Dva roky solidarity. Charita pokračuje v pomoci ukrajinským uprchlíkům

21. 2. 2024

Dva roky solidarity. Charita pokračuje v pomoci ukrajinským uprchlíkům

Uplynuly již dva roky od chvíle, kdy miliony Ukrajinců, převážně žen s dětmi, nalezly útočiště v České republice a dalších zemích Evropy. I když se mnohým podařilo, i díky pomoci Charity, stabilizovat svůj život a začlenit se do české společnosti, rány a traumata z války jsou stále živé.

Jen v minulém roce pracovala Arcidiecézní charita Praha s více než 20 000 uprchlíky. „Do našich srdcí se zapsaly příběhy tisíců žen a dětí, které utekly před válkou na Ukrajině. I přes veškerou podporu, kterou jim dáváme – střechu nad hlavou, materiální pomoc, psychoterapii i sociální doprovázení, je pro ně těžké srovnat se s tím, co je potkalo,“ říká Světlana Porsche, ředitelka charitního Střediska Migrace.

Vyléčení hlubokých traumat bude celoživotním procesem

Ztráta domova, bezpečí, blízkých a celého dosavadního života představuje hluboké trauma, jehož uzdravení bude pravděpodobně celoživotním procesem. Ukrajinské ženy a děti, které se v naprostém šoku z války a po dnech strávených ve sklepích v úkrytu před bombardováním vydaly na strastiplnou cestu do neznáma, musely hned po příjezdu čelit kolotoči povinností a požadavků. Musely řešit zařizování provizorního místa k životu, umístění dětí do škol a obživu rodiny. Na zpracování bolesti a strachu z války jim nezbýval čas ani prostor.

Mnoho z nich se teprve po několika měsících začalo potýkat s psychickými následky traumatu, které trvají dodnes. Pocit beznaděje, úzkosti, deprese a psychosomatické potíže se staly běžnou součástí jejich života.

Milník ve třech dekádách pomoci cizincům na území Česka

Pomoc cizincům v naší zemi, kteří se ocitají v nouzi, má v Arcidiecézní charitě Praha dlouhou, téměř třicetiletou tradici. Poradna pro migranty a uprchlíky lidem pomáhá najít východisko z obtížné životní situace a podporuje jejich integraci do naší společnosti. Součástí její každodenní práce je sociální a právní poradenství, asistence při jednání na úřadech, pomoc při vyhledávání bydlení a zaměstnání, poskytování materiální pomoci, zprostředkování tlumočení a mnoho dalšího.

„Začátek rusko-ukrajinské války je milníkem v naší pomoci cizincům,“ konstatuje Světlana Porsche.Intenzita naší práce výrazně vzrostla, náš tým se rozrostl na několikanásobek a ročně jsme pomohli 25 tisícům klientů, oproti obvyklým 3-8 tisícům před válkou.“

Kromě Poradny pro migranty a uprchlíky se Arcidiecézní charita Praha věnuje celé šíři projektů na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Adaptační skupiny pomáhaly dětem v začlenění se do vzdělávacího systému. Komunitní centrum podporuje sociální integraci zejména rodin s dětmi. Charita provozuje šest ubytoven pro stovky osob, které patří k nejvíce zranitelným, zejména pro matky s dětmi a seniory.

Bývalí klienti pomáhají uprchlíkům na jejich cestě k integraci

„Největší radost nám dělají zdánlivě malé krůčky v životech našich klientů. Radost máme z jejich pokroků v jazyce, z nalezení práce, z úspěšného studia, z aktivního přístupu ke zdraví u seniorů. Zkrátka z toho, co tvoří běžný život nás všech,“ shrnuje Světlana Porsche.

Za velký úspěch považuje i to, když z řad uprchlíků vzejdou noví kolegové: Pracují u nás jako interkulturní pracovníci, tlumočníci, pracovníci v sociálních službách. Jsou pro nás velkou oporou, protože sami prošli integračním procesem a dokáží tak stávajícím klientům lépe porozumět a efektivně jim pomoci.“

Druhý rok pomoci ukrajinským uprchlíkům v číslech

Skupina lidí

12 650  uprchlíkům

jsme poskytli sociální asistenci.

Zemedělství

4 850  uprchlíkům

jsme poskytli potravinovou a materiální pomoc.

Konverzace

4 250  uprchlíkům

jsme poskytli odborné sociální či právní poradenství.

Formulář

980  uprchlíkům

jsme pomohli při hledání zaměstnání.

Postel

860  uprchlíkům

jsme zajistili nebo zprostředkovali ubytování.

Školní pomůcky

880  uprchlíků

navštěvovalo naše kurzy českého jazyka.

Dar (srdce nad rukama)

52  mší svatých

v ukrajinštině jsme v uplynulém roce slavili v charitním kostele sv. Kajetána.

Událost

29  let

se Arcidiecézní charita Praha věnujeme pomoci cizincům v nouzi.

Pomozte uprchlíkům na území pražské arcidiecéze

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Poskytujeme podporu Ukrajincům, které válečný konflikt nutí opustit zemi
  • Poskytujeme cizincům na území Česka, kteří se ocitají v nouzi, materiální pomoc, právní a sociální doprovázení

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Ukrajina Naše pomoc uprchlíkům

1. 3. 2024

Více než jen střecha nad hlavou. Ubytovny pro uprchlíky již dva roky aktivně napomáhají integraci

Naše pomoc uprchlíkům

26. 2. 2024

Setkání v Budapešti: Evropské Charity koordinují pomoc Ukrajině

Novinky z ostatních Charit

24. 2. 2024

Dva roky je Charita Česká republika s Ukrajinou – naše pomoc neustává

Přesídlení krajanů

29. 1. 2024

Do Česka přesídlili krajané z Ukrajiny, Ruska, Venezuely i Moldavska. Charita jim pomáhala s integrací