Rozhovor s ředitelem: Materiální a potravinová pomoc nejchudším lidem

19. 12. 2017

Rozhovor s ředitelem: Materiální a potravinová pomoc nejchudším lidem

Je stále více lidí, kteří nemají na jídlo. Málokdo ví, že Arcidiecézní charita Praha shání, získává a distribuuje tuny pomoci. Zeptali jsme se jejího ředitele Jaroslava Němce na nově vznikající Středisko přímé a humanitární pomoci, které se bude na materiální pomoc nejchudším lidem specializovat.

Jak potravinová pomoc vypadá?

Lidé nám obvykle napíšou nebo zatelefonují a popíšou poměrně detailně svoji situaci. Včetně té finanční. Jsou to mnohdy silné příběhy. Pro většinu lidí, kteří žijí v dostatku, je těžké si to vůbec představit. Utkvěl mi v paměti dopis od seniora, kterému po zaplacení všech poplatků a nájmu zbylo z důchodu 300 korun měsíčně. Za to si měl pořídit jídlo, léky, oblečení a další nezbytné věci. Dokud si prý mohl přivydělat, nějak vyšel. Pak se mu začalo zhoršovat zdraví a už nemohl na brigády. Říkal, že ztratil důstojnost: „Vůbec už nevím, jsem-li ještě člověk, nebo nepotřebný odpad.“ To je přeci hrozné.

Obracejí se na nás také rodiny s dětmi, lidé, kteří jsou zadlužení, kteří skutečně nemají co jíst. Jsou to prosby o pomoc plné zoufalství.

Rozdávat jídlo ale nestačí.

Některým z nich můžeme pomoci v rámci sociálních služeb. Maminku samoživitelku s dětmi, která nebyla schopná platit nájem a majitel ji vyhazuje z bytu, můžeme přijmout v azylovém domě. S člověkem, který je zadlužený, můžeme postupně pracovat v rámci naší sociální poradny a pomoci mu situaci zvládnout. Téměř všechny případy a životní situace spojuje jedno: materiální nedostatek. Je tedy potřeba dát takovému člověku jídlo, ošacení, hygienické potřeby. Zkrátka to základní, co potřebuje k životu, aby mohl obstát v běžných situacích. A protože těchto případů se v poslední době objevuje více a více, rozhodli jsme se vytvořit v rámci Arcidiecézní charity Praha samostatné oddělení. Dát celé této pomoci systém. Vzniká proto Středisko přímé a humanitární pomoci.

Co spadá do jeho náplně?

Řadu věcí už děláme a je třeba je vzájemně propojit nebo kvůli narůstající potřebě rozšířit. Provozujeme a budujeme humanitární sklady, zejména trvanlivých potravin, oblečení a hygienických potřeb. Někdy i nábytku a čehokoli dalšího, co jako Charita dostaneme darem a můžeme využít pro potřeby lidí v nouzi nebo při mimořádných událostech. V rámci programu FEAD, který z prostředků EU podporuje ministerstvo práce a sociálních věcí a který běží už druhým rokem, distribuujeme skutečně tuny pomoci. Středisko nebude mít na starosti jen distribuci pomoci, ale i její získávání v akcích, jako je například Národní potravinová sbírka, ve spolupráci s potravinovou bankou atd.

Naší vizí je mít funkční síť pomoci tak, abychom byli schopni pružně reagovat, když se na nás obrátí člověk z jakéhokoli místa v arcidiecézi. V případě, že byste věděli o člověku nebo rodině s dětmi žijícími v pražské arcidiecézi, která by potřebovala materiální podporu, dejte nám prosím vědět. Chceme pomáhat i lidem, kteří by sami o pomoc nepožádali, ačkoli žijí v hmotné nouzi. Kontaktní osobou je Pavel Kopka – e-mail kopka.pavel@praha.charita.cz.

Potřebné ale nelze jen zahrnovat věcmi zadarmo.

To také neděláme a dělat nechceme – tedy zahrnovat. To by se v konečném důsledku obrátilo proti potřebným. Vzalo by jim to vlastní aktivitu. Stali by se pasivními, ztratili veškeré své schopnosti i motivaci. Takže součástí materiální pomoci musí být doprovázení člověka v tom, aby ze své situace aktivně hledal cestu ven. Musíme přistupovat k potřebným opatrně, abychom jim ještě více neuškodili – odborníci by řekli s ohledem na zvyšování možností sociálního začleňování. Ideálně má být materiální či finanční pomoc doprovázena právě nějakým opatřením, které vede k začlenění zpět do společnosti. Maminkám s dětmi v sociálních bytech jsme dávali potraviny a domluvili jsme se s nimi, že peníze v hodnotě potravin, které ušetří, dají na splátku svého dluhu. Lidi, kteří žijí na ulici a jimž dáváme v rámci terénní práce jídlo, zveme zároveň do noclehárny, aby namísto squatu začali přespávat jinde, kde je možnost hygieny a kde je k dispozici návazná pomoc.

Související články

Novinky z ostatních Charit

25. 9. 2023

I člověk bez domova může číst Maupassanta. Podivín inspiruje lidi ve svém okolí

Pomoc lidem bez domova

20. 4. 2023

Zimní opatření ukončena. Teplá židle zachránila během zimy stovky lidí před mrazem

Lidé nemusejí na ulici mrznout. Víme, jak jim pomoci Pomoc lidem bez domova

1. 12. 2022

Během zimy rozšiřujeme pomoc lidem bez domova

Bezdomovci Pomoc lidem bez domova

9. 12. 2021

5 stereotypů o lidech bez domova