Odborné učiliště sv. Karla Lwangy

Pro náš projekt rozvoje učňovského vzdělávání jsme si vybrali již existující Odborné učiliště sv. Karla Lwangy ve vesnici Malongwe v kraji Buikwe v oblasti centrální Ugandy. Učiliště převzala na 49 let naše místní organizace Uganda Czech Development Trust (UCDT) od našeho dlouholetého partnera, diecéze Lugazi, v únoru 2009.

Učiliště jsme vybrali z několika důvodů. Důležitou roli hrála jeho výhodná poloha ve vesnici Malongwe, asi 60 km jihovýchodně od hlavního města Kampaly, 15 km od hlavní silnice v Lugazi. Komunity v okolí školy jsou chudé, tvoří je převážně drobní zemědělci, z nichž mnozí nemají žádné vzdělání ani dovednosti. Škola by proto měla sloužit i jako centrum neformálního vzdělávání pro lidi z okolních komunit.

Učiliště je také vzdáleno pouhé 2 km od České nemocnice sv. Karla Lwangy v Buikwe, což umožňuje úzkou spolupráci mezi oběma institucemi. Velkou výhodou je i to, že v okolí školy žije mnoho dětí podporovaných v rámci programu Adopce na dálku®. Těm chceme dát šanci studovat na kvalitní učňovské škole, kde se naučí praktickým dovednostem, a která bude navíc blízko jejich domova. Děti tím budou více motivovány k tomu, aby zůstávaly ve svých rodných vesnicích i poté, kdy ukončí školu, a využily svých znalostí a dovedností k jejich rozvoji.

Kvalitních odborných učilišť je obzvláště ve venkovských oblastech málo. Naším cílem je proto vytvořit modelovou instituci pro Buikwe i další kraje.

Novinky o pomoci v Ugandě

Aktuálně z Ugandy

30. 7. 2021

Čistá voda celou vesnici. První studnu jsme předali komunitě

Aktuálně z Ugandy

14. 7. 2021

Ugandská vesnice Kinoni dostala od českého dobrodince netradiční dárek

Aktuálně o pomoci v zahraničí

28. 6. 2021

Podporujeme vzdělání dětí se zdravotním postižením v Ugandě

Aktuálně z Ugandy

18. 6. 2021

VIDEO: Pardubičtí herci pomáhají dětem z Afriky

Podpořte pomoc chudým lidem v Ugandě

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

  • Zaplatíme nadaným dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Zpřístupníme nejchudším lidem lékařskou péči.
  • Zorganizujeme rekvalifikační kurzy pro dospělé.
  • Postavíme studny a dáme lidem pitnou vodu.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)