Charita v Bělorusku nehledí na politiku a pomáhá. Práce jí přibývá

20. 7. 2021

Charita v Bělorusku nehledí na politiku a pomáhá. Práce jí přibývá

Arcidiecézní charitu Praha navštívil pracovně P. Andrei Aniskevich, ředitel Diecézní charity Vitebsk v Bělorusku. Od roku 2007 zde pražská Charita podporuje děti ze sociálně slabých rodin v programu Adopce na dálku®, aktuálně pomáhá lidem zasaženým pandemií covid-19 a plánuje podpořit seniory. S P. Andreiem jsme hovořili o aktuální situaci v zemi.

Jaká je nyní situace v Bělorusku?

Situace je velmi složitá ekonomicky i politicky. Ekonomika se propadá, není práce, lidé žijí stále hůře. Když najdete práci, platy jsou velmi nízké. V kolchozech lidé nedostávají celou výplatu, část si vybírají v potravinách. Lidé vědí, že situace není dobrá, ale raději se o tom nemluví, není to dovoleno.

Jak se podle vás bude situace vyvíjet v dalších letech?

Situace se často mění, může se zlepšit ale i zhoršit, je to nyní velmi nepředvídatelné. Vůbec nic se nedá odhadnout. Doufáme ale všichni, že bude lépe. Je otázka, zda Bělorusko bude blíže Rusku či Evropě. Podle toho se jistě vyvine i ekonomika.

V jaké situaci je nyní katolická církev v Bělorusku?

Katolická církev prožívá těžké období. Církev působí ve veřejném sektoru (např. charitní sociální služby, zdravotní a další), pracuje, pomáhá a hájí svobodu lidí. Nevměšuje se do politiky, je nezávislá. Církev vždy byla proti násilí, vystupovala na podporu práv občanů a pomáhala chudým. Tato poloha katolické církve se však nemusí všem líbit. Tím vzniká mnoho problémů.

Týká se současná situace nějak přímo vaší katolické charity a projektů pomoci?

Charita pomáhá všem a nehledí na politiku, práce je stále více. Arcidiecézní charita Praha má u nás ve Vitebské diecézi 450 dětí, které můžeme díky dárcům z Česka podporovat. Moc děkuji všem dárcům za pomoc. Pomáháme společně těm nejchudším a řekl bych, že naše společné projekty jsou stále aktuálnější a potřebnější.

Plánujete i jeden nový projekt.

Mám radost a zároveň naději, že spolu s Arcidiecézní charitou Praha rozšíříme pomoc i na seniory. Během mé návštěvy jsme tuto možnost projednali a budeme pokračovat v přípravách. Senioři, kteří ztratili soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhých, žijí velmi nuzně. Péče je na nízké úrovni. Chceme vytipovat některý z existujících domovů pro seniory a zasadit se o zlepšení životních podmínek jeho obyvatel.

Jak se v Bělorusku vyvíjí pandemie covid-19?

Z jedné strany jakoby už koronavirus oficiálně nebyl, ale jinak je to vlastně velmi složité, mnoho lidí trpí a umírá. Já osobně jsem měl covid-19 dvakrát, poprvé celkem bez problémů, druhé onemocnění mělo velmi těžký průběh s dlouhotrvajícími 40 stupňovými horečkami. Bylo to se mnou zlé. Díky Bohu jsem nyní zdráv a mohu již naplno pracovat. Z vlastní zkušenosti vím, jak je lidem, kteří covid-19 prožívají.

Na závěr bych chtěl svým jménem i jménem otce biskupa naší vitebské diecéze Aleha Butkeviche poděkovat Arcidiecézní charitě Praha, dárcům z České republiky za naše společné projekty pomoci. Vím, že mnohdy přispívají na pomoc v Bělorusku i přestože nejsou moc majetní, je to pro nás zavazující. Na všechny myslíme také v modlitbách. Otec biskup Aleh je nyní od roku 2021 zároveň předsedou Biskupské konference Běloruska, má tedy dvě velmi náročné funkce. Prosím i já vás o modlitbu za Diecézní charitu i otce biskupa, zejména v této složité době.

Pomáhejte v Bělorusku

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Dlouhodobě podporujeme sociálně slabé rodiny s dětmi
  • Pomáháme seniorům v domovech v Kryčevě a Krasnopole

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Běloruska

8. 4. 2024

Jak se běloruská rodina vypořádala se ztrátou matky. Pomohla i Adopce na dálku®

Aktuálně z Běloruska

4. 3. 2024

Jak prožívají půst studenti z programu Adopce na dálku® v Bělorusku

Aktuálně z Běloruska

24. 1. 2024

Tříkrálovou koledu znají i v Bělorusku. Tradici udržují „adoptované děti“

Aktuálně z Běloruska

29. 12. 2023

Vánoční kouzlo solidarity: Čeští dárci obdarovali potřebné v Bělorusku