Setkání v Budapešti: Evropské Charity koordinují pomoc Ukrajině

26. 2. 2024

Setkání v Budapešti: Evropské Charity koordinují pomoc Ukrajině

Odbornice z charitní expertní skupiny k migrační problematice se začátkem února zúčastnily v Budapešti setkání představitelů evropských Charit zaměřených na pomoc Ukrajině. Akci s názvem Sousedé Ukrajiny: Setkání organizací pomáhajících Ukrajině (Partners‘ Meeting – Neighbors of Ukraine) pořádala Charita Maďarsko.

Cílem setkání bylo sdílet informace o probíhajících projektech pomoci Ukrajině, koordinovat další aktivity a posílit spolupráci mezi charitativními organizacemi v Evropě. Program zahrnoval prezentace o práci jednotlivých organizací, diskuze o výzvách a příležitostech pomoci i příkladech dobré praxe.

Charitu Česká republika na setkání reprezentovala Klára Boumová, za Arcidiecézní charitu Praha se akce zúčastnila ředitelka Střediska Migrace Světlana Porsche.

Během setkání se hovořilo o široké škále témat včetně:

  • Zajištění základních potřeb ukrajinských uprchlíků: ubytování, strava, oblečení, hygienické potřeby
  • Přístup ke vzdělání a zdravotní péči
  • Podpora psychického zdraví a psychosociální pomoc
  • Pomoc s integrací do společnosti a hledáním zaměstnání
  • Příprava na bezpečný návrat domů po skončení války

Světlana Porsche shrnuje své dojmy z akce: „Setkání v Budapešti bylo pro mě inspirativní a povzbuzující zkušeností. Bylo dojemné vidět, kolik lidí z celé Evropy se s takovou obětavostí snaží Ukrajině pomáhat. Jsem hrdá na to, že Česká republika v tomto ohledu patří mezi lídry a že Charita odvádí skvělou práci.“

Středisko Migrace Arcidiecézní charity Praha se věnuje pomoci uprchlíkům od roku 1995. Provozuje specializovanou odbornou sociální poradnu, věnuje se integračním programům. Působí v terénu, kde zapojuje do práce interkulturní pracovníky. Úzce spolupracuje s Ministerstvem vnitra České republiky. K profesním aktivitám Střediska Migrace patří účast v řadě mezinárodních projektů.

Pomozte uprchlíkům na území pražské arcidiecéze

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Poskytujeme podporu Ukrajincům, které válečný konflikt nutí opustit zemi
  • Poskytujeme cizincům na území Česka, kteří se ocitají v nouzi, materiální pomoc, právní a sociální doprovázení

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Ukrajina Naše pomoc uprchlíkům

1. 3. 2024

Více než jen střecha nad hlavou. Ubytovny pro uprchlíky již dva roky aktivně napomáhají integraci

Novinky z ostatních Charit

24. 2. 2024

Dva roky je Charita Česká republika s Ukrajinou – naše pomoc neustává

Naše pomoc uprchlíkům

21. 2. 2024

Dva roky solidarity. Charita pokračuje v pomoci ukrajinským uprchlíkům

Přesídlení krajanů

29. 1. 2024

Do Česka přesídlili krajané z Ukrajiny, Ruska, Venezuely i Moldavska. Charita jim pomáhala s integrací