Program podpory zabydlování sociálních bytů zajišťuje
od 1. ledna 2024 Farní charita Praha 1 – Nové Město.

Naším posláním je zajistit lidem v nepříznivé sociální situaci přístup k důstojnému bydlení. Pomáháme jim, aby si zvládli dlouhodobě udržet nájemní bydlení a aby samostatně zvládli zajistit chod domácnosti. 

Člověk, který žil delší dobu bez domova, na ubytovnách, v noclehárnách či azylových domech, často ztrácí některé běžné návyky nutné k udržení nájemního bytu. Získá-li dlouhodobou nájemní smlouvu na sociální byt Magistrátu hlavního města Prahy nebo městských částí Prahy, existuje riziko, že tuto šanci nezvládne využít.

Naši terénní sociální pracovníci nové nájemníky sociálních bytů provázejí při zabydlování. Poskytují podporu, aby lidé získali dovednosti směřující k udržení dlouhodobého bydlení a zároveň se osamostatnili i v dalších oblastech života.

Jak pomáháme:

 • Doprovázíme nájemníky sociálních bytů na úřady a další instituce, obzvláště v prvních měsících po nastěhování, kdy je potřeba „oběhat“ a vyjednat záležitosti, které jsou pro nové nájemníky neznámé nebo složité.
 • Poskytujeme asistenci při vyplňování úředních tiskopisů a podávání žádostí (například o příspěvek na bydlení ze státní sociální podpory).
 • Pomáháme nájemníkům získat základní vybavení do bytu.
 • Poskytujeme poradenství, podporujeme lidi v tom, aby se zorientovali v různých situacích, které souvisí s bydlením (platba nájemného, vyúčtování služeb, sousedské vztahy atd.).
 • V případě potřeby zprostředkováváme navazující služby (nejčastěji právní a dluhové poradenství).
 • Pracovníci terénní služby působí na území celé Prahy. Do terénu vyrážejí každý všední den od 8 do 16.30 hodin.
 • Klienti mohou využívat telefonické konzultace na číslech 737 280 601 (Michal Podraský) nebo 739 002 914 (Hedvika Mašková).

Pomoc poskytujeme bezplatně. S klienty uzavíráme písemnou smlouvu.

Adresa služby: Husitská 36, Praha 3 – Žižkov, 130 00

Komu je služba určena: 

Lidem starším 18 let, kterým byl přidělen sociální byt na území hlavního města Prahy a u kterých existuje riziko, že si byt nedokáží dlouhodobě udržet. Mezi našimi klienty jsou lidé se zkušeností s bezdomovectvím, lidé vedoucí rizikový způsob života a ti, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Základní činnosti služby (dle Zákona o sociálních službách):

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí.

Naše služba je součástí terénního programu a je realizována v rámci Doplňkové sítě hl. města Prahy v úkolu Podpora jednotlivců v bydlení, individuální podpora v bytech.

Aktuálně

Pomoc lidem bez domova

20. 3. 2024

Park bez odpadků. Lidé bez domova se aktivně zapojili do úklidu veřejného prostoru

Aktuálně ze sociálních služeb

28. 2. 2024

Pečovatelská služba se zapojila do pomoci lidem bez domova

Pomoc lidem bez domova

10. 1. 2024

Kvůli vytížené kapacitě lůžek pro lidi bez domova umožňujeme přečkat mrazivé noci na „teplé židli“

Pomoc lidem bez domova

21. 12. 2023

Výdej polévky lidem bez domova funguje už pátým rokem

Podpořit lidi bez domova můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

 • Lidem bez domova poskytneme hygienické zázemí, čisté oblečení, potravinovou pomoc a azyl.
 • Poskytneme poradenství, které pomůže lidem v krizi.
 • Provozujeme noclehárnu, která zejména v zimě zachraňuje lidské životy.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)