Základní škola sv. Jana Nepomuckého

Základní školu sv. Jana Nepomuckého jsme postavili ve vesnici Kitula takříkajíc na zelené louce. Či spíše v zelené buši. Otevřena byla v roce 2010. Dětem podporovaným českými dárci v programu Adopce na dálku® přináší tato venkovská škola kvalitní základní vzdělání.

Právě kvalita vzdělání poskytovaného dětem v programu Adopce na dálku® pro nás představovala vždy výzvu. Řada škol trpí nedostatkem vybavení i kvalitních učitelů, což má za následek nízkou úroveň výuky a špatné výsledky dětí u závěrečných zkoušek. To potom omezuje jak jejich šance na další studium, tak i na uplatnění v životě. Rozhodli jsme se proto založit školu vlastní, kde budeme na kvalitu výuky i školního prostředí jako takového dbát a dohlížet.

Přestože svým vybavením převyšuje naše škola standard většiny okolních venkovských škol, naším úmyslem nebylo vybudovat elitní školu dle evropských měřítek. Stavbu provedly místní firmy za použití místního materiálu; vzhled budov i vybavení odpovídá tomu, co je na ugandských školách běžné. Čím se však naše škola na první pohled odlišuje, je upravenost budov, výzdoba tříd a „nadstandard“ v podobě vlastní studny, zděné kuchyně či samostatné jídelny. Zaměstnáváme kvalifikované učitele, které podporujeme v dalším rozvoji a vzdělávání.

Od samého počátku fungování školy se také snažíme spolupracovat s místní komunitou, která má možnost využívat jak školní studnu, tak i halu a další prostory pro různá komunitní setkání a aktivity. Chceme komunitu co nejvíce vtahovat do dění ve škole a spolupracovat s ní na rozvoji celé oblasti.

Novinky o pomoci v Ugandě

Aktuálně z Ugandy

8. 9. 2023

Noví jáhni z řad „adoptovaných“ studentů budou sloužit na severu Ugandy

Aktuálně z Ugandy

5. 9. 2023

Při základní škole sv. Jana Nepomuckého v Ugandě jsme postavili internát

Česká nemocnice v Ugandě

31. 8. 2023

Česká nemocnice v Ugandě zachránila další lidský život

Nemocnice Wesunire Uganda Aktuálně z Ugandy

9. 8. 2023

Po Buikwe i Buyenge a Wesunire. Česká pomoc mění k nepoznání další dvě ugandské nemocnice

Podpořte pomoc chudým lidem v Ugandě

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

  • Zaplatíme nadaným dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Zpřístupníme nejchudším lidem lékařskou péči.
  • Zorganizujeme rekvalifikační kurzy pro dospělé.
  • Postavíme studny a dáme lidem pitnou vodu.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)