Svatý Kříž a Ježíš v zahradě Getsemanské. Velikonoce očima „adoptovaných dětí“

3. 4. 2023 Adopce na dálku®

Svatý Kříž a Ježíš v zahradě Getsemanské. Velikonoce očima „adoptovaných dětí“

Jsou velmi talentované. Ve volném čase hrají fotbal, tančí, zahradničí, zpívají nebo čtou. Dvě věci mají společné: rády kreslí a do školy chodí díky Čechům, kteří je adoptovali na dálku.

„Naše děti“ se těší na Velikonoce. To, jak nejvýznamnější křesťanský svátek vnímají, nakreslily a jejich obrázky vystavujeme v kostele Panny Marie matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici 22 v Praze 1.

Nejmladší autorce je 10 let. Jmenuje se Sonal a chodí do 5. třídy ZŠ. Má samé jedničky a miluje zahradničení. Až vyroste, chtěla by pomáhat nemocným dětem. Sonalina kresba zobrazuje Svatý Kříž s imaginárním skalnatým pozadím, které Sonal vidí jako symbol problémů, před kterými nás krucifix chrání.

Nejstarší autorce je 25 let, jmenuje se Dayou a nedávno vstoupila do noviciátu. Studuje Bibli a chce být učitelkou. Žije v klášteře 600 km od svého bydliště. Ve volnu hraje s ostatními sestrami fotbal. Její kresba znázorňuje setkání Ježíše se svou matkou Marií na křížové cestě.

17letý Aide studuje 2. ročník střední školy. Přišel o rodiče a už nemá žádné příbuzné. Jako absolvent naší základní školy sv. Jana Nepomuckého dostal nabídku studovat na internátě střední školy sv. Karla Lwangy v Malongwe. Je pilný a zbožný. Aide na své kresbě zobrazuje atmosféru velikonočních oslav.

Autorem kresby zobrazující rituály spojené se Zeleným čtvrtkem je 11letá Sonia. Žačka 6. třídy chce být zdravotní sestrou. Každou neděli chodí na mši do kostela a navštěvuje hodiny katechismu. S kamarády hrají na schovávanou, tančí a zpívají.

Rituály spojené s Popeleční středou znázorňuje kresba 25leté Severine, která chodí do 3. ročníku kurzu v oboru technologie dialýzy. Po ukončení by ráda pracovala na nefrologii. Má dobré vůdčí a komunikační schopnosti, ve volném čase ráda vaří a tančí.

Oblíbeným předmětem 14letého Fidelise je angličtina. Zajímá se také o truhlářské práce, dokonce už zkoušel vyrobit stoličky. Fidelis nakreslil Ježíše Krista, jak se modlí v zahradě Getsemanské. „Učí nás, jak se máme modlit a za každé situace důvěřovat síle naší modlitby,“ stojí v popisku kresby žáka 8. třídy.

Přejeme vám radostné a požehnané Velikonoce na výstavě „adoptovaných“ dětí.

Pomáhat v zahraničí můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Vybavíme vesnické školy pomůckami.
  • Zaplatíme léčbu nejchudším lidem, kteří na ošetření nemají.
  • Uspořádáme krejčovský kurz pro ženy z chudých rodin.
  • Zaplatíme školné nadaným sociálně potřebným dětem.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Tříkrálová sbírka

13. 2. 2024

Arcibiskup Jan Graubner poděkoval koledníkům Tříkrálové sbírky

Chudí potřebují naše srdce Charita a Církev

7. 2. 2024

32. světový den nemocných: Není dobré, aby byl člověk sám

Charita a Církev

30. 1. 2024

Postní almužna: Pomáhejte půstem!

Charita a Církev

24. 12. 2023

Vánoční poselství