Odborné učiliště sv. Karla Lwangy

Absolventi mají dobré uplatnění

Ve venkovské oblasti kraje Buikwe, kde studují tisíce dětí z programu Adopce na dálku® chceme rozvíjet učňovské vzdělávání. Jedním z našich projektu je Odborné učiliště sv. Karla Lwangy ve vesnici Malongwe. Provozování učiliště jsme převzali v roce 2009 na 49 let od našeho dlouholetého partnera, diecéze Lugazi.

Do učiliště postupně investujeme a rozvíjíme ho. Aktuálně budujeme novou počítačovou laboratoř. Naše učiliště je dnes jednou z nejvyhlášenějších technických škol. Stovky jejích absolventů získávají dobré pracovní uplatnění v řadě oborů.

Odborné učiliště sv. Karla Lwangy v Malongwe

Proč v Malongwe

Učiliště jsme vybrali z několika důvodů. Důležitou roli hrála jeho výhodná poloha ve vesnici Malongwe, asi 60 km jihovýchodně od hlavního města Kampaly, 15 km od hlavní silnice v Lugazi. Komunity v okolí školy jsou chudé, tvoří je převážně drobní zemědělci, z nichž mnozí nemají žádné vzdělání ani dovednosti. Škola slouží i jako centrum neformálního vzdělávání pro lidi z okolních komunit – vzděláváme nejen mládež, ale pořádáme i rekvalifikační kurzy pro dospělé.

Učiliště je také vzdáleno pouhé 2 km od České nemocnice sv. Karla Lwangy v Buikwe, což umožňuje úzkou spolupráci mezi oběma institucemi. Velkou výhodou je i to, že v okolí školy žije mnoho dětí podporovaných v rámci programu Adopce na dálku®. Těm chceme dát šanci studovat na kvalitní učňovské škole, kde se naučí praktickým dovednostem, a která bude navíc blízko jejich domova. Děti tím budou více motivovány k tomu, aby zůstávaly ve svých rodných vesnicích i poté, kdy ukončí školu, a využily svých znalostí a dovedností k jejich rozvoji.

Učňovské obory

Kapacita učiliště je 500 studentů. Dívky a chlapci zde mohou absolvovat dvouleté nebo tříleté kurzy v těchto oborech:

 • Kadeřnické a kosmetické služby
 • Catering a hotelový management
 • Zednické a betonářské práce
 • Technik motorových vozidel a svařování kovů
 • Tesařství a truhlářství
 • Elektroinstalace a opravy elektroniky
 • Krejčovské a střihové služby

Kvalitních odborných učilišť je obzvláště ve venkovských oblastech málo. Naším cílem je proto vytvořit modelovou instituci pro Buikwe i další kraje.

Podpořte pomoc chudým lidem v Ugandě

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

 • Zaplatíme nadaným dětem z chudých rodin vzdělání.
 • Zpřístupníme nejchudším lidem lékařskou péči.
 • Zorganizujeme rekvalifikační kurzy pro dospělé.
 • Postavíme studny a dáme lidem pitnou vodu.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Novinky o pomoci v Ugandě

Aktuálně o pomoci v zahraničí

16. 4. 2024

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Uganda Aktuálně z Ugandy

14. 3. 2024

10 nových studní v Ugandě zajistí čistou vodu pro 8000 lidí

Česká nemocnice v Ugandě

12. 2. 2024

Josef: „Málem jsem zemřel, ale Česká nemocnice v Buikwe mi zachránila život.“

Aktuálně z Ugandy

1. 2. 2024

Mimořádný dar změnil budoucnost 10 chudých rodin v Ugandě