Štafetová pouť z Prahy do italského Orvieta připomene vznik svátku Corpus Domini

25. 5. 2023

Štafetová pouť z Prahy do italského Orvieta připomene vznik svátku Corpus Domini

Dnes byla zahájena tradiční štafetová poutní cesta po stopách kněze Petra z Prahy do italského města Orvieto. Pěší pouť se koná již po sedmnácté a v jednotlivých etapách se jí účastní více než tisícovka poutníků.

Celý projekt je připomenutím cesty pražského kněze Petra z Prahy do Říma a do Orvieta v roce 1263, při které se stal eucharistický zázrak, a na jehož základě se dnes slaví po celém světě jeden z nejvýznamnějších církevních svátků, svátek Corpus Domini.

Pouť byla zahájena v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, který provozuje Arcidiecézní charita Praha, přednáškou o historii vzniku svátku Corpus Domini. Poutníci byli poté přijati generálním vikářem Mons. Janem Balíkem v Arcibiskupském paláci. K oficiálnímu přijetí dojde zítra i na Staroměstské radnici.

Jednotlivé etapy poutě, každá o délce přibližně 20 kilometrů, vedou přes menší obce. Z Prahy budou poutníci pokračovat přes Jílové u Prahy, Davle, Neveklov, Sedlčany, Veselí nad Lužnicí, Třeboň, Rožmberk, Vyšší Brod a dále přes území Rakouska a Itálie, kde se kombinuje pěší pouť s přejezdy automobilem.

„Pouť symbolizuje spojení mezi Prahou, městem bohatým na katolickou tradici, a Orvietem, místem, kde byla zázračně potvrzena Kristova přítomnost v Eucharistii,“ říká Pavel Šimek z Arcidiecézní charity Praha, která se podílí na organizaci celé akce. „Štafetová pouť se těší velkému zájmu jak u zástupců obcí, kudy poutníci procházejí, tak místních obyvatel včetně dětí. Není výjimkou, že se k nám po cestě přidávají celé školní třídy,“ kvituje zájem o akci Pavel Šimek.

V samotném Orvietu budou poutníci přivítáni církevními představiteli. Společně se zde budou moci účastnit tradičních liturgických slavností, které zahrnují mši svatou a eucharistické procesí.

„Tato štafetová poutní cesta představuje příležitost pro každého jednotlivce získat hlubší porozumění a prožití víry. Je to také příležitost k posílení křesťanských tradic, na nichž je postavena naše kultura a společnost,“ uzavírá Pavel Šimek.

Sledujte průběh štafetové pouti na facebooku

Více o projektu

Související články

Tříkrálová sbírka

13. 2. 2024

Arcibiskup Jan Graubner poděkoval koledníkům Tříkrálové sbírky

Chudí potřebují naše srdce Charita a Církev

7. 2. 2024

32. světový den nemocných: Není dobré, aby byl člověk sám

Charita a Církev

30. 1. 2024

Postní almužna: Pomáhejte půstem!

Charita a Církev

24. 12. 2023

Vánoční poselství