Kvůli vytížené kapacitě lůžek pro lidi bez domova umožňujeme přečkat mrazivé noci na „teplé židli“

10. 1. 2024

Kvůli vytížené kapacitě lůžek pro lidi bez domova umožňujeme přečkat mrazivé noci na „teplé židli“

V pondělí 8. ledna otevřelo Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova, které provozuje Arcidiecézní charita Praha v pražském Karlíně, možnost přečkat mrazivou noc na tzv. teplé židli. Charita tak reagovala na výrazné ochlazení, při němž noční teploty klesly hluboko pod bod mrazu a ohrožovaly lidi bez přístřeší na životě.

I přes soubor zimních opatření v hl. městě Praha, které v období od začátku prosince do konce března rozšiřuje pomoc lidem bez domova, došlo k situaci, kdy by nestačila ubytovací kapacita azylových domů, nocleháren a ubytoven. „I ti, kteří během roku preferují samotu a své provizorní přístřešky, přicházejí v mrazivém počasí do našich středisek s prosbou o nocleh,“ vysvětluje sociální pracovnice Lucie Pavlovcová z Arcidiecézní charity Praha.

Kapacita lůžek pro lidi bez domova se přitom v Praze zvýšila o více než 300. V provozu je také centrální dispečink, který každý den monitoruje volnou kapacitu a informace předává jednotlivým poskytovatelům služeb, aby klientům dokázali poradit, kde mohou přenocovat.

Tzv. teplou židli v Nízkoprahovém denním centru Arcidiecézní charity Praha využilo minulou noc 10 osob. K dispozici měli vyhřátou místnost, teplé nápoje a možnost vybavit se zimním ošacením. „Lidé mnohdy přicházejí podchlazení, a tak je šatník s teplým oblečením nedílnou součástí naší krizové pomoci lidem bez domova,“ říká Lucie Pavlovcová a dodává, že Arcidiecézní charita Praha je ve svém Nízkoprahovém denním centru připravena poskytnout teplé zázemí během mrazivých nocí až 20 osobám bez přístřeší.

Související články

Pomoc lidem bez domova

20. 3. 2024

Park bez odpadků. Lidé bez domova se aktivně zapojili do úklidu veřejného prostoru

Aktuálně ze sociálních služeb

28. 2. 2024

Pečovatelská služba se zapojila do pomoci lidem bez domova

Pomoc lidem bez domova

21. 12. 2023

Výdej polévky lidem bez domova funguje už pátým rokem

Pomoc lidem bez domova

20. 12. 2023

Nadaný Robert hledal lásku a naději. Našel je v hudbě