Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Poradna pro lidi v tísni

Poradna poskytuje odborného sociální a právní poradenství. S žádostí o pomoc může přijít úplně každý, kdo se ocitne v tísni a potřebuje řešit problém, s nímž si neví rady. Pracovníci poradny úzce spolupracují s odborníky v ostatních střediscích pražské Charity, jinými neziskovými organizacemi a také samozřejmě se státními institucemi, jako jsou úřady práce a úřady městských částí nejen na území hlavního města Prahy.

Poradna pro lidi v tísni je připravena řešit nestandartní krizové situace klientů. Vedle toho funguje také jako rozcestník služeb pražské Charity.

Cíle služby

Cílem sociální služby je hledat pomocí intervence konkrétní kroky, kterými chce uživatel dosáhnout svého osobního cíle. Jde především o:

 • pomoc při orientaci na trhu práce
 • pomoc při přípravě osobní dokumentace v procesu vyhledávání a získávání pracovního uplatnění
 • poskytování právního poradenství (občanskoprávní, dluhové poradenství)
 • poskytování poradenství v oblasti zdravotního a sociálního pojištění, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a v oblasti sociálních péče
 • pomoc při vyřizování osobních dokladů
 • pomoc při vyhledávání vhodných pobytových sociálních služeb zvláště pro seniory a osoby se zdravotním postižením s nízkými příjmy
 • asistence - činnost ve prospěch uživatele mimo poradnu (doprovázení, vyjednávání, zastupování)

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou dospělí muži a dospělé ženy, převážně:

 • osoby bez přístřeší
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby v krizi
 • osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody
 • osoby, žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • senioři

Principy (zásady) práce

 • individuální přístup
 • komplexnost
 • respektování volby uživatelů
 • bezplatnost
 • solidarita vycházející z křesťanství

Konzultační hodiny:

Každý pracovní den (pondělí - pátek): 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod

Kontakt

POMÁHEJTE NÁM POMÁHAT!

Podpořte projekty na pomoc lidem v tísni.
Podpořte nás finančním darem

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371