Jak pomáháme

Denní centra poskytují zázemí lidem, kteří nemají vlastní bydlení a přebývají v noclehárnách nebo dokonce na ulici. Sociální pracovníci je motivují ke změně životních návyků a nabízejí pomoc při návratu zpět do běžné společnosti.

V mrazivém zimním počasí nabízí denní centra teplé zázemí, které mohou lidé bez domova využít namísto toho, aby přečkávali na nádražích, úřadech a čekárnách. Pokud je při dlouhodobých mrazech vyčerpána kapacita všech nocleháren, umožňují denní centra přespání na tzv. „teplé židli“, tzn., že rozšíří otevírací dobu i během nočních hodin.

Co v denním centru nabízíme

Zdraví

Hygienické zázemí

Sprchu je možné využít za poplatek ve výši 10 Kč.

Šipka nahoru
Vysokoškolská čepice

Ošacení

V charitním šatníku nabízíme ošacení i obuv.

Šipka nahoru
Zemedělství

Strava

Za cenu 5 Kč vydáváme polévku, chléb a čaj.

Naše zásady

  • Nehodnotíme, co si člověk zaslouží, ale poskytujeme pomoc těm, kteří ji potřebují
  • Polévku, oblečení a osprchování poskytujeme za úhradu, ale nedostatek finančních prostředků není důvodem neposkytnutí pomoci.
  • Službu může člověk využít i anonymně.
  • Lidé, kteří přicházejí do centra, musí dodržovat základní pravidla; netolerujeme alkohol, drogy, agresivní chování.

Terénní kuchyně

Teplou polévku, čaj a další potraviny nabízíme každý všední den v 11 hodin také na Kobyliském náměstí v Praze 8.

Mobilní kuchyně je zároveň kontaktním místem, na kterém terénní pracovníci informují lidi bez domova o sociálních službách, které mohou využít k řešení svých problémů a k návratu do běžného života.

Modlitby za lidi bez domova

„My máme vlast a domov v nebi,“ vyjadřuje oporu a naději všech lidí svatý Pavel. Z úcty k jednomu každému člověku včetně lidí bez přístřeší pořádáme každý rok v Nízkoprahovém denním centru mši svatou spojenou s modlitbou za přežití zimy.

Na Olšanském hřbitově v Praze také pohřbíváme zemřelé klienty našich zařízení, kteří velmi často nemají, kdo by jim vypravil pohřeb. Pravidelně sloužíme mši svatou za zemřelé lidi bez domova se vzpomínkou na jejich jména a životní příběhy.

Praha-Karlín

Pernerova 20, 186 00 Praha 8 – Karlín

222 313 738 (po–pá 10.00–16.00)

Brandýs n. Labem

Na prádle 192, 250 01 Brandýs n. Labem – St. Boleslav

326 907 824 (po–pá 8.00–13.30)

Novinky

Pomoc lidem bez domova

4. 12. 2020

Rozšiřujeme pomoc lidem bez domova o krizovou noclehárnu v Malešicích

Pomoc lidem bez domova

9. 11. 2020

Azylový dům sv. Terezie hlásí nárůst lidí bez domova

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 10. 2020

Nová strategie v boji proti covid-19: Charitní domovy vybaveny testovacími přístroji

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 10. 2020

Generální vikář Jan Balík: Děkuji za vaši službu v první linii

Podpořte nízkoprahová centra

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

  • Zaplatíme sociálního pracovníka, který lidem bez domova pomůže v návratu zpět do běžné společnosti.
  • Denně lidem, kteří mají hlad, uvaříme polévku.
  • Zaplatíme chod center (energie, drobné opravy atd.).

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)