Jak pomáháme

Vrátit zpět do společnosti člověka, který ztratil běžné sociální návyky až do té míry, že denně přespává na ulici, je náročné a může se to podařit jenom při jeho vlastní snaze. Mezi bezdomovci dlouhodobě přibývá žen a seniorů a je to sociální situace, do které může při nešťastné souhře náhod (ztráta zaměstnání, rozvod, nemoc atd.) spadnout téměř každý.

V rámci terénního programu vyhledáváme a kontaktujeme lidi přímo na ulici, v opuštěných objektech, v provizorních přístřešcích v parcích, prostě tam, kde přebývají. Nabízíme jim základní pomoc, která zahrnuje:

  • drobnou materiální pomoc
  • předávání informací a zprostředkování navazujících sociálních služeb
  • doprovod do noclehárny či denního centra – zejména v zimních měsících, kdy hrozí umrznutí

Pracovníci terénní služby působí na území Prahy 8. Do terénu vyrážejí každý všední den od 8 do 16 hodin. Pomoc je pro lidi bez domova bezplatná a může být poskytnuta i anonymně.

Naší zásadou je člověka nehodnotit. Nezkoumáme, zda si člověk svou situaci zavinil sám či zda si pomoc zaslouží. Podáváme pomocnou ruku těm, kdo pomoc potřebují a kdo o ni projeví zájem.

Naším hlavním cílem je navrátit lidskou důstojnost tam, kde byla pošlapána. A dát člověku šanci k návratu do běžné společnosti, byť je to často dlouhá cesta vyžadující mnoho úsilí při osvojení si (či znovuosvojení) základní sociálních dovedností.

Kontakty

Mgr. Stanislav Fiala

ředitel Azylového domu sv. Terezie

Aktuálně

Pomoc lidem bez domova

7. 5. 2021

Nenecháme vás na holičkách. Poradna pro lidi v nouzi eviduje nárůst klientů

Pomoc lidem bez domova

10. 2. 2021

Vyhlašujeme sbírku zimního oblečení pro lidi bez domova

Pomoc lidem bez domova

4. 12. 2020

Rozšiřujeme pomoc lidem bez domova o krizovou noclehárnu v Malešicích

Pomoc lidem bez domova

9. 11. 2020

Azylový dům sv. Terezie hlásí nárůst lidí bez domova

Podpořit terénní program můžete i vy.

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co váš dar využijeme?

  • zaplatíme sociální pracovníky, kteří vyhledávají lidi bez domova v terénu
  • zajistíme těmto lidem základní potravinovou pomoc
  • v zimě zajistíme dopravu do noclehárny lidem, kteří jsou venku a nemohou se sami pohybovat

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)