Domov pro seniory v Mukařově ponese jméno kardinála Berana

22. 6. 2015 Tiskové zprávy

Domov pro seniory v Mukařově ponese jméno kardinála Berana

Kardinál Dominik Duka odhalil v pátek 19. června pamětní desku kardinála Berana v Domově pro seniory Mukařov. Arcidiecézní charita Praha u této příležitosti Domov přejmenovala. Ponese nadále jméno kardinála Berana jako upomínku na jeho internaci v tomto domě v roce 1963–1964.

Pražský arcibiskup kardinál Beran se stal symbolem odporu proti totalitní moci. Byl politickým vězněm nacismu i komunismu, komunistický režim mu po většinu času znemožnil spravovat diecézi. V letech 1949–1963 byl protiprávně internován na různých místech Československa, nejprve v arcibiskupském paláci v Praze a posléze jinde. Od 4. října 1963 do 2. května 1964 pobýval v Mukařově v tehdejším domově řeholnic, v němž nyní Arcidiecézní charita Praha provozuje Domov pro seniory. Krátce po internaci v Mukařově odjel do exilu do Říma, kde jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. Kardinál Beran je jediným Čechem, kterému se dostalo pocty být pohřben po boku papežů v kryptách svatopetrské baziliky v Římě. V roce 1998 byl zahájen proces jeho blahořečení.

Slavnostního shromáždění u příležitosti odhalení pamětní desky kardinála Berana se zúčastnily desítky hostů, mezi nimi starostové obcí Mukařov a Říčany, duchovní správce místní farnosti, zástupci dárců, kteří Charitu dlouhodobě podporují – T-mobile, Česká spořitelna a JLV, dále klienti Domova, dobrovolníci a pracovníci Arcidiecézní charity Praha. Přítomni byli i spolupracovníci Arcidiecézní charity Praha z Běloruska, ředitel Diecézní charity Vitebsk, koordinátorka programu Adopce na dálku® a vedoucí, kteří doprovázejí běloruské děti na jejich pobytu v České republice.

Kardinál Dominik Duka odhalil pamětní desku a požehnal celému Domovu. Připomněl odkaz kardinála Berana, který je významný jak pro církev, tak pro celou společnost. Prohlédl si jednotlivé části Domova – kapli, společenskou místnost, jídelnu, zázemí pro pracovníky, terasu. Pozdravil se se seniory a na zahradě Domova se pak zúčastnil zahradní slavnosti.

Domov pro seniory poskytuje profesionální sociální službu pro čtyři desítky seniorů, kteří potřebují každodenní podporu. Tu zajišťují sociální pracovnice, pečovatelky a zdravotní sestra a lékař, který do Domova dojíždí jeden krát týdně. V Domově působí také dobrovolníci, kteří s klienty tráví volný čas. Arcidiecézní charita Praha připravuje v průběhu celého roku pro seniory nejrůznější akce – besedy, koncerty, trénování paměti, cvičení, společné čtení, promítání filmů atd. Pořádá také výlety za zajímavými cíli. Domov má svého kaplana. Mše svaté jsou slouženy v kapli, která je součástí Domova, šest krát v týdnu. Více informací

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 11. 2022

Pavel z osady a maminka nemocné holčičky. Balíčky potravin pomáhají těm nejchudším

Pomoc seniorům

19. 10. 2022

Z Domova pro seniory kardinála Berana: Miluje podzim, i když ho už nevidí

Novinky z ostatních Charit

31. 8. 2022

Domov sv. Anežky České v Berouně se už 10 let stará o seniory s projevy demence

Milostivé léto Givt úvod Aktuálně ze sociálních služeb

19. 8. 2022

Milostivé léto je zpět. Pomozme zodpovědným dlužníkům zbavit se exekucí