Vyjádření k situaci na hranicích Běloruska a Polska

14. 11. 2021 tisková zpráva tiskové

Vyjádření k situaci na hranicích Běloruska a Polska

Vzhledem k současné znepokojivé situaci na bělorusko-polských hranicích, kde se nachází tisíce migrantů bez možnosti zajištění základních životních potřeb, informuje Arcidiecézní charita Praha o chystané pomoci.

Dárci se nás v posledních dnech stále více dotazují, zda nějak mohou pomoci tisícům migrantů, kteří uvízli na hranicích mezi Běloruskem a Polskem. Z dostupných informací vyplývá, že noční teploty na místě klesly pod bod mrazu a dochází voda i jídlo.

Arcidiecézní charita Praha je v každodenním kontaktu se svými partnery v Bělorusku, kterými jsou národní Charita Bělorusko, Diecézní charita Vitebsk a Diecézní charita Grodno. Rovněž situaci konzultujeme s panem velvyslancem ČR v Minsku Tomášem Pernickým.

Podle sdělení ředitele Charity Bělorusko otce Andreje Aniskijeviče se problematice migrantů věnovalo zasedání běloruské biskupské konference, konané v pátek 12. listopadu 2021 (více níže v tomto článku). Biskupové v Bělorusku vyhlásili finanční a materiální sbírku na pomoc migrantům. Zároveň požádali místní národní Charitu o koordinaci a účinnou pomoc v uvedených kritických místech na hranicích.

Arcidiecézní charita Praha by se k této pomoci ráda připojila. Po dohodě s běloruskými partnery je nyní vyjednáváno, zda případné finance zaslané z ČR do Běloruska budou neprodleně uvolněny pro tuto pomoc. Úřady v Bělorusku běžně finanční prostředky zaslané z ČR na projekty pomoci několik měsíců přezkoumávají, poté mohou být teprve uvolněny. Budeme informovat, jak jednání v Bělorusku dopadnou.

V tuto chvíli finanční sbírku nevyhlašujeme, ale kdo by chtěl již nyní podpořit naše běloruské partnery v jejich pomoci chudým i migrantům, může přispět na speciální sbírkový účet Arcidiecézní charity ve prospěch Běloruska, č. ú. 749994/5500, VS 20 500.

Tyto události směřující k humanitární katastrofě, která se dotkne tisíců lidí včetně těhotných žen a dětí, se odehrávají v době, kdy církev připomíná Světový den chudých. Je vyhlášen na neděli 14. listopadu a papež František v této souvislosti upozorňuje: „Chudoba není nějaká abstraktní představa a chudí nejsou výplodem fantazie, jejich masivní přítomnost ve společnosti naopak vyžaduje řešení plynoucí z tvořivého plánování.“

Jménem našich spolupracujících partnerů v Bělorusku a jménem těch, kterým pomáháme – děkujeme za podporu.

Arcidiecézní charita Praha pomáhá v Bělorusku již 17 let. Realizujeme zde projekty pomoci chudým lidem, rodinám s dětmi v nouzi, seniorům a dalším znevýhodněným osobám. V současné době pomáháme 500 rodinám, osobám postiženým pandemií covid-19, seniorům Domova v Kryčevě a dalším. Veškerou pomoc realizujeme díky dárcům, kteří Arcidiecézní charitu Praha v uvedených projektech finančně podporují.

Tisková zpráva běloruské biskupské konference

Biskupové v Bělorusku vyzvali k pomoci migrantům, kteří se nacházejí na bělorusko-polské hranici. Zveřejňujeme tiskovou zprávu běloruské biskupské konference ze soboty 13. listopadu:

Drazí kněží, bratři a sestry z mnišských komunit,
drazí bratři a sestry v Kristu.

Na bělorusko-polské hranici už několik dní trvá bezprecedentní krize s migranty. Jeho oběťmi jsou uprchlíci z Blízkého východu, včetně dětí a mladých lidí, kteří byli v táborech pod širým nebem těsně za státní hranicí. Tito lidé jsou v kritické situaci, protože jsou zbaveni nezbytných prostředků k obživě a trpí hladem, zimou, nedostatkem přístřeší a základní lékařské péče.

Jako křesťané nemůžeme být lhostejní k realitě lidského utrpení a stále máme na paměti slova Ježíše Krista: „Měl jsem hlad a dali jste mi najíst; Měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; co jste udělali jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste udělali“ (Mt 25,35.40). Je naší morální povinností připojit se k věci pomoci migrantům, kteří se právě nacházejí na státní hranici. Proto se na vás, drazí kněží, obracíme s prosbou, abyste zorganizovali materiální pomoc v následujících formách:

  1. Příští neděli, 14. listopadu 2021, uspořádáme ve všech farnostech všech čtyř diecézí v Bělorusku sbírku peněžních darů, které budou převedeny na Charitu diecéze Grodno se jmenováním na pomoc uprchlíkům. Prostřednictvím elektronického platebního systému ARIP je také možné převádět peněžní dary Charitě Grodno.
  2. Na farnostech města Grodna organizovat sběr materiálních prostředků: teplé oblečení různých velikostí, obuv, prostředky osobní hygieny, přikrývky, dětské věci (pleny, pleny, oblečení atd.). Můžete přidat i jiné potraviny než vepřové, nejlépe s dlouhou trvanlivostí, které nevyžadují zvláštní podmínky skladování. Vysbírané věci a potraviny budou zaměstnanci Charity Grodno vyzvednuty ve farnostech a předány potřebným.

Již nyní děkujeme všem, kteří na tuto žádost o pomoc zareagují a projeví solidaritu s lidmi, kteří se ocitli v tíživé situaci. Kéž vám všemohoucí Bůh děkuje a blahoslavená Panna Maria, Matka milosrdenství, ať se o vás stará.

Minsk, 13. listopadu 2021

Zdroj: https://catholic.by/3/news/belarus/13984-pavedamlenne-kanferenetsyi-katalitskikh-biskupau-belarusi-adnosna-dapamogi-migrantam

Více informací Méně informací

Pomáhejte v Bělorusku

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Dlouhodobě podporujeme sociálně slabé rodiny s dětmi
  • Pomáháme seniorům v domovech v Kryčevě a Krasnopole

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Běloruska

24. 1. 2024

Tříkrálovou koledu znají i v Bělorusku. Tradici udržují „adoptované děti“

Aktuálně z Běloruska

29. 12. 2023

Vánoční kouzlo solidarity: Čeští dárci obdarovali potřebné v Bělorusku

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 11. 2023

Adopce na dálku® pomáhá 30 let

Aktuálně z Běloruska

1. 8. 2023

Běloruské děti podnikají prázdninové výlety s Charitou