Poradna pro lidi v tísni bije na poplach

18. 5. 2022

Poradna pro lidi v tísni bije na poplach

Bydlení, potravinová pomoc, sociální dávky, dluhy, hledání práce, kontakty na další služby. To vše řeší v Poradně pro lidi v tísni stále častěji. Zhoršující se ekonomická situace přivádí do poradny stále více lidí. Za loňský rok tu poskytli odborné poradenství 1097 klientům.

„Vedle seniorů, lidí bez domova a samoživitelek nyní přicházejí i lidé ze skupiny pracujících, kteří pobírají nízkou mzdu. A to už znamená velký problém,“ vysvětluje sociální pracovnice Helena Kopecká. Její kolegyně Mariana Siváková doplňuje: „Nejčastěji k nám teď chodí maminky s dětmi, pracující lidé v dluhové pasti, senioři s nízkým starobním důchodem nebo dokonce bez nároku na výplatu důchodu a pak lidé bez střechy nad hlavou s neléčeným duševním onemocněním. A pak také lidé, kteří hledají pro své blízké nějakou službu sociální péče.“

Už od první vlny pandemie tu sledují setrvalý nárůst počtu klientů. „Je dosud postupný, tedy jsme zatím schopni na tento trend průběžně reagovat. Ale očekáváme ještě další, možná skokový nárůst potřebných lidí,“ dodává Helena Kopecká. Navýšení částek životního minima podle ní už nyní nepokryje inflaci ani nárůst nákladů na bydlení (zvýšení cen energie a surovin) a základních životních potřeb. „Zaplať Pán Bůh, máme k dispozici potravinovou pomoc, kterou můžeme alespoň částečně pomoci nejpotřebnějším klientům a rodinám s dětmi. Jsme za tuto možnost moc rádi a děkujeme dárcům, kteří se do sbírek zapojují,“ vzkazuje Mariana Siváková.

Pracující ohrožení chudobou

Zhoršující se ekonomická situace provázená velkým růstem cen je pro příjmově nejslabší spoluobčany velmi citelná a tvrdě dopadá na psychiku těchto lidí: jsou zoufalí a ztrácejí naději. „A to ačkoliv třeba pracují. Snažíme se je vyslechnout, poradit jim, podpořit je, ale nalezení řešení je čím dál obtížnější,“ přiznává sociální pracovnice Kopecká s tím, že systémová opatření jsou na straně zákonodárců. „My můžeme skrze Charitu podávat návrhy na jejich řešení, ale naše práce spočívá zejména v každodenní pomoci našim klientům. Přechodná řešení, která vedou pouze ke zvyšování státního dluhu, nepatří mezi ideální. Stát se musí postavit k řešení krize v oblasti bydlení, schválit zákon o sociálním bydlení, podpořit výstavbu nových bytů nebo jiným způsobem navýšit svůj bytový fond,“ zdůrazňuje její kolegyně Siváková.

Obě ženy přiznávají, že se setkávají s příběhy, které na ně i přes profesionalitu a nadhled, které si při své práci musejí udržovat, intenzivně působí. „Stane se nám, že se nás nějaký příběh lidsky natolik dotýká, že klienta obejmeme, a když pláče, derou se i nám slzy do očí. Hodně pomáhá víra v Boha a víra v to, že každý i sebezamotanější případ se dá časem, trpělivostí, odvahou a osobním nasazením zúčastněných pomaličku rozmotat,“ říká Helena Kopecká.

S radostí obě vzpomínají na akci Milostivé léto, ve které mohla poradna mnoha lidem pomoci změnit dosavadní život v dluhové spirále a pasti. „Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili do sbírky Arcidiecézní charity Praha. Jen díky nim to bylo možné,“ vzkazuje Mariana Siváková a dodává: „Jsme vděční všem, kdo finančně pomáhají nebo přispívají do sbírek potravin. Naši potřební jsou tu stále, každý den se na nás obrací se žádostí o pomoc. Čeká nás ještě složité a náročné období.“

Poradna pro lidi v tísni

Bc. Mariana Siváková

sociální pracovnice

Podpořte sociální služby Charity

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Lidem v krizové situaci poskytneme odbornou pomoc.
  • Zajistíme materiální pomoc člověku v hmotné nouzi.
  • Zajistíme terapii týraným ženám.
  • Seniorům, kteří potřebují stálou péči, poskytneme domov.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Naše pomoc uprchlíkům

22. 2. 2024

Setkání v Budapešti: Evropské Charity koordinují pomoc Ukrajině

Aktuálně ze sociálních služeb

21. 2. 2024

Pečovatelská služba se zapojila do pomoci lidem bez domova

Naše pomoc uprchlíkům

20. 2. 2024

Dva roky solidarity. Charita pokračuje v pomoci ukrajinským uprchlíkům

Aktuálně ze sociálních služeb

19. 2. 2024

Pražská a splitská Charita sdílely zkušenosti pro pomoc lidem v nouzi