Vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc Bělorusku

8. 9. 2020

Vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc Bělorusku

Arcidiecézní charita Praha připravuje v souvislosti s novou situací v Bělorusku další projekty pomoci. Navazuje tak na 17letou spolupráci s místními charitními partnery ve městech Vitebsk, Minsk, Mogilev, Grodno, Lyntupy a Braslav.

„Nyní je přes naši Charitu podporováno více než 400 chudých rodin. Současná situace však vyžaduje rozšíření pomoci i na další osoby a rodiny, které se nově ocitly v tíživé situaci,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha.

Arcidiecézní charita Praha zřizuje pro tento účel celonárodní veřejnou sbírku (účet 749994/5500). Její výtěžek podpoří

  • osoby, které se ocitají v sociálně nebo zdravotně nepříznivé situaci
  • rozvojové, humanitární a demokratizační projekty
  • vzdělávání a posilování struktur místních neziskových organizací a organizací občanské společnosti

„Finanční prostředky budou směřovány k našim partnerským organizacím, které budou následně hradit přímou pomoc potřebným lidem, provozní, mzdové a investiční náklady související s výše uvedenými formami pomoci,“ upřesňuje Jaroslav Němec.

Arcidiecézní charita Praha spolu s Mons. Václavem Malým, Aniou Vybíralovou a dalšími osobnostmi zakládá česko-běloruský spolek (Spolek Česko 89 + Bělorusko 20), který umožní aktivně vstoupit do problematiky i dalším lidem.

Veřejná sbírka na pomoc Bělorusku:
749994/5500


 

Je důležité vzít na vědomí, že Bělorusko je součástí Evropy. Je výzvou pro naši společnost podívat se nejen na západ, kde obdivujeme vyšší životní úroveň, ale umět se podívat i na východ. Je to otázka slušnosti. Patří to ke vzdělanosti a k rozhledu každého člověka, který se chce orientovat ve světě.
Děkuji Arcidiecézní charitě Praha za to, že v Bělorusku dlouhodobě pomáhá.

Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský

Související články

Aktuálně z Běloruska

20. 7. 2021

Charita v Bělorusku nehledí na politiku a pomáhá. Práce jí přibývá

Aktuálně z Běloruska

31. 5. 2021

Čeští dárci mohou nově podpořit studium bohoslovců v Bělorusku

Aktuálně z Běloruska

22. 4. 2021

Domov v Kryčevě zvládá covid-19, nové vybavení si ale dovolit nemůže

Aktuálně z Běloruska

14. 12. 2020

Domov v běloruském Kryčevě zrekonstruován