Čtyři „adoptovaní“ mladí muži přijali kněžské a jáhenské svěcení

Čtyři „adoptovaní“ mladí muži přijali kněžské a jáhenské svěcení

Kněžské a jáhenské svěcení přijali nedávno čtyři mladí muži z ugandské diecéze Kasana-Luweero: P. Francis Luboneza, P. Sande Paul Kafeero, P. Cyrus Habomugisha a jáhen Christopher Kibuuka.  Studia absolvovali díky českým dárcům a programu Adopce na dálku®.

„Kněžství mě přitahovalo od dětství,“ říká P. Cyrus. „Inspirovala mě katolická mládežnická skupina, ke které jsem se přidal v devíti letech. Od té doby jsem cítil silnou touhu sloužit u Pánova oltáře.“ P. Cyrus zavzpomínal na rok 2007, kdy byl zapsán do programu Adopce na dálku®: „Rodiče neměli peníze na moje studium. Téměř jsem ztrácel naději. Nikdy nepřestanu být vděčný paní Jitce Svobodové. Celá léta za mě platila školné, školní potřeby a další náklady na vzdělání, což proměnilo můj sen ve skutečnost. Navíc její slova povzbuzení mi přinášela radost a motivaci do dalšího studia.“

P. Cyrus a jeho spolubratři v kněžské službě jsou připraveni sloužit Bohu i lidem. „Naším posláním je následovat příklad Ježíše Krista a pomáhat všem chudým a trpícím. Děkuji dobrodincům v České republice za pomoc! Vaše podpora, láska a štědrost se projeví v životech mnoha lidí,“ uzavírá P. Cyrus.

V programu Adopce na dálku® podporují čeští dárci vzdělání a formaci bohoslovců a novicek. Jejich finanční podpora a modlitba provází tyto mladé lidi na cestě k duchovnímu povolání. Zjistěte, kdo právě teď čeká na podporu.

Chci pomoci

Podpořte pomoc chudým lidem v Ugandě

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Zpřístupníme nejchudším lidem lékařskou péči.
  • Zorganizujeme rekvalifikační kurzy pro dospělé.
  • Zajistíme lidem přístup k pitné vodě.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Nemocnice v Ugandě

18. 7. 2024

Česká nemocnice v Ugandě bojuje s pomocí vesnických dobrovolníků proti tuberkulóze

Nemocnice v Ugandě

24. 6. 2024

Proměna Nemocnice Wesunire. Česká pomoc zlepšila zdravotní péči pro tisíce obyvatel Ugandy

Nemocnice v Ugandě

11. 6. 2024

Česká štědrost zachraňuje životy v Ugandě: Jessica bojuje s nemocemi i chudobou

Nemocnice v Ugandě

2. 6. 2024

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě prošla díky české podpoře renovací