Z chudého chlapce stavební inženýr: Díky vzdělání jsem jiný člověk

Z chudého chlapce stavební inženýr: Díky vzdělání jsem jiný člověk

Z řad zambijských „adoptovaných“ studentů vzešel další úspěšný absolvent. Chlapec s křestním jménem King byl do programu Adopce na dálku® vybrán v roce 2008. Tehdy chtěl být pilotem. Do oblak sice nevzlétne, ale jeho píle ho vynesla k vysokému cíli.

Dne 11. listopadu 2022 potvrdila slavnostní promoce mé vysokoškolské vzdělání v oboru stavební inženýr. Za bakalářský diplom vděčím Bohu, že mi skrze program Adopce na dálku® umožnil dosáhnout úspěchu, který se zdál být nedosažitelný. Vzdělání mi rozšířilo obzory, vidím svět z jiné perspektivy. Jsem jiným člověkem – kromě odborných znalostí jsem se naučil disciplíně, odolnosti a vytrvalosti.

Ve vzdělávání chci pokračovat v dvouletém inženýrském studiu. Budu nyní studovat dálkově, což mi umožní během studia pracovat a získat praxi. Bude to dřina, ale jsem na ni připraven. Přihlásil jsem se na stáž do firem, které staví ocelové skelety budov, ocelové mostní konstrukce a dálniční infrastrukturu. Na tuto odbornost se chci dále specializovat.

Z celého srdce děkuji panu Řeháčkovi za podporu, kterou mi dlouhá léta, od roku 2008, poskytuje. Nikdy nepřestanu být vděčný. Během vysokoškolského studia jsem se snažil být co nejvíce závislý sám na sobě. Pořídil jsem si tiskárnu a nabízel ostatním studentům služby jako kopírování, tisk a skenování. Jednou za čas jsem zajel do hlavního města, kde jsem nakoupil drobnou elektroniku (USB disky, baterie do mobilů, sluchátka, kabely) a prodával je ostatním. Nyní mě čeká práce, kde zužitkuji své odborné znalosti. Těším se na to!

King Bisanka
19. prosince, Zambie

Podpořte pomoc chudým lidem v Zambii

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme nadaným dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Uspořádáme pro školáky osvětovou zdravotní přednášku.
  • Darujeme vesnickým školám počítače a solární panely.
  • Zorganizujeme alfabetizační kurzy pro dospělé.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 4. 2024

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Aktuálně z Běloruska

8. 4. 2024

Jak se běloruská rodina vypořádala se ztrátou matky. Pomohla i Adopce na dálku®

Aktuálně z Indie

5. 4. 2024

Adopce na dálku® změnila osud nejen studentky Reemy, ale celé její rodiny

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 3. 2024

Prezident Caritas Europa P. Michael Landau ocenil práci Arcidiecézní charity