Charitní poradna nedílnou součástí nového úřadu Ministerstva vnitra

20. 11. 2016

Charitní poradna nedílnou součástí nového úřadu Ministerstva vnitra

Mladá maminka z Jižní Koreje, student z Botswany, sportovec z Peru či pracující otec z ukrajinské rodiny. Cizinci, které jejich životní cesta přivedla do České republiky, musejí řešit povolení k pobytu v naší zemi. S jednáním na příslušných úřadech jim pomáhá Středisko migrace, jedna ze služeb Arcidiecézní charity Praha.

V rámci projektu „Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců“ spolufinancovaného z programu Ministerstva vnitra „Integrace cizinců 2016“, působí Středisko migrace na čtyřech Odděleních pobytu cizinců (OPC) Ministerstva vnitra, a to v Praze, v Mladé Boleslavi a v Příbrami.

Na konci října proběhlo slavnostní otevření nové pobočky OPC na adrese Žukovského 888/2, Praha 6 – Ruzyně. Toto velmi moderní pracoviště naleznete ve druhém patře obchodního centra Delta. Prostorná čekárna je schopná pojmout na 32 přepážkách až 1000 klientů denně.

Součástí pobočky v Žukovského ulici je poradna Arcidiecézní charity Praha. „Klienti se na nás obracejí s různými dotazy ve věcech jejich pobytu a víz,“ vysvětluje sociální pracovnice Lucia Jantošovičová, „nejčastěji pomáháme cizincům s vyplňováním žádostí a pomáháme jim porozumět rozhodnutím, které obdrží od Ministerstva vnitra. Každá osoba je jedinečná, nese si svůj příběh a tak také k našim klientům přistupujeme. Pomáháme v nejrůznějších životních situacích, ať už se jedná o řešení postupů nezbytných po narození dítěte v Čechách mamince z Jižní Koreje, zajištění správné ubytovací smlouvy u studenta z Botswany, změny zaměstnavatele pána z Ukrajiny, až výuce češtiny ke zkoušce k žádosti o trvalý pobyt pro sportovce z Peru.“

V týmu pracovníků jsou kromě sociálních pracovníků i tlumočníci a terénní pracovníci. Díky jejich asistenci dokáží cizinci porozumět svým zákonným právům a povinnostem a mají možnost obrátit se na odborníky v situacích, v nichž si sami nevědí rady.

Charitní poradna nedílnou součástí nového úřadu Ministerstva vnitraCharitní poradna nedílnou součástí nového úřadu Ministerstva vnitra

Související články

Terénní poradny

23. 4. 2019

Reportáž Českého rozhlasu o naší práci na Odborech azylové a migrační politiky

Charitní poradna nedílnou součástí nového úřadu Ministerstva vnitra Terénní poradny

13. 4. 2019

Pomoc migrantům přivedla ke společnému stolu odborníky z ministerstva a Charity

Terénní poradny

30. 12. 2018

Asistujeme při integraci cizinců od Afghánistánu po Vietnam

Terénní poradny

3. 6. 2016

Rozšířili jsme pomoc cizincům do dvou nových poboček Odboru azylové a migrační politiky MV