Seniorům jsme přinesli radost hudbou

28. 11. 2023

Seniorům jsme přinesli radost hudbou

V příjemně komorním prostředí kaple Domova pro seniory kardinála Berana v Mukařově se 21. listopadu 2023 odehrál další z řady koncertů klasické hudby pro seniory. Tentokrát zažívali posluchači Radost hudbou díky umění dvou mladých violoncellistů.

Řada koncertů Radost hudbou, v jejímž názvu se zrcadlí jejich poslání, je výsledkem dlouhodobé spolupráce Charity Česká republikaHudební nadace Stadler-Trier. Na tomto koncertě, již druhém svého druhu, předvedli nadšenému i dojatému publiku své nadání dva mladí talentovaní violoncellisté, Petr Hamerský a Jan Petrov. Slavnostní, a přeci velice intimní a přátelská atmosféra koncertu potvrdila důležitost spojení různých generací a jejich vzájemného obohacování.

Hudební nadace Stadler-Trier, založená česko-švýcarským muzikologem Janem Stadlerem, má za cíl podporovat mladé talenty v oblasti klasické hudby. Jak vysvětlila její ředitelka Magdalena Nováčková v podcastu ChariTALK, nadace vytváří pro mladé umělce příležitosti k jejich dalšímu vzdělávání, k získání stipendií i k prezentaci jejich umění prostřednictvím koncertů, které oni sami dramaturgicky uchopí a vystaví. Tato podpora je klíčová pro jejich umělecký rozvoj i jejich další profesní kariéru.

Pro seniory jsou koncerty jako tento nejen zdrojem kulturního oživení, ale i příležitostí k propojení s mladší generací. „Letos na jaře jsme ve spolupráci s Charitou Česká republika a s Nadačním fondem Hudba pro Věčnou naději zorganizovali koncert v centru pro pacienty s Alzheimerovou chorobou, a ukázalo se, že to je velice smysluplná aktivita. Přivedli jsme nesmírně kvalitní hudební produkci někam a k někomu, kdo už si nemůže za ní dojít sám,“ připomíná Magdalena Nováčková. „Když jsou lidé upoutáni na lůžko nebo jsou v takové fázi nemoci či života, že už pro ně tohle nepřipadá v úvahu, tak je úžasné přijít s tou hudbou k nim. A ukázalo se, že tenhle koncept je do budoucna velmi nosný a smysluplný, a moc rádi bychom v tom pokračovali.“

Koncerty v zařízeních pro seniory mají ovšem význam i pro samotné umělce. Poskytují jim možnost sdílet jejich talent a umění s lidmi, kteří nemusí mít běžně přístup ke kulturním akcím, kteří však mají velkou životní zkušenost, mnohdy jsou sami bývalými aktivními muzikanty, a jejich reakce tak může být zajímavou zpětnou vazbou i cennou zkušeností k prohloubení empatie umělců a jejich sociálního cítění.

Tento koncert a spolupráce Charity Česká republika s Hudební nadací Stadler-Trier tak představuje krásný příklad, jak může hudba sloužit jako most mezi generacemi a jak může obohatit životy všech zúčastněných.

Podpořit Domov pro seniory můžete i vy!

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Obnovíme kompenzační pomůcky, které dosloužily.
  • Pomůžeme seniorům, kteří nemají na zaplacení pobytu.
  • Zajistíme pravidelné cvičení a trénování paměti.
  • Zaplatíme náklady na provoz domu (energie, opravy atd.).

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

21. 2. 2024

Pečovatelská služba se zapojila do pomoci lidem bez domova

Pomoc seniorům

13. 12. 2023

Chystáme opravu Domova svatého Václava

Pomoc seniorům

4. 12. 2023

Žijte pro dnešní den a rozdávejte lásku – senioři vyplnili svými vzkazy Adventní kalendář Charity

Pomoc seniorům

11. 9. 2023

Dojemné setkání: 100letou obyvatelku Domova vyhledala dcera slavného vypravěče