Nová počítačová učebna pomůže ugandským studentům v přípravě na budoucí povolání

7. 2. 2022 Adopce na dálku®

Nová počítačová učebna pomůže ugandským studentům v přípravě na budoucí povolání

O jeden počítač se dosud dělilo pět studentů. Výuka počítačových dovedností v Odborném učilišti sv. Karla Lwangy ve vesnici Malongwe pokulhávala, stejně jako ve většině ugandských vesnických škol. Díky českým dárcům se to nyní změnilo.

Nová počítačová učebna je v Odborném učilišti sv. Karla Lwangy od nového roku v provozu. Je vybavena 50 počítači s příslušenstvím. Umožní jak efektivní a interaktivní výuku počítačových dovedností stávajících studentů, tak nabídku nových studijních oborů: sekretářské/administrativní práce, IT administrace a grafický design.

Studenti teď mají dostatek místa a času na praktickou výuku, zdokonalují své počítačové dovednosti, připravují se na zkoušky. Je jim usnadněn přístup do světa moderních technologií. V Africe má přitom přístup k výpočetní technice a k internetu méně než třetina obyvatel. Počítačová gramotnost významně zvyšuje šance člověka na dobré pracovní uplatnění.

„Nová učebna je skvělá! Dříve jsme bojovali o těch pár počítačů a nemohli jsme si pořádně práci vyzkoušet. Nyní máme dostatek prostoru a každý svůj počítač! Učení jde rychleji,“ raduje se Diana Nanyonga, studentka druhého ročníku v oboru kosmetička.

Náklady na projekt dosahují 560 tisíc korun. Arcidiecézní charita Praha poskytla díky podpoře českých dárců 80 % z tohoto rozpočtu.

Nabídka nových oborů a kurzů přispěje ke zvýšení příjmů školy a její atraktivity mezi uchazeči o odborné technické vzdělání. Vedení chce prostředky použít na budoucí rozvoj školy a přiblížit se k finanční udržitelnosti instituce. „Jménem svým a jménem celého odborného učiliště bych rád vyjádřil své upřímné uznání za vaši pomoc. Počítačová gramotnost je pro naše absolventy klíčovou dovedností. Máme už nyní mnoho plánů, jak novou učebnu maximálně využít pro výuku našich studentů i zájemců v celé komunitě,“ říká ředitel školy pan Damasus Kyobe.

Učebna byla postavena v době uzávěry školy z důvodu pandemie covid-19. „Téměř dvouleté uzavření ugandských škol má i pozitivní výsledek – tento čas jsme využili k vybudování nové počítačové učebny v Malongwe. Na naší základní škole v Kitule jsme stihli postavit internát pro žáky ze vzdálených oblastí. Věříme, že tyto investice budou mít pozitivní dopad na kvalitu výuky pro naše studenty. Děkuji všem dárců za jejich pomoc,“ říká ředitel Centra zahraniční spolupráce David Flak.

Odborné učiliště sv. Karla Lwangy v Malongwe podporuje Arcidiecézní charita Praha od roku 2009. Výuční obory jsou pro děti z chudých rodin ideální šancí získat dovednosti pro budoucí pracovní uplatnění. Školu navštěvuje 500 žáků, 169 z nich díky programu Adopce na dálku®. Arcidiecézní charita Praha v minulosti investovala do rozšíření školy o nové učební obory, do stavby internátu i do vybavení.

Podpořte pomoc chudým lidem v Ugandě

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Zpřístupníme nejchudším lidem lékařskou péči.
  • Zorganizujeme rekvalifikační kurzy pro dospělé.
  • Zajistíme lidem přístup k pitné vodě.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně o pomoci v zahraničí

16. 4. 2024

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Uganda Aktuálně z Ugandy

14. 3. 2024

10 nových studní v Ugandě zajistí čistou vodu pro 8000 lidí

Česká nemocnice v Ugandě

12. 2. 2024

Josef: „Málem jsem zemřel, ale Česká nemocnice v Buikwe mi zachránila život.“

Aktuálně z Ugandy

1. 2. 2024

Mimořádný dar změnil budoucnost 10 chudých rodin v Ugandě