Mše svatá v „charitním“ kostele sv. Kajetána

Místo: kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, Nerudova 22, Praha-Malá Strana Termín: 26. 9. 2021, od 15:00

Mše svatá v „charitním“ kostele sv. Kajetána

Arcidiecézní charita Praha srdečně zve na

slavnostní mši svatou v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána

Celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.  Slavnostní mše se koná v neděli 26. září v 15 hodin u příležitosti

  • Světového dne migrantů a uprchlíků

Světový den migrantů a uprchlíků vyhlásil v roce 1914 papež Pius X. Letos si už po 107. připomínáme tento symbolický den, který obrací naši pozornost k lidem, kteří musejí hledat azyl a bezpečí mimo svůj domov.

  • výročí posvěcení kostela sv. Kajetána

Přijďte s námi oslavit posvěcení našeho kostela, vzdát úctu předkům, kteří jej postavili, a připojit se k modlitbám předchozích generací. 29. září uplyne 304 let od posvěcení kostela. Během oslavy nebudou chybět posvícenské koláčky.

  • svátku sv. Vincence z Pauly, patrona Charity

U kořenů charitního díla stojí sv. Vincenc z Pauly, jehož svátek si připomínáme 27. září. Svůj život zasvětil pomoci potřebným. „Sloužit chudým znamená jít k Bohu,“ napsal sv. Vincenc. Jeho myšlenky jsou dodnes inspirací pro naši práci.

Leták ke stažení


Arcidiecézní charita Praha provozuje kostel sv. Kajetána a Panny Marie Matky ustavičné pomoci v Praze na Malé Straně v Nerudově ulici 22. Více informací

Zveme vás také na pravidelné mše svaté, které se slaví každé úterý v 17 hodin. Kostel je zpřístupněn veřejnosti k soukromým modlitbám v odpoledních hodinách od úterý do neděle od 13.30 do 17 hodin.

Další chystané akce

Velký bazar zimního oblečení

Místo: ambity kostela sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1

Datum konání: 2. 10. 2021, od 10:00

30. výročí Domova sv. Rodiny pro lidi s mentálním postižením

Místo: kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Libocká 41/5, Praha 6-Liboc

Datum konání: 8. 10. 2021, od 15:00

29. benefiční koncert

Místo: Místo: Obecní dům, Náměstí republiky 5, Praha 1

Datum konání: 31. 10. 2021, od 19:00

Tříkrálový průvod centrem Prahy v čele s třemi králi na velbloudech

Místo: Praha-Malá Strana, Staré Město

Datum konání: 6. 1. 2022, od 14:30