Během zimy rozšiřujeme pomoc lidem bez domova

1. 12. 2022 Tiskové zprávy

Během zimy rozšiřujeme pomoc lidem bez domova

Mrazy udeřily a lidé bez domova jsou ohroženi na životech a zdraví. Charita pro ně zřizuje síť azylových domů, nocleháren a nízkoprahových denních center, které v zimě zvětšují své kapacity. Arcidiecézní charita Praha nabízí lidem bez domova 76 lůžek a další služby včetně ubytovny pro 50 osob, která se otevírá během zimy a doplňuje celoroční služby.

Ke stálým službám pro lidi bez domova v Praze patří Azylový dům sv. Terezie v Pernerově ulici 20 v Praze Karlíně. Arcidiecézní charita Praha zde provozuje:

  • Nízkoprahové denní centrum, které je od 1. prosince otevřeno v rozšířeném provozu, tedy pro klienty denně od 9 do 17 hodin. Lidé bez domova zde mohou přečkat mrazy v teple, dostat teplé nápoje na zahřátí, polévku, oblečení. Kapacita centra je 100 osob za den. V případě potřeby, pokud by nebyla volná lůžka v noclehárnách, se Nízkoprahové denní centrum otevře i v noci (tzv. „teplá židle“).
  • Noclehárny sloužící k přenocování jak pro muže, tak pro ženy. Kapacita je 42 lůžek. V zimě, kdy je zájem o lůžka větší, otevírá Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s pomáhajícími organizacemi další ubytovací kapacity. Arcidiecézní charita Praha se podílí na provozu ubytovny s možností celodenního pobytu klientů ve Vladimírově ulici v Praze 4.
  • Azylový dům se 34 lůžky patří ke stálým službám a slouží jako dlouhodobější ubytování (zpravidla na dobu šesti až dvanácti měsíců) lidem bez domova, kterým se již daří získávat pravidelný příjem a usilují o získání vlastního bydlení, které by si dokázali dlouhodobě udržet.
  • Z Pernerovy ulice vysílá Arcidiecézní charita Praha denně terénní pracovníky, kteří vyhledávají osoby na ulici a informují je o denních centrech a možnostech přespání v noclehárnách.

Lidé nemusejí na ulici umrznout

„Během zimy je obvykle kapacita našich služeb naplněná, ale díky centrálnímu dispečinku Magistrátu hl. m. Prahy si předáváme informace s dalšími organizacemi. Díky tomu dokážeme zájemce o přenocování odkázat na jinou noclehárnu, kde kapacitu ještě mají,“ říká Stanislav Fiala, ředitel Azylového domu sv. Terezie.

Důležité je, aby se informace o dostupných noclehárnách a dalších možnostech pomoci k bezdomovcům dostaly. Proto vysílá Charita do ulic terénní pracovníky, kteří je vyhledávají a instruují, kam a za jakých podmínek se mohou obrátit. „Naši terénní pracovníci jsou venku v ulicích a v místech, kde se lidé bez domova zdržují, o dostupných službách informují a skutečně se nám opakovaně stalo, že jsme našli člověka polozmrzlého a přesunutím do tepla ho zachránili před umrznutím,“ říká Stanislav Fiala. Na řadě míst zastane tuto funkci Městská policie, o zapojení ale Charita prosí také veřejnost, aby lidé o zařízeních pro lidi bez domova ve svém okolí věděli.

Pomoci může i veřejnost

„Osobu bez přístřeší můžete v Praze nasměrovat do Pernerovy ulice 20 v Praze Karlíně,“ upřesňuje Stanislav Fiala.

Veřejnost se může podílet na bezprostřední záchraně lidských životů tím, že upozorní záchrannou službu, příp. policii, pokud se venku v mrazivém počasí setká s ležícím člověkem, který nereaguje na jakékoli podněty. Takový člověk může být ohrožen na životě a zdraví. To je pomoc akutní, okamžitá.

Možné je také podpořit sociální služby, které lidem bez domova pomáhají celoročně a jejichž hlavním cílem je nabídnout člověku bez domova návrat zpět do běžné společnosti. V Praze tyto služby poskytuje mezi jinými i Arcidiecézní charita Praha. Jedná se o terénní službu, nízkoprahové centrum, noclehárny i azylový dům. Tyto služby může veřejnost podpořit finančním darem na číslo účtu 749986/5500, variabilní symbol 40.

Podpořit lidi bez domova můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Lidem bez domova poskytneme hygienické zázemí, čisté oblečení, potravinovou pomoc a azyl.
  • Poskytneme poradenství, které pomůže lidem v krizi.
  • Provozujeme noclehárnu, která zejména v zimě zachraňuje lidské životy.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Pomoc lidem bez domova

20. 3. 2024

Park bez odpadků. Lidé bez domova se aktivně zapojili do úklidu veřejného prostoru

Aktuálně ze sociálních služeb

28. 2. 2024

Pečovatelská služba se zapojila do pomoci lidem bez domova

Pomoc lidem bez domova

10. 1. 2024

Kvůli vytížené kapacitě lůžek pro lidi bez domova umožňujeme přečkat mrazivé noci na „teplé židli“

Pomoc lidem bez domova

21. 12. 2023

Výdej polévky lidem bez domova funguje už pátým rokem