl otec biskup. „Když chceme druhého opravdu milovat, tak je naslouchání často prvním krokem. Z naslouchání vyplývá uznání a z uznání se rodí láska. Ježíš na prvním místě zmiňuje naslouchání Bohu. Bůh se dotýká našich srdcí a vede nás k tomu, abychom pomáhali druhým. Nejenom náhodně, nejen nějak sentimentálně, chvilkově. Ale abychom se rozhodli udělat něco pro druhého. Jeden rabínský výrok říká: `Miluj svého bližního tak, jak Ty sám jsi milován Bohem a zahrnován jeho dary.` A tak naslouchejme – Bohu, druhým a také krásné hudbě, protože v umění je skrytý Bůh, který se dotýká našeho srdce.“

Mimořádný hudební zážitek i pomoc lidem v nouzi

Na programu byl cyklus symfonických básní Má vlast. Bedřich Smetana, jak připomněl Vladimír Kořen, napsal: „Skladbu tuto věnovati chci slavnému městu Praze, poněvadž zde nabyl jsem hudebního vzdělání, zde dlouhá léta jsem veřejně účinkoval a zde stihla mne i nemoc pro hudebníka nejstrašnější.“ Národní skladatel komponoval Mou vlast v letech 1874–1879. V noci z 19. na 20. října roku 1874 přišel o sluch, a tak mohl dílo slyšet jen ve své mysli.

Vrcholné Smetanovo dílo zaznělo v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pod vedením Roberta Kružíka. Vynikající interpretaci i emoční hloubku, kterou umělci vložili do přednesu slavného díla, ocenili diváci mohutným a dlouhým potleskem.

100 % výtěžku benefičního koncertu podpoří sociální služby Arcidiecézní charity Praha pro seniory, lidi s postižením, rodiny v nouzi a lidi na okraji společnosti. Pokud jste se benefičního koncertu nemohli zúčastnit a chcete podpořit jeho účel, můžete zaslat finanční dar na sbírkové konto 749986/5500 nebo přispět online pomocí následujícího formuláře. Děkujeme!

Program koncertu ke stažení (pdf)

Podpořit sociální služby můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Poskytneme azyl mamince s dítětem, která nemá jiné bydlení.
  • Zachráníme člověka bez domova před mrazem.
  • Pomůžeme seniorům, kteří žijí doma, s osobní hygienou, jídlem i nákupy.
  • Zajistíme terapii týraným ženám.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně o pomoci v zahraničí

28. 12. 2021

Díky štědrosti „adventních“ dárců měli lidé v nouzi pokojné Vánoce

Bezdomovci Pomoc lidem bez domova

9. 12. 2021

5 stereotypů o lidech bez domova

Vánoce adventní výzva Charita a Církev

22. 11. 2021

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte vánoční dárek i lidem v nouzi

milostivé léto poradna Aktuálně ze sociálních služeb

15. 11. 2021

Sbírka na pomoc dlužníkům v akci milostivé léto už pomáhá