Dva roky je Charita Česká republika s Ukrajinou – naše pomoc neustává

24. 2. 2024

Dva roky se Ukrajina statečně brání agresi ruské armády. Charita Česká republika, která v zemi působí dlouhodobě, pomáhala prostřednictvím své tamní sítě lidem zasaženým válkou od prvního dne. Svoji pomoc pak po napadení koncem února 2022 ještě zintenzivnila a znásobila. A ve své podpoře, jak přímo lidem na Ukrajině, tak i uprchlíkům před válkou v Česku, stále pokračuje.

Charita Česká republika na Ukrajině působí dlouhodobě. Jedná se zejména o podporu dětských domovů, zdravotnických zařízení a místních Charit, které pečují o seniory a o chudé rodiny ve svém okolí.

V reakci na vypuknutí války v roce 2022 vyhlásila Charita ČR veřejnou finanční sbírku, ze které financovala humanitární pomoc posílanou na Ukrajinu, ale i pomoc pro zvládnutí situace pro ukrajinské uprchlíky v Česku a v Moldavsku.

„Druhé smutné výročí ruské invaze na Ukrajinu nás nadále vybízí, abychom nepřestávali v pomoci lidem zasaženým válkou. Naše organizace pomáhá této zemi již přes 20 let a není nám lhostejný život lidí, kteří každodenně zakoušejí hrůzy dopadů války,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

„Naše poslání je poskytovat humanitární pomoc lidem v nouzi a tento závazek budeme nadále intenzivně naplňovat v pomoci a solidaritě právě na Ukrajině. Díky dobře fungující síti zaměstnanců, dobrovolníků a stálé spolupráci s partnerskými organizacemi na Ukrajině, můžeme zaručit, že naše pomoc je efektivně doručována tam, kde je nejvíce potřeba,“ upřesňuje Lukáš Curylo.

Na sbírkové konto Charita pro Ukrajinu č. ú. 55660022/0800, VS 104 přispěli čeští dárci (v roce 2022 to bylo 163,151 mil. Kč; v roce 2023 pak 10,536 mil. Kč) celkovou částkou 173,687 milionů Kč.

Pomoc v zahraničí

Přímo na Ukrajině se Charita Česká republika zaměřuje především na podporu těch, kteří museli před válkou uprchnout ze svých domovů. Jde předně o zajištění důstojného bydlení v nově vystavovaných modulárních domcích a rekonstrukce hromadných ubytovacích center. Během loňského roku jsme zrenovovali 8 ubytoven pro 800 vysídlených obyvatel. Modernizovali jsme obytné prostory, kuchyně, koupelny a prádelny. Do rekonstrukce se přímo zapojili i lidé, kteří utekli před válkou na západ Ukrajiny. Díky tomu získali v novém bydlišti zdroj příjmu.

Lidem zasaženým válkou zajistila Charita také psychologickou péči a potřebnou humanitární pomoc, aby se zlepšily jejich životní podmínky.

„I když konec války zatím není v dohledu, lidé, kteří byli nuceni před ní uprchnout, se aktivně snaží obnovit svůj normální život. Zajištění důstojného bydlení, psychologická pomoc nebo podpora integrace v novém místě jsou zásadními prvky v této snaze,“ říká Jiří Škvor, vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika.

Charita poskytovala ve spolupráci s partnerskou organizací New Dawn rovněž pomoc obyvatelům z oblastí zasažených záplavami po zničení Kachovské přehrady. V rámci příprav místních obyvatel na náročné zimní období zajistila Charita distribuci teplého oblečení, bot, dek i topiva. Zapojila se i do podpory uprchlíků z Ukrajiny v Moldavsku, kde od začátku invaze zajistila humanitární pomoc pro 15 000 z nich.

V letošním roce (2024) Charita pokračuje v renovacích hromadných ubytovacích center na západě Ukrajiny. Na jihu se pak zapojuje do oprav poničených domů, jde především zajištění nových oken, střech a opravy kritické vodní a odpadní infrastruktury. V Dněpropetrovské Charitě podpoří rekonstrukce domů.

Práce s uprchlíky v Česku

Rozsáhlou pomoc poskytují jednotlivé místní Charity, propojené do celostátní charitní sítě, ukrajinským uprchlíkům v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Litoměřicích, Olomouci, Plzni, Praze a na mnoha dalších místech. Zejména jde o poradenství a asistenci, tedy poskytování informací, pomoc s orientací v právech a povinnostech (sociokulturní orientace), podporu při jednáních na úřadech a institucích (například tlumočení). Potřebným uprchlíkům jsme také zajistili materiální pomoc, poskytli kurzy českého jazyka a psychologickou podporu. Organizovali jsme dětské skupiny, letní tábory a doučování pro děti. I tyto projekty byly podpořeny ze společného sbírkového konta.

V roce 2023 poskytla síť Charit uprchlíkům z Ukrajiny v České republice tyto služby:

  • Poradenství: pro 14 951 osob
  • Asistence: 33 413 osob
  • Potravinová a materiální pomoc: 26 601 osob
  • Ubytování a zprostředkování ubytování: 1 973 osob
  • Pomoc se zprostředkováním zaměstnání včetně zaměstnaných v Charitě: 1 909 osob
  • Kurzy českého jazyka: 3 470 osob

Uvedená čísla však vycházejí pouze z údajů, které se podařilo shromáždit. Skutečné počty budou ještě vyšší. „Naše farnosti, které se v pomoci Ukrajincům angažují nejvíc, často ani nemají evidenci, kterou by samostatně vykázaly, například proto, že spolupracují s dalšími neziskovými organizacemi,“ přiznává Natálie Slivocká, ředitelka Řeckokatolické charity (ta patří do svazku Charity ČR), ve které působí zejména Ukrajinci žijící v Česku. „Naše úsilí je zaměřeno hlavně na pomoc na Ukrajině, včetně finančních a humanitárních sbírek,“ uzavírá Natálie Slivocká.

Zdroj: Tisková zpráva Charity Česká republika

Pomozte uprchlíkům na území pražské arcidiecéze

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Poskytujeme podporu Ukrajincům, které válečný konflikt nutí opustit zemi
  • Poskytujeme cizincům na území Česka, kteří se ocitají v nouzi, materiální pomoc, právní a sociální doprovázení

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

13. 4. 2024

Sbírka potravin: V 11 supermarketech nám lidé věnovali 5 332 kg potravin pro potřebné

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 3. 2024

Prezident Caritas Europa P. Michael Landau ocenil práci Arcidiecézní charity

Novinky z ostatních Charit

22. 3. 2024

Charita předala finanční dar početné rodině, která zůstala bez tatínka

Aktuálně ze sociálních služeb

19. 2. 2024

Pražská a splitská Charita sdílely zkušenosti pro pomoc lidem v nouzi