Jak pomáháme

Poskytujeme ubytování lidem bez přístřeší a pomáháme jim upevnit si návyky potřebné k tomu, aby si dokázali dlouhodobě bydlení udržet. K těmto návykům patří spolehlivost v placení nájemného, dobré zacházení s vybavením bytu, dodržování domovního řádu apod.

Naše pomoc směřuje k tomu, aby lidé ohrožení sociálním vyloučením obnovili svou soběstačnost, dokázali se vrátit do běžného života a nezůstali závislí na sociálních službách. Lidem v produktivním věku pomáháme najít pracovní uplatnění.

Azylový dům sídlí v Pernerově 20 v Praze-Karlíně. Pomáháme dospělým, mužům i ženám, v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylový dům má 25 lůžek, 9 z nich je vyčleněno seniorům a lidem se zdravotním postižením. Obvyklá délka pobytu je 6 měsíců.

Můj druh byl alkoholik, utratil všechny peníze. Začala jsem dlužit na nájmu, půjčovat si a nakonec jsem zůstala na ulici. Čtyři dlouhé roky. Teď se těším na to, až už nebudu mít dluhy. Sociální pracovníci Charity mi pomohli vyřídit oddlužení. Můj život se obrátil a nyní vím, že bezdomovectví je pro mě minulostí.

Zuzana, bývalá klientka Azylového domu

Naše zásady

  • Azylový dům nezastupuje levné komerční ubytování; je určen lidem, kteří jsou ochotni pracovat na zlepšení své sociální situace.
  • K lidem bez přístřeší přistupujeme bez předsudků. Jednáme partnersky.
  • Využití noclehárny je podmíněno respektováním pravidel; netolerujeme alkohol, drogy, agresivní chování.

Kde nás najdete

Pernerova 20, Praha-Karlín

Mgr. Stanislav Fiala

ředitel Azylového domu sv. Terezie

Mgr. Petra Müllerová, DiS.

sociální pracovnice

224 815 995 (po-pá: 8-16.30 hod)

Chod Azylového domu je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy operačního programu Zaměstnanost.

Aktuálně

Pomoc lidem bez domova

20. 4. 2023

Zimní opatření ukončena. Teplá židle zachránila během zimy stovky lidí před mrazem

Lidé nemusejí na ulici mrznout. Víme, jak jim pomoci Pomoc lidem bez domova

1. 12. 2022

Během zimy rozšiřujeme pomoc lidem bez domova

Bezdomovci Pomoc lidem bez domova

9. 12. 2021

5 stereotypů o lidech bez domova

Pomoc lidem bez domova

7. 5. 2021

Nenecháme vás na holičkách. Poradna pro lidi v nouzi eviduje nárůst klientů

Podpořit Azylový dům můžete i vy!

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co váš dar využijeme?

  • Zaplatíme sociálního pracovníka, který bude lidi bez domova provázet na cestě zpět do běžné společnosti.
  • Zajistíme chod Azylového domu (energie, drobné opravy atd.)

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)