Výstava obrázků dětí z Azylového domu Gloria

Termín: 25. 12. 2023 - 28. 2. 2024

Výstava obrázků dětí z Azylového domu Gloria

Desetitisíce dětí vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí, které omezuje jejich možnosti na vzdělání, zdraví a celkový rozvoj. Charita pomáhá sociálně slabým rodinám v řadě profesionálních sociálních služeb. Jednou z nich Azylový dům Gloria, kde nachází každoročně útočiště 120 maminek a jejich dětí.

Právě děti z Glorie připravily kresby pro naši další výstavu v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána. Ztvárnily každodenní život v azylovém domě i mimořádné události, které v těchto dnech prožívají.

Připojte se k modlitbě za děti, které spolu s rodiči procházejí tíživou životní situací:

Milosrdný Bože,

obracíme se k Tobě ve jménu Tvého Syna, Ježíše Krista. S pokorou a vděčností prosíme za všechny děti, které vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí.

Dej, ať Tvé světlo a láska osvětlí jejich cestu. Dej jim sílu překonat výzvy, s nimiž se potýkají.

Otevři dveře novým příležitostem a přiveď k nim lidi, kteří budou nástrojem Tvé lásky a podpory. Nechť se těší ze zdraví a lásky, ať mají příležitosti rozvíjet svůj talent a potenciál.

Dej, ať jsou obklopeny lidmi, kteří jim budou mentory a průvodci na jejich životní cestě.

Prosíme Tě, Bože, o odstranění nerovností a nespravedlnosti, které přinášejí utrpení těmto dětem. Buď s těmi, kdo pracují na zlepšení podmínek pro ty, kteří mají méně příležitostí.

Děkujeme Ti za tvou lásku a péči o každého člověka. Ať tvé království přináší spravedlnost a rovnost i těm nejmenším a nejzranitelnějším.

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána provozuje Arcidiecézní charita Praha. Je jediným kostelem v naší zemi, který provozuje profesionální poskytovatel sociálních služeb. Tímto unikátním propojením se stal kostel centrem modlitby za pomoc lidem v nouzi.

Další chystané akce

Kalendář akcí v Komunitním centru sv. Anežky

Datum konání: 1. 2. - 30. 6. 2024

Oslava svátku patronky charitního kostela

Datum konání: 27. 6. 2024, od 17:00

Podpůrná skupina pro rodinné pečující

Datum konání: 7. 10. 2024, od 17:00

32. benefiční koncert

Datum konání: 31. 10. 2024, od 19:00