Pomoc migrantům přivedla ke společnému stolu odborníky z ministerstva a Charity

13. 4. 2019

Pomoc migrantům přivedla ke společnému stolu odborníky z ministerstva a Charity

Středisko Migrace pokračuje v projektu „Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců“. Ve snaze zlepšovat svou práci na pomoc migrantům iniciovali pracovníci Střediska Migrace schůzku s pracovníky z Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP). Setkání proběhla během února a března na čtyřech pobočkách OAMP, kde Charita poskytuje migrantům asistenci.

Streetworkery z řad cizineckých komunit zapojujeme do naší práce již od roku 2012. Vycházíme tak ze zkušeností z předchozích let. „Snažíme se naše služby neustále zdokonalovat a přizpůsobovat potřebám klientů,“ říká Světlana Porsche, ředitelka Střediska Migrace. I proto v předchozích dvou měsících proběhla setkání s pracovníky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra na všech pobočkách, kde poskytujeme naše služby. Těmi jsou v Praze pracoviště na Žukovského a Cigánkova a ve Středočeském kraji pobočky v Mladé Boleslavi a v Příbrami.

„Během schůzky jsme mluvili o nových trendech v oblasti integrace migrantů a diskutovali jsme o námětech, jak naši spolupráci zlepšit. Měli jsme příležitost představit pracovníky Charity, kteří na pobočkách OAMP pracují. Celý rok se s kolegy z ministerstva setkáváme v běhu při řešení konkrétních záležitostí klientů, a proto bylo cenné vidět se tentokrát v klidu a bez přepážky mezi námi,“ popisuje průběh schůzky Světlana Porsche.

Naše středisko neposkytuje služby pouze v rámci projektu „Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců“, ale i v dalších projektech. Představili jsme proto pracovníkům OAMP i ostatní služby. „Snažíme se klientům nabídnout co nejširší škálu podpory a co nejkomplexnější služby,“ doplňuje Světlana Porche. „Náplní projektu nejsou pouze asistence na OAMP, ale také na úřadech práce, u lékaře nebo ve školách. Zkrátka všude tam, kam člověka život zavede.“

Související články

Terénní poradny

30. 9. 2020

Terénní poradna pro cizince pomáhá i během nouzového stavu. Vyhledalo ji již více než 3 tisíce osob

Terénní poradny

23. 4. 2019

Reportáž Českého rozhlasu o naší práci na Odborech azylové a migrační politiky

Terénní poradny

30. 12. 2018

Asistujeme při integraci cizinců od Afghánistánu po Vietnam

Charitní poradna nedílnou součástí nového úřadu Ministerstva vnitra Terénní poradny

20. 11. 2016

Charitní poradna nedílnou součástí nového úřadu Ministerstva vnitra