Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi v roce 2015

V neděli 4. ledna 2015 zahájil oficiálně Tříkrálovou sbírku v pražské arcidiecézi biskup Karel Herbst. Ve svatovítské katedrále požehnal koledníkům. Přímo z katedrály zamířila řada koledníků do pražských ulic na svou první koledu. Do sbírky se v pražské arcidiecézi zapojilo na tisíc koledníků – dobrovolníků. Na pomoc potřebným vykoledovali částku 5 200 231 Kč.

Během Tříkrálové sbírky se uskutečnila řada doprovodných akcí. Velký úspěch sklidilo Prague Cello Quartet, jehož zakladatelem je špičkový violoncellista Petr Špaček, které zahrálo na podporu Tříkrálové sbírky. Před sídlem České spořitelny (Nadace České spořitelny je generálním partnerem Charity Česká republika) proběhla oslava svátku Tří králů, při níž se mohly děti svézt na velbloudu. Koledování probíhalo nejen v ulicích měst a obcí, ale také v mnoha firmách a institucích včetně Senátu Parlamentu ČR, Českého rozhlasu, České televize a dalších.

Děkujeme všem dobrovolníkům, koordinátorům a dárcům, bez nichž by sbírka nepřinesla tolik prostředků na pomoc lidem v nouzi. Přinášíme přehled projektů, které byly v pražské arcidiecézi v roce 2015 podpořeny:

  • Přímá finanční a materiální pomoc sociálně slabým jedincům a rodinám (léky, letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin, příspěvek na rehabilitační pobyt dítěte, příspěvek imobilním seniorům, ošacení, sociálně-aktivizační činnost, příspěvek na bydlení, příspěvek na speciální diety a zdravotní péči, oprava invalidního vozíku, příspěvek na kompenzační pomůcky atd.
  • Volnočasové aktivity pro děti, u nichž hrozí vznik rizikového chování (materiál na výtvarné práce, přenosná vstupenka do ZOO atd.)
  • Setkávání seniorů a nemocných, dobrovolnické centrum sv. Bartoloměje v Kolíně.
  • Podpora profesionálních sociálních služeb Charity: pečovatelská služba, osobní asistence, občanská poradna ve Vlašimi, stacionář sv. Anežky v Berouně, denní stacionář v Obříství, Domov sv. Josefa v Roudnici nad Labem, denní stacionář v Příbrami, sociální a aktivizační služby Farní charity Starý Knín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kralupech nad Vltavou a Roudnici nad Labem,  dále příspěvek na provoz Domova sv. Rodiny, Hospic Dobrého Pastýře a další.
  • Podpora vzdělávacích institucí: církevní mateřské školy Studánka, školy SPMP Modrý klíč, střední odborné školy Spálené Poříčí.
  • Pomoc do zahraničí: Adopce na dálku®, Česká nemocnice sv. Karla Lwangy.