Ministr Petříček navštívil charitní Azylový dům sv. Terezie pro lidi bez přístřeší

28. 1. 2020 Tiskové zprávy

Ministr Petříček navštívil charitní Azylový dům sv. Terezie pro lidi bez přístřeší

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček včera navštívil centrum sociálních služeb pro lidi bez domova, které Arcidiecézní charita Praha provozuje v Praze – Karlíně. Na místě předal finanční dar na jejich podporu.

Ministr Petříček se zajímal o naplňování strategie pomoci lidem bez domova, na jejímž vzniku se během svého dřívějšího působení na Magistrátu hl. m. Prahy podílel. „Krizová pomoc během zimních měsíců je na dobré úrovni. V Praze se otevírají krizové noclehárny, aby bylo dostatek lůžek. Chod jedné z nich zajišťují naši pracovníci. Klíčová je role centrálního dispečinku a spolupráce magistrátu a všech poskytovatelů,“ konstatoval Stanislav Fiala z Azylového domu sv. Terezie.

Dlouhodobě neuspokojivá je situace v oblasti dostupnosti sociálního bydlení. Novinkou je projekt, v němž Magistrát hl. m. Prahy vyčlenil přibližně 300 bytů pro sociálně znevýhodněné osoby a do něhož zapojil neziskové organizace včetně Arcidiecézní charity Praha, aby těmto lidem poskytly podporu při zabydlování.

Tématem diskuse byla i zahraniční spolupráce, zejména pomoc Charity v Bělorusku. „V Bělorusku působíme dlouhodobě. Máme vazby na místní partnery, zastupitelstva, známe osobně rodiny, kterým pomáháme,“ vysvětlil ředitel Němec. „To nám otevírá cestu k tomu, abychom podporovali místní občanskou společnost. Nedávno jsme například uspořádali ve Vitebsku konferenci na téma Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů,“ poukázal ředitel na společný zájem Charity a ministerstva.

Setkání s klienty

Ministr Petříček navštívil nízkoprahové denní centrum, noclehárny i azylové pokoje, kde se setkal s klienty. Jeden z nich, pětašedesátiletý Jindřich, sdílel svou situaci: „Před půl rokem jsem téměř nechodil. Kdo mě tenkrát viděl, dnes by mě asi nepoznal. V azylovém domě dostávám velkou morální podporu. Před půl hodinou jsem přijel z převazu, mám zánět bérce. Jedna pracovnice se mě zeptala, jak se mi daří. Ten zájem o mě jako o člověka pro mě moc znamená.“

Ministr Petříček předal jménem ČSSD finanční dar pro Azylový dům sv. Terezie. „Děkujeme za podporu a za váš zájem o práci Charity,“ vyjádřil na závěr návštěvy ředitel Němec.

Související články

Pomoc lidem bez domova

7. 12. 2023

Zázemí v teple i duchovní pomoc: Charita během zimy posílila pomoc lidem bez domova

Novinky z ostatních Charit

25. 9. 2023

I člověk bez domova může číst Maupassanta. Podivín inspiruje lidi ve svém okolí

Pomoc lidem bez domova

20. 4. 2023

Teplá židle zachránila během zimy stovky lidí před mrazem

Lidé nemusejí na ulici mrznout. Víme, jak jim pomoci Pomoc lidem bez domova

1. 12. 2022

Během zimy rozšiřujeme pomoc lidem bez domova