Představujeme záměry Tříkrálové sbírky 2017 v pražské arcidiecézi

16. 12. 2016

Představujeme záměry Tříkrálové sbírky 2017 v pražské arcidiecézi

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici, při níž koledníci předávali radostnou zvěst o Bohu, který skrze Kristovo narození sestoupil k nám na zem, aby se stal blízkým každému člověku. Přitom požádali o koledu, obvykle něco k jídlu nebo drobnou minci. V Tříkrálové sbírce Charity nežádají koledníci peníze pro sebe. Sbírka pomáhá lidem v nouzi a využití jejího výtěžku má svá přesná pravidla.

Většina prostředků je využita v místě, kde byly vykoledovány. O využití 65 % z výtěžku totiž rozhoduje místní koordinátor sbírky, kterým je nejčastěji místní farnost nebo farní Charita. 15 % pak podpoří diecézní záměry sbírky, které vybírá (arci)diecézní charita, 5 % je využito na celorepublikové projekty Charity. Desetina sbírky pomáhá v zahraničí a 5 % pokryje režijní náklady sbírky.

koleda v Domově pro seniory v Roudnici nad LabemUž před zahájením sbírky si organizátoři ujasní svůj záměr, který naplňuje poslání sbírky, tj. pomáhat lidem v nouzi. V pražské arcidiecézi bude výnos Tříkrálové sbírky v roce 2017 využit na tyto projekty a služby:

Diecézní záměry v pražské arcidiecézi:

 • nový výtah pro Centrum pro tělesně postižené Fatima
 • Domov pro seniory kardinála Berana v Mukařově
 • pomoc rodinám s dětmi v tísni
 • založení charitního komunitního centra v Kolíně

Pomoc pražské arcidiecéze směřující do zahraničí:Nízkoprahové denní centrum pro ženy bez domova Farní charity Praha 1 - Nové Město

 • podpora České nemocnice v Ugandě

Projekty místních koordinátorů sbírky: 

 • Charitní pečovatelská služba Farní charity Praha 4 – Chodov
 • Nízkoprahové denní centrum pro ženy v nouzi v Žitné ul. 35 v Praze 1, které provozuje Farní charita Praha 1 – Nové Město
 • Školní pomůcky a aktivity v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, kterou provozuje Farní charita Beroun
 • Sociální služby Farní charity Starý Knín (pečovatelská služba, osobní asistence, azylový dům, sociálně aktivizační služba pro seniory)
 • Sociální služby Farní charity Vlašim (občanská poradna, osobní asistence, pečovatelská služba, sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené)
 • Dobudování denní místnosti pro Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší v Nymburku, vybavení denní místnosti
 • Rekonstrukce Domu na půl cesty a Azylového domu pro matky s dětmi v Kralupech nad Vltavou (oprava topení – rozvodů a výměna radiátorů, výměna oken, odvodnění domu)
 • Koupě a rekonstrukce objektu v Kralupech nad Vltavou, který místní Charita využije na provozování sociálních služeb (5% spolufinancování projektu hrazeného ze zdrojů IROP)
 • Vybavení terapeutické šicí dílny v Kralupech nad Vltavou kamerovým systémem
 • Vybavení pokojů v Domě s pečovatelskou službou v Libiši (polohovací postele, noční stolky, polohovací křesla, výmalba, lůžkoviny, stůl, židle, televize)
 • Charitní šatník pro sociálně potřebné, který provozuje Farní charita Praha 4 – Modřany
 • Založení sociálního šatníku v Řevnicích
 • Charitní šatník pro sociálně potřebné v Roudnici nad Labem
 • Podpora Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa v Roudnici nad Labem (výměna střešních oken v podkrovních pokojích)
 • Zajištění psychologické pomoci pro klienty sociálních služeb Farní charity Roudnice nad Labem
 • Úhrada za ošetření lidí bez zdravotního pojištění v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
 • Kompenzační pomůcky pro klienty Farní charity Neratovice, středisko Praha-Kbely
 • Pořízení mobilního nájezdu pro vozíčkáře (Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice)
 • Nákup nového kuchyňského zařízení v chráněném bydlení v Suchdole, které využívá šest mentálně postižených klientů (DomovSedlec SPMP o.p.s)
 • Nákup vybavení pro fyzioterapeutickou péči pro seniory, kterou zahajuje od dubna 2017 Farní charita Holešovice
 • Podpora Dobrovolnického centra sv. Bartoloměje v Kolíně
 • Charitní šatník a sklad potravinové pomoci v Kolíně
 • Podpora volnočasových a integračních aktivit pro rodiny migrantů; aktivity zorganizuje Řeckokatolická charita
 • Podpora Domova Svaté rodiny v Praze 6, který pomáhá lidem s mentálním postižením
 • RUAH o.p.s., organizace poskytující domácí paliativní péči na Benešovsku
 • Pečovatelská služba Digitus Mise, o.p.s.
 • Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech
 • Azylový dům Gloria pro matky s dětmiNákup kardiokřesla pro klienty mobilního hospice v Čerčanech
 • Podpora Školy SPMP Modrý klíč pro děti s mentálním a kombinovaným postižením
 • Letní tábor s hipoterapií pro děti s handicapem ze sociálně slabých rodin (tábor uspořádá organizace Zajíček na koni)
 • Učební pomůcky a letní tábor pro žáky ze sociálně slabých rodin ve Škole sv. Augustina v Praze 4
 • Podpora sociálně znevýhodněných studentů v Církevní střední zdravotnické škole Jana Pavla II. a ve Střední odborné škole sociální svaté Zdislavy (studijní materiály, příspěvek na školní výlety, sportovní pomůcky)
 • Přímá sociální a materiální podpora lidem a rodinám žijícím v hmotné nouzi
 • a další záměry na pomoc potřebným

Děkujeme dárcům i dobrovolníkům, kteří se na sbírce podílejí!

Související články

Tříkrálová sbírka Tříkrálová sbírka

5. 1. 2022

Reportáž z koledování: Tříkrálová sbírka sbližuje

Tříkrálová sbírka

4. 1. 2022

Divadlo Ypsilon podporuje Tříkrálovou sbírku

Tříkrálová sbírka

30. 12. 2021

Tříkrálová sbírka je za dveřmi!

Tříkrálová sbírka Tříkrálová sbírka

28. 12. 2020

Tříkrálová koleda bude online