Žijte pro dnešní den a rozdávejte lásku – senioři vyplnili svými vzkazy Adventní kalendář Charity

4. 12. 2023

Žijte pro dnešní den a rozdávejte lásku – senioři vyplnili svými vzkazy Adventní kalendář Charity

„Nenechte se strhnout předvánočním shonem a využijte adventní čas k rozjímání, mezigeneračnímu propojování a sdílení,“ nabádá Charita Česká republika prostřednictvím unikátního online Adventního kalendáře. Počínaje 1. prosincem odkrývá na svých webových stránkách každý den jedno okénko, v němž je sladkost a drobná pozornost nahrazena vzkazem, který pro mladší generace připravili klienti z charitních zařízení napříč republikou. Vzkazy plné pokory, radosti a lásky vybízí k zamyšlení i bilancování.

„Neřešte, co bylo a bude, ale žijte pro dnešní den a rozdávejte lásku,“ vzkazuje ve svém poselství Pavlína Havlíčková (92 let) z Domova pro seniory kardinála Berana. Vzkazy senioři promýšleli v průběhu podzimu a v inspirativních, upřímných i moudrých radách vycházejí ze svých celoživotních zkušeností. Ukazují, že mají nadhled, neztrácejí optimismus a chuť do života, vyzývají k úctě, respektu, toleranci i skromnosti. Zároveň dokazují, že si udržují vtip a veselou mysl a s mladými lidmi mají společná témata.

Charita Česká republika i Arcidiecézní charita Praha se ve svých aktivitách na budování vztahů napříč generacemi zaměřují pravidelně. Letos před Vánoci například ve spolupráci s Hudební nadací Stadler-Trier uspořádala vystoupení mladých nadaných cellistů v Domově pro seniory kardinála Berana v Mukařově. Dojatí klienti domova potvrzovali, že si koncert užili naplno a celým srdcem. V lednu Charita vyhlásí již 24. ročník Tříkrálové sbírky, jejímž posláním je vedle podpory potřebných také snaha posílit mezigenerační soudržnost a solidaritu. Sbírka umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti všem malým koledníkům i lidem, jimž přicházejí zazpívat a přinášejí Boží požehnání.

Do online Adventního kalendáře přispěli senioři z charitních zařízení po celé České republice. Zapojili se i senioři z Domova kardinála Berana v Mukařově. Sdílíme jejich citáty:

„Neřešte, co bylo a bude, ale žijte pro dnešní den a rozdávejte lásku.“

Pavlína Havlíčková (92 let)

„Mějte se všichni dobře a rádi, ať všechny provází slunce, klid, láska a Boží požehnání.“

Dagmar Korvasová (93 let)

„I přes špatné dny, hledejte ve všem jen to dobré, protože spokojenost a radost z maličkostí je důležitá. A to i v domově seniorů, kde se dá žít opravdu pěkně, jako ve velké rodině.“

Marie Lafková (87 let)

 „Je třeba, aby i v těžkých dobách lidé poznávali a správně chápali štěstí a radost. Největším štěstím a radostí v životě člověka je naděje, protože bez naděje člověk propadá úzkosti a strachu.“

Jan Vácha (90 let)

„V nitru svém ať každý hledá, čeho svět mu nikdy nedá.“

Vlasta Tomcová (85 let)

„Tak jako je Bůh ve třech osobách, tak plyne náš život ve třech etapách. Nejdříve několik měsíců pod srdcem matky, pak léta v čase a prostoru a nakonec na věčnosti, kde se setkáme s Ježíšem, který je cesta, pravda a život.“

Antonín Hynek (83 let)

Adventní kalendář se postupně bude odkrývat na adrese: www.adventnikalendar.charita.cz.

Zhlédnout Adventní kalendář

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

21. 2. 2024

Pečovatelská služba se zapojila do pomoci lidem bez domova

Pomoc seniorům

13. 12. 2023

Chystáme opravu Domova svatého Václava

koncert Mukařov Pomoc seniorům

28. 11. 2023

Seniorům jsme přinesli radost hudbou

Pomoc seniorům

11. 9. 2023

Dojemné setkání: 100letou obyvatelku Domova vyhledala dcera slavného vypravěče