Jak pomáháme

Denní centra poskytují zázemí lidem, kteří nemají vlastní bydlení a přebývají v noclehárnách nebo dokonce na ulici. Sociální pracovníci je motivují ke změně životních návyků a nabízejí pomoc při návratu zpět do běžné společnosti.

V mrazivém zimním počasí nabízí denní centra teplé zázemí, které mohou lidé bez domova využít namísto toho, aby přečkávali na nádražích, úřadech a čekárnách. Pokud je při dlouhodobých mrazech vyčerpána kapacita všech nocleháren, umožňují denní centra přespání na tzv. „teplé židli“, tzn., že rozšíří otevírací dobu i během nočních hodin.

Co v denním centru nabízíme

Zdraví

Hygienické zázemí

Sprchu je možné využít za poplatek ve výši 10 Kč.

Šipka nahoru
Vysokoškolská čepice

Ošacení

V charitním šatníku nabízíme ošacení i obuv.

Šipka nahoru
Zemedělství

Strava

Za cenu 5 Kč vydáváme polévku, chléb a čaj.

Naše zásady

  • Nehodnotíme, co si člověk zaslouží, ale poskytujeme pomoc těm, kteří ji potřebují
  • Polévku, oblečení a osprchování poskytujeme za úhradu, ale nedostatek finančních prostředků není důvodem neposkytnutí pomoci.
  • Službu může člověk využít i anonymně.
  • Lidé, kteří přicházejí do centra, musí dodržovat základní pravidla; netolerujeme alkohol, drogy, agresivní chování.

Terénní kuchyně

Teplou polévku, čaj a další potraviny nabízíme každý všední den v 11 hodin také na Kobyliském náměstí v Praze 8.

Mobilní kuchyně je zároveň kontaktním místem, na kterém terénní pracovníci informují lidi bez domova o sociálních službách, které mohou využít k řešení svých problémů a k návratu do běžného života.

Modlitby za lidi bez domova

„My máme vlast a domov v nebi,“ vyjadřuje oporu a naději všech lidí svatý Pavel. Z úcty k jednomu každému člověku včetně lidí bez přístřeší pořádáme každý rok v Nízkoprahovém denním centru mši svatou spojenou s modlitbou za přežití zimy.

Na Olšanském hřbitově v Praze také pohřbíváme zemřelé klienty našich zařízení, kteří velmi často nemají, kdo by jim vypravil pohřeb. Pravidelně sloužíme mši svatou za zemřelé lidi bez domova se vzpomínkou na jejich jména a životní příběhy.

Praha-Karlín

Pernerova 20, 186 00 Praha 8 – Karlín

222 313 738 (po–pá 10.00–16.00)

Brandýs n. Labem

Na prádle 192, 250 01 Brandýs n. Labem – St. Boleslav

326 907 824 (po–pá 8.00–13.30)

Novinky

Pomoc rodinám v nouzi

23. 6. 2020

Dva příběhy: Díky vašim darům pomáháme lidem, které zasáhla koronakrize

Pomoc lidem bez domova

19. 5. 2020

Stanové městečko a hostel na pomoc lidem bez domova v době koronakrize

Pomoc lidem bez domova

1. 5. 2020

Pracovníci Charity se osvědčili při pomoci člověku bez domova nakaženému koronavirem

Aktuálně ze sociálních služeb

9. 4. 2020

Zachraňujeme potravinovou pomocí ty, kdo jsou bez příjmů a hrozí jim hlad

Podpořte nízkoprahová centra

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

  • Zaplatíme sociálního pracovníka, který lidem bez domova pomůže v návratu zpět do běžné společnosti.
  • Denně lidem, kteří mají hlad, uvaříme polévku.
  • Zaplatíme chod center (energie, drobné opravy atd.).

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)