První rok Adopce na dálku v Albánii očima studentek

18. 9. 2021

První rok Adopce na dálku v Albánii očima studentek

Pět vysokoškolaček z Albánie studovalo v uplynulém školním roce díky podpoře českých dárců. Výuka i závěrečné zkoušky byly pro ně náročné. Nevzdávají se a chtějí své studijní výsledky zlepšovat.

Dívky ze sociálně slabých rodin získaly každá podporu ve výši 1 000 EUR na úhradu zápisu, učebnic, školních pomůcek, dopravy a bydlení. Díky tomu jsou o krůček blíž ke svému snu stát se zdravotní sestrou (Paula a Xhulja), porodní asistentkou (Manushaqe), ekonomkou (Gerta), politoložkou (Marie).

První rok albánského programu Adopce na dálku® byl poznamenán pandemií covid-19. Dívky studovaly dálkově a nebylo to pro ně nic snadného. „Pro mě osobně bylo učení online velmi těžké a také plné emocí,“ napsala nám Xhulja. Kromě stresu z nové situace ji šokovalo úmrtí hned několika pedagogů. „Prožíváme těžké období, ale s pomocí Boží se vše podaří. Jsem vám velmi vděčná za podporu a mám v Pánu naději, že možná jednou budu moci pomáhat, stejně jako vy pomáháte mně,“ doplňuje Gerta.

Lekce v samostatnosti

Zvláště dívky, které studovaly na univerzitě prvním rokem, měly trochu problémy se adaptovat. Ne všichni učitelé podle slov Manushaqe dávali studentům pravidelné online hodiny. Někteří jen posílali zadání látky, zdroje informací či videa a studenti byli odkázáni na samostatnou práci. „Když jsem se dozvěděla datum zkoušek, měla jsem velký strach,“ vzpomíná Manushaqe na první semestr. Ze šesti zkoušek složila tři, a tak musela využít opravného termínu.

„Druhý semestr byl lepší než první. I když přednášky byly online, mohli jsme mít praktická cvičení ve škole, což byla velká pomoc,“ píše Xhulja. „V druhém semestru jsem měla čtyři zkoušky: základy, fyziologii, anatomii a pediatrii. Neudělala jsem anatomii, kterou budu opakovat v září.“

Marii se naopak velmi dařilo a všechny zkoušky složila s výbornými výsledky: „V prvním ročníku jsem měla 15 předmětů. Velmi se mi líbily přednášky z filozofie. Studovali jsme sv. Augustina a sv. Tomáše Akvinského. Pak jsem měla přednášky z angličtiny, statistiky, národní vztahy a další.“

Skrze modlitbu nablízku

„Děkuji vám za oběti, které podstupujete kvůli mně a mé škole. Pán ať vám žehná a ochraňuje vás,“ vzkazuje Paola českým dárcům. A není sama. Všech pět dívek je českým dárcům skrze modlitbu denně nablízku.

„Ze srdce vám děkuji, že jste mi umožnili studovat na vysoké škole. Moje rodina na tom není ekonomicky dobře. Nemám, jak zaplatit školu. Kdybych neměla vás, nemohla bych studovat. Prosím vás ještě o pomoc na příští rok; musím zaplatit internát v Tiraně a také školní poplatky, knihy a všechny další věci související se školou,“ vzkazuje jménem všech dívek Marie.

Pomozte, prosíme, i v dalším školním roce

Studium dívek v Albánii můžete podpořit jakoukoli částkou na bankovní účet 749011/0100, variabilní symbol 20300 (společný fond na všechny studentky). Děkujeme!

Podpořte Adopce na dálku v Albánii

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

Zaplatíme vysokoškolákům ze sociálně slabých rodin náklady spojené se studiem (zápis ke studiu, učebnice a učební pomůcky, část nákladů na bydlení a dopravu).

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Albánie

1. 8. 2022

Zdravotní sestra, porodní asistentka či politoložka. Albánské dívky si plní svůj sen díky českým dárcům

Aktuálně z Albánie

8. 3. 2022

Studentky z Albánie mají za sebou další náročné zkouškové období

Aktuálně z Albánie

20. 3. 2021

Do Albánie jsme odeslali první finanční podporu

Aktuálně z Albánie

15. 12. 2020

Patronát nad projektem v Albánii převzal biskup Zdenek Wasserbauer