Ředitel Charity v Indii: Vzdělání je klíčem k lepší budoucnosti nejchudších dětí

10. 10. 2023

Ředitel Charity v Indii: Vzdělání je klíčem k lepší budoucnosti nejchudších dětí

Před nedávnem, po sedmi letech, navštívil JAROSLAV NĚMEC, ředitel Arcidiecézní charity Praha, spolupracovníky v Indii, s jejichž pomocí zlepšuje Charita životy nejchudších rodin a dětí. V následujícím článku sdílí informace o uskutečněné návštěvě i inspiraci a povzbuzení, které mu cesta přinesla.

Sledoval jsem průběh rozvojových projektů a plánoval jejich další směřování, ale také jsem tam nechal kus svého srdce. Setkal jsem se s tisíci dětmi a rodinami, kterým jsme mohli díky dárcům z České republiky podat pomocnou ruku. Naše mise v Indii se neustále vyvíjí, ale jádrem našich snah zůstává vzdělání a podpora chudých dětí v programu Adopce na dálku®. Během návštěvy jsem se setkal s kolegy ve státě Karnátaka v diecézích Gulbarga, Belgaum, Karwar a Udupi.

Pohádkový dárek

Naše první zastávka nás zavedla k biskupovi Robertu Mirandovi, v jehož diecézi se staráme o více než 400 dětí ze sociálně slabých rodin. V Bídaru jsme měli tu čest být přivítáni krásným tanečním programem od žáků Základní školy sv. Josefa. Bylo dojemné pozorovat úžas v očích indických dětí i jejich rodičů, když jsme jim pustili pohádku Tři oříšky pro Popelku. Všichni fascinovaně pozorovali zasněženou krajinu, noblesní zámek a další krásné kulisy oblíbené české pohádky, která letos slaví 50. výročí. Pohádku jsme pak promítali i na dalších zastávkách naší cesty. Viděli jsme, jakou radost může tento malý dárek přinést do životů dětí.

Důležitým místem naší návštěvy byla diecéze Karwar. Spolu s dárci jsme zde podpořili vzdělání tisíců dětí a setkání s biskupem Fernandesem Derekem a dalšími spolupracovníky nám připomnělo, jak důležité je naše partnerství.

Poděkování od pražského arcibiskupa

Z Karwaru je to jen malý kousek do Honavaru, kde před třiceti lety začala naše spolupráce se sestrou Marií Goretti a Kongregací Královny apoštolů. Z malých projektů vyrostlo obdivuhodné dílo – nemocnice, zdravotní škola a vzdělávací centrum, které pomohlo tisícům chudých dětí k lepší životní perspektivě.

Srdečný okamžik přinesl osobní dopis pražského arcibiskupa Jana Graubnera, který jsem měl tu čest přečíst našim jednotlivým spolupracovníkům. Sestře Marii Goretti vyjádřil pan arcibiskup poděkování za 30 let spolupráce, za její osobní angažovanost a oddanost dobročinné práci.

Modlitba za české dárce

Naše cesta končila v diecézi Udupi, kde jsme se setkali s panem biskupem Geraldem Lobem a s vedením místní partnerské organizace. I zde nám děti, jejich rodiče i naši spolupracovníci kladli na srdce, abychom vyřídili pozdravy a poděkování dárcům, kteří jsou pro ně nositeli pomoci a naděje. Denně na ně myslí ve svých modlitbách.

Rád bych upozornil na důležitost spolupráce právě s katolickými organizacemi. I přes kulturní rozdíly jsme si velmi blízcí, rozumíme si, sdílíme hodnoty solidarity a společně budujeme lepší budoucnost pro nejchudší indické děti. Křesťané nemají v převážně hinduistické Indii lehký život. Výjimkou nejsou útoky na kostely. Aktivity křesťanů nejsou příliš vítány. Např. naše partnerská organizace v Udupi nemůže založit účet pro příjem finanční pomoci ze zahraničí. Navzdory všem potížím odvádějí precizní práci.

Klíč k lepší budoucnosti

Oceňujeme také, že partnerské organizace nečekají na pomoc pouze z České republiky, ale aktivují i místní zdroje, dárce a také rodiny, které pomoc přijímají.

V průběhu třiceti let jsme společně s vámi pomohli desetitisícům dětí a jejich rodinám. Pomohli jsme budovat školy, sociální centra a nemocnice. Vzdělání dětí je klíčem k lepší budoucnosti a naše práce ukazuje, že pomoc jednomu dítěti může proměnit celou rodinu a komunitu.

Děkujeme vám za vaši podporu a za to, že jste na této cestě s námi.

Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Související články

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 11. 2023

Adopce na dálku® pomáhá 30 let

Aktuálně z Indie

10. 11. 2023

Paní Ranjitha z Indie získala nejen stabilní příjem, ale i novou sílu do života

Aktuálně z Indie

8. 11. 2023

Příběh z Indie: Vnučka a babička obrátily kormidlo svého života s pomocí Charity

Aktuálně z Indie

6. 10. 2023

„Adoptovaný“ Pavan z Indie dosáhl neuvěřitelného úspěchu. Stal se právníkem!