Vánoční kouzlo solidarity: Čeští dárci obdarovali potřebné v Bělorusku

29. 12. 2023

Vánoční kouzlo solidarity: Čeští dárci obdarovali potřebné v Bělorusku

Mozaika vánočních střípků z Běloruska ukazuje pomoc, kterou čeští dárci přinesli v období Vánoc potřebným seniorům v Krasnopoli a Grodnu i dětem ze sociálně slabých rodin.

Dar pro seniory v běloruské Krasnopoli

Pro obyvatele Domova pro seniory v běloruské Krasnopoli jsou ruční práce oblíbenou činností, která je udržuje aktivní a která jim přináší radost během celého roku. O Adventu vyráběli vánoční dekorace a dárky pro své blízké. Stejně jako v předchozích letech, i letos na Vánoce darovala Arcidiecézní charita Praha seniorům osobní vánoční balíčky i materiál pro jejich rukodělné aktivity.

Seniory povzbudila návštěva kněze

V předvečer Štědrého dne navštívil obyvatele krasnopolského domova kněz, páter Oleg Khmylo. Návštěva přinesla láskyplnou atmosféru společenství a vzájemnosti a pro seniory byla velkým duchovním povzbuzením. P. Oleg se modlil, četl z Písma svatého a žehnal všem přítomným, kteří nemusí díky podpoře Charity prožívat bolestný pocit samoty.

Pomoc seniorům na venkově

Díky finanční podpoře Arcidiecézní charity Praha pokračuje mobilní pomoc v odlehlých obcích grodenské oblasti. Pracovníci místní Charity dojíždí pravidelně za opuštěnými seniory, lidmi s postižením i za sociálně slabými rodinami. Přivážejí potravinové balíčky, hygienické potřeby, ošacení i léky a zároveň nabízejí psychosociální poradenství.

Přání Ježíškovi od dětí ze sociálně slabých rodin ve Vitebsku

V regionu Vitebsk jsme připravili vánoční dárky pro děti ze sociálně slabých rodin. Akci pomohli zorganizovat dobrovolníci. Dívky a chlapci s jejich pomocí napsali dopis Ježíškovi, resp. dědovi Mrázovi, který je součástí běloruské vánoční tradice. Podle dětských přání jsme dárky nakoupili, zabalili a předali do rodin, aby je děti o Štědrém dnu našly pod vánočním stromečkem.

Dobrovolníci uspořádali charitativní jarmark

Naši dobrovolníci, studenti Základní školy Derkovshchina našli způsob, jak o Vánocích pomoci seniorům a dětem ze sociálně slabých rodin. Ve škole uspořádali předvánoční charitativní jarmark, kde si jejich spolužáci, učitelé i rodiče mohli zakoupit domácí cukroví a další pochutiny. Z výtěžku nakoupili vánoční dárky potřebným.

„Adoptované děti“ se inspirují u laskavých českých dárců

Rodiny zapojené do programu Adopce na dálku® spojily své síly a uspořádaly charitativní akci „Krabička laskavosti“ pro děti z dětského domova a pro nemocné děti trpící rakovinou. I ti, kteří sami nemají dostatek, se rozhodli podělit a udělat radost druhým. Každý rodič přinesl dle vlastního uvážení: sešity, tužky, pera, šampon, ponožky. Čeští přátelé, kteří těmto rodinám pomáhají na dálku, se pro ně nyní stali vzorem a příkladem.

 

Pomáhejte v Bělorusku

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Dlouhodobě podporujeme sociálně slabé rodiny s dětmi
  • Pomáháme seniorům v domovech v Kryčevě a Krasnopole

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Běloruska

24. 1. 2024

Tříkrálovou koledu znají i v Bělorusku. Tradici udržují „adoptované děti“

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 11. 2023

Adopce na dálku® pomáhá 30 let

Aktuálně z Běloruska

1. 8. 2023

Běloruské děti podnikají prázdninové výlety s Charitou

Aktuálně z Běloruska

9. 3. 2023

Komu slouží naše mobilní pomoc v grodněnské diecézi?