Nová počítačová laboratoř pro naše učiliště v Ugandě

5. 10. 2021

Nová počítačová laboratoř pro naše učiliště v Ugandě

Odborné učiliště sv. Karla Lwangy ve vesnici Malongwe podporujeme od roku 2009. V sedmi studijních oborech získávají dívky a chlapci profesní vzdělání, které jim umožňuje získat dobré zaměstnání či rozvíjet vlastní podnikání. Počet úspěšných absolventů školy se již blíží hranici tři tisíc.

V rámci zvyšování kvality výuky a lepšího uplatnění absolventů plánujeme podpořit počítačovou gramotnost studentů. Ve škole zřídíme počítačovou laboratoř.

Během studia je výuka výpočetní techniky poskytována studentům všech oborů (aktuálně se jedná o 299 studentů). Proto byl navržen projekt výstavby nové laboratoře s 50 počítači. Tato kapacita umožní jak efektivní a interaktivní výuku počítačových dovedností stávajících studentů, tak nabídku nových studijních oborů: sekretářské/administrativní práce, IT administrace a grafický design. Rovněž učiliště nabídne krátkodobé kurzy výuky práce na počítači.

Náklady na projekt dosahují 560 tisíc korun. Arcidiecézní charita Praha poskytne díky podpoře českých dárců 80 % z tohoto rozpočtu. Nabídka nových oborů a kurzů přispěje ke zvýšení příjmů školy a její atraktivity mezi uchazeči o odborné technické vzdělání.

Realizaci projektu, původně plánovaného na 4 měsíce, komplikoval průběh pandemie a opakované lockdowny v Ugandě, nicméně fáze stavebních prací byla v srpnu ukončena. Budova má novou střechu, je bezpečnostně zajištěna. Počítačové vybavení bylo objednáno a dorazí do školy v průběhu října. Nová laboratoř tedy bude studentům sloužit již ve třetím trimestru 2021.

Podpořte pomoc chudým lidem v Ugandě

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Zpřístupníme nejchudším lidem lékařskou péči.
  • Zorganizujeme rekvalifikační kurzy pro dospělé.
  • Postavíme studny a dáme lidem pitnou vodu.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Ugandy

21. 11. 2022

Dárkyně změnila život chudé ugandské rodiny. Založili díky ní drůbeží farmu

Česká nemocnice v Ugandě

5. 11. 2022

Operace kýly. Luxus, který si v Ugandě nemůže dovolit každý

Aktuálně z Ugandy

8. 10. 2022

Ve dvanácti letech je „adoptovaný“ chlapec z Ugandy nadějným svářečem

Uganda nemocnice Česká nemocnice v Ugandě

6. 8. 2022

V České nemocnici se narodila trojčata. Nejslabší zachránil přístroj zakoupený českými dárci