Jak pomáháme

Nabízíme ubytování a navazující pomoc rodinám s dětmi v nouzi. Najdou u nás bezpečné prostředí, ve kterém mohou načerpat sílu a začít nový život. Rodiče sami často pocházejí z narušeného sociálního prostředí a potřebují posílit rodičovské i praktické dovednosti.

Většina rodičů k nám přichází na doporučení orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Bydlení v nevyhovujícím prostředí, které není slučitelné s výchovou dětí, by vedlo k odebrání dítěte do ústavní péče. V Azylovém domě získá rodič čas, sílu a schopnosti situaci vyřešit.

Spolupracujeme také se sociálními odbory měst a obcí a se sociálními poradnami v okolí. Častým problémem klientů je hmotná nouze, exekuce a neplacení alimentů ze strany druhého rodiče.

Po příchodu do azylového domu si každý rodič stanoví individuální plán, čeho by chtěl během pobytu dosáhnout. Nejčastěji jsou to tyto cíle:

 • vlastní bydlení
 • udržení dítěte ve vlastní rodině
 • zbavit se dluhů, stabilizovat rodinu finančně
 • zlepšit vztahy s partnerem, scelit rodinu

Špatnou rodinnou situací trpí děti, u kterých často vidíme zrcadlení matčiných problémů, častá je agresivita nebo naopak uzavřenost. Pomoc matce a otcovi pak pomůže i dětem. V klidném prostředí je čas věnovat se problémům ve výchově, navázat s dítětem hlubší a láskyplnější vztah.

V našem týmu působí sociální pracovnice, která s každým rodičem individuálně pracuje a jednou týdně vede neformální setkání celé komunity. Ženy a muži na něm sdílejí své pokroky i problémy, učí se od sebe navzájem, podporují se, ale řeší i provozní věci. Klientům je k dispozici také psychoterapeut k osobnímu rozhovoru.

Azylový dům sv. Gerarda sídlí v ulici Na Prádle 192 v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Slouží přednostně lidem z města a okolí a ze Středočeského kraje. Pokud máme v Azylovém domě místo, rádi pomůžeme rodičům z celé České republiky. Pobyt u nás trvá nejčastěji půl roku až rok.

Naše zásady

 • Podporujeme samostatnost rodičů i jejich dětí. Snažíme se neprohlubovat jejich závislost na poskytované službě a zároveň podporujeme vlastní odpovědnost.
 • Respektujeme důstojnost rodičů i jejich dětí.
 • K uživatelům naší služby přistupujeme individuálně. Respektujeme jejich vlastní rozhodnutí týkající se řešení jejich sociální situace.
 • Jsem profesionální službou. Soustavně pracujeme na posilování naší odbornosti.

 

Kde nás najdete

Na Prádle 192, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Kontakt

Bc. Petr Krejcárek

ředitel Azylového domu sv. Gerarda

Tato služba je finančně podpořena z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160). Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje.
Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Novinky

Pomoc rodinám v nouzi

10. 4. 2024

„Sociální automobil“ pomůže Azylovému domu v Brandýse nad Labem

Pomoc rodinám v nouzi

8. 3. 2024

Těhotné ženy, která trávila noci v MHD, se ujali pracovníci Azylového domu Gloria

Tříkrálová sbírka

17. 1. 2024

Paní Jana se postavila na vlastní nohy i díky Tříkrálové sbírce

Pomoc rodinám v nouzi

28. 8. 2023

Maloobchodní řetězec otevírá dveře nového obchodu a srdce pro rodiny v tísni

Podpořte Azylový dům sv. Gerarda

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co váš dar využijeme?

 • Pro maminky zajistíme terapeutickou skupinu.
 • Těm, které přijdou zcela bez prostředků, dáme do začátků potraviny, hygienické potřeby, léky a další nutnosti.
 • Dětem pořídíme školní pomůcky.
 • Zaplatíme náklady na provoz domu (energie, opravy atd.).

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)