Nízkoprahové denní centrumNízkoprahové centrum ve Staré Boleslavi


V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi provozuje Arcidiecézní charita Praha Nízkoprahového centrum pro lidi v tísni. Na jeho chodu se podílí řádové sestry Společnosti Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul a Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Centrum vzniklo spontánně jako reakce na akutní potřebu několika desítek lidí bez domova v průběhu zimního období na počátku r. 2012.

Cílová skupina

Centrum je určeno pro každého, kdo se ocitá v tísni a potřebuje pomoc ve formě poradenství, materiální pomoci či azylu (zvl. v zimním mrazivém počasí). Centrum je nízkoprahové, tzn. že jeho služby může využít kdokoli.

Poskytované služby

  • sociální poradenství
  • materiální pomoc (potraviny, hygiena, ošacení)
  • krizová pomoc (přístřeší v teple v mrazivých obdobích roku)

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte Petra Krejcárka, vedoucího střediska.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371