Představujeme záměry Tříkrálové sbírky 2017 v pražské arcidiecézi

16. 12. 2016

Představujeme záměry Tříkrálové sbírky 2017 v pražské arcidiecézi

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici, při níž koledníci předávali radostnou zvěst o Bohu, který skrze Kristovo narození sestoupil k nám na zem, aby se stal blízkým každému člověku. Přitom požádali o koledu, obvykle něco k jídlu nebo drobnou minci. V Tříkrálové sbírce Charity nežádají koledníci peníze pro sebe. Sbírka pomáhá lidem v nouzi a využití jejího výtěžku má svá přesná pravidla.

Většina prostředků je využita v místě, kde byly vykoledovány. O využití 65 % z výtěžku totiž rozhoduje místní koordinátor sbírky, kterým je nejčastěji místní farnost nebo farní Charita. 15 % pak podpoří diecézní záměry sbírky, které vybírá (arci)diecézní charita, 5 % je využito na celorepublikové projekty Charity. Desetina sbírky pomáhá v zahraničí a 5 % pokryje režijní náklady sbírky.

koleda v Domově pro seniory v Roudnici nad LabemUž před zahájením sbírky si organizátoři ujasní svůj záměr, který naplňuje poslání sbírky, tj. pomáhat lidem v nouzi. V pražské arcidiecézi bude výnos Tříkrálové sbírky v roce 2017 využit na tyto projekty a služby:

Diecézní záměry v pražské arcidiecézi:

 • nový výtah pro Centrum pro tělesně postižené Fatima
 • Domov pro seniory kardinála Berana v Mukařově
 • pomoc rodinám s dětmi v tísni
 • založení charitního komunitního centra v Kolíně

Pomoc pražské arcidiecéze směřující do zahraničí:Nízkoprahové denní centrum pro ženy bez domova Farní charity Praha 1 - Nové Město

 • podpora České nemocnice v Ugandě

Projekty místních koordinátorů sbírky: 

 • Charitní pečovatelská služba Farní charity Praha 4 – Chodov
 • Nízkoprahové denní centrum pro ženy v nouzi v Žitné ul. 35 v Praze 1, které provozuje Farní charita Praha 1 – Nové Město
 • Školní pomůcky a aktivity v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, kterou provozuje Farní charita Beroun
 • Sociální služby Farní charity Starý Knín (pečovatelská služba, osobní asistence, azylový dům, sociálně aktivizační služba pro seniory)
 • Sociální služby Farní charity Vlašim (občanská poradna, osobní asistence, pečovatelská služba, sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené)
 • Dobudování denní místnosti pro Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší v Nymburku, vybavení denní místnosti
 • Rekonstrukce Domu na půl cesty a Azylového domu pro matky s dětmi v Kralupech nad Vltavou (oprava topení – rozvodů a výměna radiátorů, výměna oken, odvodnění domu)
 • Koupě a rekonstrukce objektu v Kralupech nad Vltavou, který místní Charita využije na provozování sociálních služeb (5% spolufinancování projektu hrazeného ze zdrojů IROP)
 • Vybavení terapeutické šicí dílny v Kralupech nad Vltavou kamerovým systémem
 • Vybavení pokojů v Domě s pečovatelskou službou v Libiši (polohovací postele, noční stolky, polohovací křesla, výmalba, lůžkoviny, stůl, židle, televize)
 • Charitní šatník pro sociálně potřebné, který provozuje Farní charita Praha 4 – Modřany
 • Založení sociálního šatníku v Řevnicích
 • Charitní šatník pro sociálně potřebné v Roudnici nad Labem
 • Podpora Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa v Roudnici nad Labem (výměna střešních oken v podkrovních pokojích)
 • Zajištění psychologické pomoci pro klienty sociálních služeb Farní charity Roudnice nad Labem
 • Úhrada za ošetření lidí bez zdravotního pojištění v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
 • Kompenzační pomůcky pro klienty Farní charity Neratovice, středisko Praha-Kbely
 • Pořízení mobilního nájezdu pro vozíčkáře (Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice)
 • Nákup nového kuchyňského zařízení v chráněném bydlení v Suchdole, které využívá šest mentálně postižených klientů (DomovSedlec SPMP o.p.s)
 • Nákup vybavení pro fyzioterapeutickou péči pro seniory, kterou zahajuje od dubna 2017 Farní charita Holešovice
 • Podpora Dobrovolnického centra sv. Bartoloměje v Kolíně
 • Charitní šatník a sklad potravinové pomoci v Kolíně
 • Podpora volnočasových a integračních aktivit pro rodiny migrantů; aktivity zorganizuje Řeckokatolická charita
 • Podpora Domova Svaté rodiny v Praze 6, který pomáhá lidem s mentálním postižením
 • RUAH o.p.s., organizace poskytující domácí paliativní péči na Benešovsku
 • Pečovatelská služba Digitus Mise, o.p.s.
 • Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech
 • Azylový dům Gloria pro matky s dětmiNákup kardiokřesla pro klienty mobilního hospice v Čerčanech
 • Podpora Školy SPMP Modrý klíč pro děti s mentálním a kombinovaným postižením
 • Letní tábor s hipoterapií pro děti s handicapem ze sociálně slabých rodin (tábor uspořádá organizace Zajíček na koni)
 • Učební pomůcky a letní tábor pro žáky ze sociálně slabých rodin ve Škole sv. Augustina v Praze 4
 • Podpora sociálně znevýhodněných studentů v Církevní střední zdravotnické škole Jana Pavla II. a ve Střední odborné škole sociální svaté Zdislavy (studijní materiály, příspěvek na školní výlety, sportovní pomůcky)
 • Přímá sociální a materiální podpora lidem a rodinám žijícím v hmotné nouzi
 • a další záměry na pomoc potřebným

Děkujeme dárcům i dobrovolníkům, kteří se na sbírce podílejí!

Související články

Poděkování kardinála Dominika Duky a P. Jana Balíka za Tříkrálovou sbírku 2019 Tříkrálová sbírka

2. 2. 2023

Tříkrálové pokladničky jsou sečteny. Dárci projevili velkou solidaritu s lidmi v nouzi

Tříkrálová sbírka

18. 1. 2023

Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka

16. 1. 2023

Tříkráloví koledníci zamířili i na ministerstvo a krajský úřad

Tříkrálová sbírka

6. 1. 2023

Centrem Prahy prošel průvod v čele s třemi králi na velbloudech