Naše práce v roce 2022: pomoc pro bezmála 40 tisíc lidí

13. 7. 2023

Naše práce v roce 2022: pomoc pro bezmála 40 tisíc lidí

Vydáváme Výroční zprávu Charit v pražské arcidiecézi za rok 2022. Dočtete se v ní, jak pomoc 65 profesionálních sociálních a zdravotních služeb a dalších projektů na pomoc lidem v nouzi zlepšila životní podmínky pro bezmála 40 tisíc lidí.

Našich 890 pracovníků a stovky dobrovolníků byly v uplynulém roce den co den nablízku potřebným. Hospodařili jsme s finančními prostředky ve výši 580 miliónů korun.

Za označením „my“ stojí pět desítek oblastních i farních, profesionálních i dobrovolnických Charit, které spolu s Arcidiecézní charitou Praha tvoří charitní síť v pražské arcidiecézi.

Děkujeme dárcům, partnerům a podporovatelům za nepostradatelnou pomoc, bez které by řada služeb a projektů nebyla vůbec možná. Šlo o pomoc finanční, materiální, dobrovolnickou, ale také modlitební úsilí, které pro naši práci vyprošuje Boží požehnání. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Komu směřovala naše pomoc v roce 2022

Ruce

2494  seniorům

Skupina lidí

2824  rodičům a jejich dětem

Postel

3417  lidem ohroženým sociálním vyloučením

Zdraví

5568  nemocným a lidem s postižením

Vedle toho pokračovaly naše dlouholeté projekty na pomoc migrantům a uprchlíkům, kteří se v naší zemi ocitají v tíživé životní situaci. Pomoc se znásobila následkem války na Ukrajině a přijalo ji celkem 25 448 osob.

Pomáháme prostřednictvím vzdělání, zdravotní péče a nových zdrojů obživy nejchudším lidem v Indii, Ugandě, Zambii, Bělorusku a v dalších zemích. V programu Adopce na dálku studovalo 7 500 školáků.

Výroční zpráva Charit v pražské arcidiecézi v roce 2022 shrnuje

  • pomoc Charity seniorům
  • rodinám s dětmi v nouzi
  • nemocným a lidem se zdravotním postižením
  • lidem ohroženým sociálním vyloučením
  • migrantům a uprchlíkům
  • potřebným v zahraničí

Dále obsahuje zprávu o  hospodaření Arcidiecézní charity Praha včetně zprávy nezávislého auditora, kompletní adresář Charit v pražské arcidiecézi a statistiku o počtu klientů, jimž Charita poskytla pomoc.

Podpořte sociální služby Charity

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Lidem v krizové situaci poskytneme odbornou pomoc.
  • Zajistíme materiální pomoc člověku v hmotné nouzi.
  • Zajistíme terapii týraným ženám.
  • Seniorům, kteří potřebují stálou péči, poskytneme domov.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Ugandy

21. 6. 2024

Proměna Nemocnice Wesunire. Česká pomoc zlepšila zdravotní péči pro tisíce obyvatel Ugandy

Aktuálně z Indie

17. 6. 2024

Zdravotní bratr Melroy vystudoval díky programu Adopce na dálku®

Česká nemocnice v Ugandě

11. 6. 2024

Česká štědrost zachraňuje životy v Ugandě: Jessica bojuje s nemocemi i chudobou

Česká nemocnice v Ugandě

2. 6. 2024

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě prošla díky české podpoře renovací