Když hudba léčí. Muzikoterapie v Poradně Magdala

16. 8. 2021 Příběhy pomoci

Když hudba léčí. Muzikoterapie v Poradně Magdala

Honzík, který kvůli pandemii přišel o kamaráda. Těhotná Anna, která nemá vztah ke svému miminku. Ptáte se, co tyto dva odlišné příběhy spojuje? Muzikoterapie. Hudba je citlivý terapeutický nástroj, a proto ji – jako jednu z mnoha služeb – nabízí svým klientům Poradna Magdala.

Stesk po kamarádovi může působit jako banální záležitost, v případě Honzíka tomu tak ale nebylo. Jen ve společnosti Františka totiž dokázal na chvíli zapomenout na to, že doma ho čeká jen násilí a nadávky. Když mu parťák kvůli covidu na čas zmizel, Honzíkovi se zhroutil svět.

Pomohli až pracovníci Poradny Magdala (do Poradny v té době docházeli jeho rodiče). Chlapci nabídli muzikoterapii. „Z hudebních nástrojů jsme postavili přítele Fandu a hráli s ním. Hlavu představoval buben, tělo kytara, ruce a nohy různé bicí nástroje. Honzík přitom kreativně a zábavně uvolnil stres ze sociální izolace,“ vysvětluje muzikoterapeutka Paula Nosari.

Muzikoterapeut používá specifické techniky, aby u člověka vyvolal konkrétní reakce a pomohl mu vyjádřit emoce, které neumí pojmenovat a mnohdy si je ani neuvědomuje. Hudba je zábavná, lidé se díky ní uvolní a dokážou předvést, jak se cítí. Jiné techniky umí simulovat krizové situace. Klient se na ně takto může připravit a do budoucna je lépe zvládat.

Vyjádření emocí je intimní záležitost a důležitá je důvěra mezi klientem a terapeutem. „Důvěra se buduje postupně od prvního sezení a v tomto procesu je nezbytné bezpečné prostředí, kde se klient cítí být respektovaný a nenucený k vyjadřování emocí,“ říká Pavla Nosari. Během terapie je důležité vyměňovat si vůdčí role. Děti se učí naslouchat druhým a rozvíjejí také empatii a respekt.

Muzikoterapie může pomoci ještě nenarozeným dětem. Důkazem toho je Anna. Do Poradny přišla, když se jako těhotná rozešla se svým přítelem. Už nemohla dál snášet násilí z jeho strany a nedokázali se ani shodnout na budoucí výchově společného potomka.

Anna přiznala, že k miminku, které čeká, nic necítí. „Na muzikoterapeutických sezeních maminka zpívala, hrála na nástroje, skládala originální písně pro dítě nebo jen poslouchala hraní muzikoterapeuta. Prožívala chvíle pohody, klidu a štěstí, při nichž rozvíjela svůj vztah k dítěti,“ vzpomíná na příběh se šťastným koncem terapeutka.

Poradna Magdala pomáhá lidem, kteří se potýkají s násilím, především v blízkých vztazích. Pokud jde o její nejmladší klienty, jejich častými pocity bývají agrese a vztek. I s nimi si muzikoterapie umí poradit – muzikoterapeut použije bicí nástroje. Hra na bubny je společensky přijatelný způsob, jak vybíjet energii. Když si dítě „uleví“ touto cestou v bezpečném prostředí, nehrozí, že si vybije zlost na lidech či v nevhodných situacích. Úleva od hněvu zklidní psychiku dítěte, sníží jeho stres a tím podpoří imunitní systém a celkově jeho zdravý rozvoj.

V roce 2020 se na Poradnu Magdala obrátily tři stovky lidí, kterým terapeuti poskytli přes 10 tisíc terapeutických sezení. Poradna přitom pracuje s dospělými – oběťmi i agresory násilí – a také s dětmi, kterých se násilí v rodině citelně dotýká.

Podpořte Poradnu Magdala

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Terapeutickou pomoc, která týrané ženě pomůže překonat krizi.
  • Utajené ubytování ženě, která je obětí domácího násilí, a jejím dětem.
  • Osvětovou hodinu dětem ze základní školy, při níž často odhalíme případy domácího násilí.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Poradna Magdala

26. 4. 2021

Domácí násilí roste. Poradna Magdala nabízí pomoc

Aktuálně ze sociálních služeb

15. 2. 2021

Naše kontaktní kancelář dočasně na nové adrese

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 10. 2020

Nová strategie v boji proti covid-19: Charitní domovy vybaveny testovacími přístroji

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 10. 2020

Generální vikář Jan Balík: Děkuji za vaši službu v první linii