Domov pro seniory v Mukařově ponese jméno kardinála Berana

22. 6. 2015 Tiskové zprávy

Domov pro seniory v Mukařově ponese jméno kardinála Berana

Kardinál Dominik Duka odhalil v pátek 19. června pamětní desku kardinála Berana v Domově pro seniory Mukařov. Arcidiecézní charita Praha u této příležitosti Domov přejmenovala. Ponese nadále jméno kardinála Berana jako upomínku na jeho internaci v tomto domě v roce 1963–1964.

Pražský arcibiskup kardinál Beran se stal symbolem odporu proti totalitní moci. Byl politickým vězněm nacismu i komunismu, komunistický režim mu po většinu času znemožnil spravovat diecézi. V letech 1949–1963 byl protiprávně internován na různých místech Československa, nejprve v arcibiskupském paláci v Praze a posléze jinde. Od 4. října 1963 do 2. května 1964 pobýval v Mukařově v tehdejším domově řeholnic, v němž nyní Arcidiecézní charita Praha provozuje Domov pro seniory. Krátce po internaci v Mukařově odjel do exilu do Říma, kde jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. Kardinál Beran je jediným Čechem, kterému se dostalo pocty být pohřben po boku papežů v kryptách svatopetrské baziliky v Římě. V roce 1998 byl zahájen proces jeho blahořečení.

Slavnostního shromáždění u příležitosti odhalení pamětní desky kardinála Berana se zúčastnily desítky hostů, mezi nimi starostové obcí Mukařov a Říčany, duchovní správce místní farnosti, zástupci dárců, kteří Charitu dlouhodobě podporují – T-mobile, Česká spořitelna a JLV, dále klienti Domova, dobrovolníci a pracovníci Arcidiecézní charity Praha. Přítomni byli i spolupracovníci Arcidiecézní charity Praha z Běloruska, ředitel Diecézní charity Vitebsk, koordinátorka programu Adopce na dálku® a vedoucí, kteří doprovázejí běloruské děti na jejich pobytu v České republice.

Kardinál Dominik Duka odhalil pamětní desku a požehnal celému Domovu. Připomněl odkaz kardinála Berana, který je významný jak pro církev, tak pro celou společnost. Prohlédl si jednotlivé části Domova – kapli, společenskou místnost, jídelnu, zázemí pro pracovníky, terasu. Pozdravil se se seniory a na zahradě Domova se pak zúčastnil zahradní slavnosti.

Domov pro seniory poskytuje profesionální sociální službu pro čtyři desítky seniorů, kteří potřebují každodenní podporu. Tu zajišťují sociální pracovnice, pečovatelky a zdravotní sestra a lékař, který do Domova dojíždí jeden krát týdně. V Domově působí také dobrovolníci, kteří s klienty tráví volný čas. Arcidiecézní charita Praha připravuje v průběhu celého roku pro seniory nejrůznější akce – besedy, koncerty, trénování paměti, cvičení, společné čtení, promítání filmů atd. Pořádá také výlety za zajímavými cíli. Domov má svého kaplana. Mše svaté jsou slouženy v kapli, která je součástí Domova, šest krát v týdnu. Více informací

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

21. 2. 2024

Pečovatelská služba se zapojila do pomoci lidem bez domova

Pomoc seniorům

13. 12. 2023

Chystáme opravu Domova svatého Václava

Pomoc seniorům

4. 12. 2023

Žijte pro dnešní den a rozdávejte lásku – senioři vyplnili svými vzkazy Adventní kalendář Charity

koncert Mukařov Pomoc seniorům

28. 11. 2023

Seniorům jsme přinesli radost hudbou