Malířka Alena Laufrová pomáhá chudým dětem. Zveme na výstavu obrazů v charitním kostele

Malířka Alena Laufrová pomáhá chudým dětem. Zveme na výstavu obrazů v charitním kostele

ALENA LAUFROVÁ patří k našim předním grafičkám. Opakovaně se stala laureátkou ceny Grafika roku. Její díla jsou zastoupena v předních českých i světových galeriích. Její tvorba je k vidění např. ve sbírkách Památníku národního písemnictví, v Národní galerii v Praze, v Národním muzeu ve Washingtonu apod.

Pražská rodačka Alena Laufrová je všestrannou umělkyní a kromě kresby, která je její životní náplní, se věnuje také poezii a dokumentárnímu divadlu. Svůj život si bez různých forem umění nedokáže představit. Stejně jako bez pomoci druhým.

Její dobročinné aktivity zahrnují práci se seniory a lidmi s handicapem, pro které pořádá workshopy. Tvrdí, že není netalentovaného člověka, všichni mají potenciál. Úsměvné je, že tato uznávaná malířka dostávala v dětství dvojky z výtvarné výchovy a bylo jí vytýkáno, že její výkresy jsou ušmudlané… Dobře se cítí mezi dětmi. Sama je babičkou tří vnoučat a ráda dochází do mateřské školy předčítat dětem pohádky před spaním.

Již bezmála 20 let podporuje program Adopce na dálku® Arcidiecézní charity Praha. Pomohla ke vzdělání indické dívce Manishe a ugandskému chlapci Solomonovi.

Změnila život indické dívky Manishy

V roce 2003 zaslechla Alena Laufrová od známých informaci o programu Adopce na dálku® a myšlenka podpory chudých dětí v rozvojových zemích ji nadchla. „Dítě nemůže za to, kde a do jakých podmínek se narodí. Všechny by měly mít stejnou příležitost vzdělávat a rozvíjet se!“  říká umělkyně.

Vybrala si tehdy indickou dívenku Manishu, která ráda tancovala – paní Alena se v dětství věnovala baletu a pohyb považuje pro rozvoj dítěte za velmi důležitý. V roce 2018 Manisha úspěšně ukončila díky podpoře paní Laufrové bakalářská studia v oboru tělesná výchova.

Solomon z Ugandy se stal součástí rodiny

V lednu 2019 přišla Alena Laufrová do pražské Charity znovu. Podporu vzdělání některého z chudých dětí si chtěla nadělit jako „opožděný vánoční dárek“. Listovala v šanonech, četla příběhy dětí a volba padla na Solomona z Ugandy. Chlapec trpí srpkovitou anémií, vážným dědičným onemocněním, které vyžaduje pravidelnou lékařskou péči.

Díky podpoře paní Aleny začal Solomon chodit do školy. V době uzavření škol během pandemie koronaviru studoval podle učebnic, které pro „adoptované“ děti vytiskla Arcidiecézní charita Praha. Od paní Aleny dostal i krásné encyklopedie zvířat.

Solomonově rodině zaslala štědrá dárkyně v průběhu let navíc i dar v podobě hospodářských zvířat (koz a krávy), potřeb pro domácnost a potravin. Paní Alenu zaslané fotografie a slova díků její ugandské rodiny dojala.

Fotka Solomona visí u paní Aleny v kuchyni, chlapec je nedílnou součástí rodiny. A také ona je součástí té jeho. Darovala mu šanci na vzdělání a lepší budoucnost. Věříme, že se mu bude v životě dařit a paní Aleně (i panu Ing. arch. J. Synkovi, který se na podpoře chlapce také podílí) přinese tento vztah hodně radosti.

V charitním kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v pražské Nerudově ulici můžete nově zhlédnout výstavu obrazů Aleny Laufrové. Kostel je otevřen od úterý do neděle vždy od 14 do 17 hodin.

Pomáhat v zahraničí můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Vybavíme vesnické školy pomůckami.
  • Zaplatíme léčbu nejchudším lidem, kteří na ošetření nemají.
  • Uspořádáme krejčovský kurz pro ženy z chudých rodin.
  • Zaplatíme školné nadaným sociálně potřebným dětem.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

19. 4. 2024

Banány a Karel Lwanga. Uganda očima Jaroslava Němce

Aktuálně o pomoci v zahraničí

16. 4. 2024

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Aktuálně z Běloruska

8. 4. 2024

Jak se běloruská rodina vypořádala se ztrátou matky. Pomohla i Adopce na dálku®

Aktuálně z Indie

5. 4. 2024

Adopce na dálku® změnila osud nejen studentky Reemy, ale celé její rodiny