Když hudba léčí. Muzikoterapie v Poradně Magdala

16. 8. 2021 Příběhy pomoci

Když hudba léčí. Muzikoterapie v Poradně Magdala

Honzík, který kvůli pandemii přišel o kamaráda. Těhotná Anna, která nemá vztah ke svému miminku. Ptáte se, co tyto dva odlišné příběhy spojuje? Muzikoterapie. Hudba je citlivý terapeutický nástroj, a proto ji – jako jednu z mnoha služeb – nabízí svým klientům Poradna Magdala.

Stesk po kamarádovi může působit jako banální záležitost, v případě Honzíka tomu tak ale nebylo. Jen ve společnosti Františka totiž dokázal na chvíli zapomenout na to, že doma ho čeká jen násilí a nadávky. Když mu parťák kvůli covidu na čas zmizel, Honzíkovi se zhroutil svět.

Pomohli až pracovníci Poradny Magdala (do Poradny v té době docházeli jeho rodiče). Chlapci nabídli muzikoterapii. „Z hudebních nástrojů jsme postavili přítele Fandu a hráli s ním. Hlavu představoval buben, tělo kytara, ruce a nohy různé bicí nástroje. Honzík přitom kreativně a zábavně uvolnil stres ze sociální izolace,“ vysvětluje muzikoterapeutka Paula Nosari.

Muzikoterapeut používá specifické techniky, aby u člověka vyvolal konkrétní reakce a pomohl mu vyjádřit emoce, které neumí pojmenovat a mnohdy si je ani neuvědomuje. Hudba je zábavná, lidé se díky ní uvolní a dokážou předvést, jak se cítí. Jiné techniky umí simulovat krizové situace. Klient se na ně takto může připravit a do budoucna je lépe zvládat.

Vyjádření emocí je intimní záležitost a důležitá je důvěra mezi klientem a terapeutem. „Důvěra se buduje postupně od prvního sezení a v tomto procesu je nezbytné bezpečné prostředí, kde se klient cítí být respektovaný a nenucený k vyjadřování emocí,“ říká Pavla Nosari. Během terapie je důležité vyměňovat si vůdčí role. Děti se učí naslouchat druhým a rozvíjejí také empatii a respekt.

Muzikoterapie může pomoci ještě nenarozeným dětem. Důkazem toho je Anna. Do Poradny přišla, když se jako těhotná rozešla se svým přítelem. Už nemohla dál snášet násilí z jeho strany a nedokázali se ani shodnout na budoucí výchově společného potomka.

Anna přiznala, že k miminku, které čeká, nic necítí. „Na muzikoterapeutických sezeních maminka zpívala, hrála na nástroje, skládala originální písně pro dítě nebo jen poslouchala hraní muzikoterapeuta. Prožívala chvíle pohody, klidu a štěstí, při nichž rozvíjela svůj vztah k dítěti,“ vzpomíná na příběh se šťastným koncem terapeutka.

Poradna Magdala pomáhá lidem, kteří se potýkají s násilím, především v blízkých vztazích. Pokud jde o její nejmladší klienty, jejich častými pocity bývají agrese a vztek. I s nimi si muzikoterapie umí poradit – muzikoterapeut použije bicí nástroje. Hra na bubny je společensky přijatelný způsob, jak vybíjet energii. Když si dítě „uleví“ touto cestou v bezpečném prostředí, nehrozí, že si vybije zlost na lidech či v nevhodných situacích. Úleva od hněvu zklidní psychiku dítěte, sníží jeho stres a tím podpoří imunitní systém a celkově jeho zdravý rozvoj.

V roce 2020 se na Poradnu Magdala obrátily tři stovky lidí, kterým terapeuti poskytli přes 10 tisíc terapeutických sezení. Poradna přitom pracuje s dospělými – oběťmi i agresory násilí – a také s dětmi, kterých se násilí v rodině citelně dotýká.

Podpořte Poradnu Magdala

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Terapeutickou pomoc, která týrané ženě pomůže překonat krizi.
  • Utajené ubytování ženě, která je obětí domácího násilí, a jejím dětem.
  • Osvětovou hodinu dětem ze základní školy, při níž často odhalíme případy domácího násilí.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Ugandy

1. 6. 2023

Česká nemocnice v Ugandě zachraňuje životy obětem domácího násilí

Pomoc rodinám v nouzi

12. 12. 2022

Měla 22 bytů, domov ale žádný. Teď jí ho pomáhá hledat Azylový dům Gloria

Pomoc rodinám v nouzi

7. 6. 2022

V Azylovém domě Gloria oslavili Den dětí

Gloria Pomoc rodinám v nouzi

3. 6. 2022

Pomáhám dětem získat sebedůvěru, říká speciální pedagožka z azylového domu