Setkání, které změnilo život pěti hluchoněmým dětem

15. 3. 2018 Adopce na dálku®

Setkání, které změnilo život pěti hluchoněmým dětem

Adopce na dálku® podporuje i děti s postižením. Do programu Arcidiecézní charita Praha nově vybrala pět hluchoněmých dětí z ugandského Nebbi. Pokud chcete podpořit jedno z nich, kontaktujte charitní Centrum zahraniční spolupráce. Alfred, Ivan, Maria, Pius a Zawadi se do Adopce na dálku® dostali díky dvěma nevšedním setkáním.

Alfred Vzdělávání dětí s postižením brání nedostatek speciálních škol v rozvojových zemích. Narodit se s postižením obvykle znamená zůstat celý život v izolaci doma, bez vzdělání, podnětného prostředí a často bohužel bez přijetí ze strany vlastní komunity a dokonce rodiny.

Nedávno došlo na severu Ugandy, v městě Nebbi, k setkání, které změnilo život pěti neslyšících dětí. Setkání popisuje Bernadeta Pavlíková, vedoucí ugandské mise Arcidiecézní charity Praha: „Před několika týdny jsme byli s kolegy v Nebbi rozvést „adoptovaným“ dětem školní pomůcky a zaplatit školné. U jedné z našich partnerských škol procházela parta dětí s kanystry vody na hlavách a my jsme je s kolegyní Christine hlasitě zdravily. K našemu překvapení žádné z dětí neodpovědělo na pozdrav, což je v Ugandě velmi neslušné a nás to trochu pobouřilo. Jako poslední šla matka jednoho z dětí, a tak jsme jí požalovaly, že děti neumí zdravit! Vysvětlila nám, že jsou hluchoněmé. Zastyděly jsme se, omluvily, a ještě dlouho  jsme o tom debatovaly. Ten samý večer jsme v hotelu potkaly mladou Američanku, která s námi dala do hovoru. Když jsme se jí zeptaly, co v takovém zapadlém koutu země dělá, řekla, že založila katolickou školu pro hluchoněmé děti. Jmenuje se Rannah, je jí 23 let a od našeho prvního setkání jsme se staly dobrými kamarádkami. Tak začala naše spolupráce a tak teď dárci Arcidiecézní charity Praha mají možnost podpořit Alfreda, Ivana, Marii, Piuse a Zawadi, hluchoněmé děti z ugandského Nebbi.“

Setkání, které změnilo život pěti hluchoněmým dětemHluchoněmé děti v Ugandě jsou společností nepochopené. Nemají možnost chodit do školy. A tak nejen neslyší a neumí mluvit, ale nikdo jim nerozumí a nevěnuje jim pozornost.

Díky programu Adopce na dálku® jim nyní Arcidiecézní charita zaplatí školné, školní pomůcky, školní uniformu a v naléhavém případě i zdravotní péči. Dárci, kteří mají zájem děti podpořit, přispějí částkou 7 000 korun ročně nebo 584 korun měsíčně.

Adopce na dálku®, rozvojový vzdělávací program Arcidiecézní charity Praha, pomáhá již 25 let. Podpořil ve vzdělávání více než 32 tisíc nejchudších dětí v Indii, Ugandě, Zambii a dalších rozvojových zemích. Podpora sociálně potřebných dětí a rodin funguje také v Bělorusku.

Více informací o programu Adopce na dálku®

Ivan Pius Maria Zawadi

Související články

Uganda nemocnice Česká nemocnice v Ugandě

6. 8. 2022

V České nemocnici se narodila trojčata. Nejslabší zachránil přístroj zakoupený českými dárci

uganda nemocnice Česká nemocnice v Ugandě

29. 6. 2022

Jmenován nový ředitel České nemocnice v Ugandě

Uganda Aktuálně z Ugandy

21. 6. 2022

Založili rodinnou firmu na mýdlo, aby vydělali na školné

Uganda Česká nemocnice v Ugandě

21. 5. 2022

Těhotná žena se přestěhovala z ostrovů blíž k České nemocnici. To zachránilo miminku život